Static IMG (Flash replacement)

IconKomunikačné softvérové ovládače

prípadová štúdia

Máme skúsenosti z vývoja prípadne odstraňovania chýb z nasledovných komunikačných ovládačov:

 • Optické rozhranie (IEC 1107 / FLAG) a SML (Smart Message Language) binárna komunikácia s inteligentnými meračmi
 • Brána OPC UA klient / MQTT publish-subscribe pre Node.js
 • Brána JSON cez STDIN a STDOUT / MQTT publish-subscribe
 • SNMP v2c / OPC DA brána
 • DDE klient
 • Allan Bradley DH485
 • OMRON
 • UNIDRIVE
 • 3964R
 • PG-procedúra
 • SINEC L2
 • PROFIBUS DP
 • INTERBUS S
 • UNIP-ASCII aj modifikovaná binárna verzia
 • MODBUS
 • OPEN MODBUS
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.