Static IMG (Flash replacement)

IconNovinky

aktuálne novinky a oznamy12.03.2018
Pozrite si video - 2. časti tutorialu o MQTT publish/subscribe komunikácii s využitím OpcDbGateway.


03.02.2018
Pozrite si video, ktoré ukazuje možnosť využitia OpcDbGateway pre IoT. Demonštruje prípad použitia prenosu správ z automatizačného systému budovy do aplikácii využívajúcich MQTT subscribe klienta.


12.08.2013
Najnovšia verzia softvéru pre integráciu aplikácií OpcDBGateway získala ocenenie editora na softvérovom portáli FindSoft -top software za kvalitu, stabilitu a nadpriemernú funkcionalitu v svojej triede. Na rozdiel od predchádzajúcich verzií môžte využiť jednotný inštalačný súbor pre x86 aj x64 platformy.


26.04.2013
Najnovšia verzia OpcDbGateaway 5.02 prináša najmä niekoľko zlepšení v proprietárnom alarmovom systéme OpcDbGateway. Tento alarmový systém zabezpečuje zobrazenie aktuálneho stavu alarmových zdrojov, potvrdzovanie vzniknutých alarmov a ukladanie parametrizovaných alarmových správ do tabuľky histórie alarmov v rôznych jazykoch. V týchto správach môžu byť aktuálne hodnoty vybraných procesných premenných pri vzniku a zániku alarmu. Správy môžu byť tiež zaslané ako SMS a / alebo e-mail.


08.06.2012
OpcDbGateway umožňuje integráciu komplexných aj jednoduchých aplikácií prednostne konfigurovaním namiesto prácnejšieho programovania. Využíva sa tiež pre vzájomné prepojenie rôznych datových zdrojov. SAEAUT UNIVERSAL OPC Server je predovšetkým nástroj pre jednoduchý vývoj špecializovaných OPC serverov. Oba produkty využívajú rovnaké konfiguračné a programátorské postupy. Jedným z najčastejších využití týchto softvérových produktov je logging dát z nejakého monitorovaného systemu – napr. z rôznych strojov a zariadení vo výrobnom závode. Oba produkty zabezpečujú tiež parametrizovateľné logovanie internej konfigurovateľnej a programovateľnej funkcionality. Podrobnejšie vysvetlenie si pozrite prosíme v našom novom technickom dokumente.


22.09.2011
Naša nová aplikácia SAEAUT OPC WebView Vám umožní jednoduchým spôsobom vizualizovať údaje z rôznych zariadení. Komunikácia so zariadením je pri tom sprostredkovaná OPC DA serverom. ...


06.06.2011
Náš nový produkt SAEAUT UNIVERSAL OPC Server poskytuje z pohľadu komunikácie podľa OPC DA, AE, OPC XML DA a OPC UA štandardov hotový OPC server. Do neho si môžete nakonfigurovať a naprogramovať pomocou štandardných nástrojov pre vývoj softvéru vlastnú aplikáciu napr. komunikačný ovládač zariadenia, ku ktorému OPC server sprostredkuje komunikáciu alebo inú vlastnú aplikáciu splupracujúcu s inými aplikáciami cez OPC rozhrania. Odstráni tiež nevyhnutnosť vývoja vlastnej konfiguračnej aplikácie pre Váš OPC server. Zaškolenie na vývoj OPC serverových aplikácií vyžaduje značné vývojárske skúsenosti, veľa času a teda tiež vysoké náklady dokonca aj vtedy ak použijete niektorý z bežných vývojárskych SDK pre vývoj OPC serverov. SAEAUT UNIVERSAL OPC Server Vám to podstatne uľahčí. ...


16.05.2011
V OpcDbGateway ver.3.16 je rozšírená možnosť prístupov k databázam o Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. V porovnaní s doterajším prístupom k MS SQL serverom prostredníctvom ODBC ovládača sa dosahuje nielen vyššia výkonnosť, ale tiež bohatšia syntax príkazov: ODBC, ANSI ako aj T-SQL príkazy špecifické pre MS SQL server.


21.04.2011
OpcDbGateway ponúkal možnosť posielania SMS správ a E-mailov s aktuálnymi hodnotami ...


04.03.2011
Aplikácie, ktoré zabezpečujú komunikácie s rôznymi technologickými zariadeniami, webovými službami, databázami vstupno/výstupnými zariadeniami možno integrovať prostredníctvom inej naprogramovanej integračnej aplikácie alebo pomocou hotovej integračnej aplikácie, ktorú je potrebné konfigurovať. Druhý spôsob je zvyčajne oveľa menej prácny. Konfigurovanie zaberie zvyčajne menej času ako programovanie. Taktiež ladenie výslednej aplikácie je jednoduchšie. Takouto integračnou aplikáciou je OpcDbGateway. Umožňuje nielen konfigurovanie výslednej aplikácie ale, ak je niekedy predsa len potrebné alebo efektívnejšie programovanie, umožňuje doplnenie vlastných naprogramovaných modulov, ktoré sa stávajú do budúcnosti súčasťou konfigurovateľnej funkcionality OpcDbGateway. Integrátorské firmy si môžu takýmto spôsobom vytvoriť vlastnú integračnú aplikáciu na mieru. Základnú filozofiu produktu a postupy práce nájdete v v novom pripojenom dokumente.


archív noviniek
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
04.06.2018
Každá firma prechádza určitým vývojom. V období 1/2015 až 3/2018 aktivity SAE - Automation boli ovplyvnené predovšetkým účasťou na projekte programu Európskej komisie Horizont2020 s akronymom Flex4Grid. Ako nás ovplyvnila účasť v tomto projekte sa dočítate v dokumente SAE – Automation, s.r.o. - charakteristika firmy - 2018.
12.03.2018
Pozrite si video - 2. časti tutorialu o MQTT publish/subscribe komunikácii s využitím OpcDbGateway.
03.02.2018
Pozrite si video, ktoré ukazuje možnosť využitia OpcDbGateway pre IoT. Demonštruje prípad použitia prenosu správ z automatizačného systému budovy do aplikácii využívajúcich MQTT subscribe klienta.