Static IMG (Flash replacement)

IconKomunikačné softvérové ovládače

prípadová štúdia

Máme skúsenosti z vývoja prípadne odstraňovania chýb z nasledovných komunikačných ovládačov:

 • Optické rozhranie (IEC 1107 / FLAG) a SML (Smart Message Language) binárna komunikácia s inteligentnými meračmi
 • Brána OPC UA klient / MQTT publish-subscribe pre Node.js
 • Brána JSON cez STDIN a STDOUT / MQTT publish-subscribe
 • SNMP v2c / OPC DA brána
 • DDE klient
 • Allan Bradley DH485
 • OMRON
 • UNIDRIVE
 • 3964R
 • PG-procedúra
 • SINEC L2
 • PROFIBUS DP
 • INTERBUS S
 • UNIP-ASCII aj modifikovaná binárna verzia
 • MODBUS
 • OPEN MODBUS
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
04.06.2018
Každá firma prechádza určitým vývojom. V období 1/2015 až 3/2018 aktivity SAE - Automation boli ovplyvnené predovšetkým účasťou na projekte programu Európskej komisie Horizont2020 s akronymom Flex4Grid. Ako nás ovplyvnila účasť v tomto projekte sa dočítate v dokumente SAE – Automation, s.r.o. - charakteristika firmy - 2018.
12.03.2018
Pozrite si video - 2. časti tutorialu o MQTT publish/subscribe komunikácii s využitím OpcDbGateway.
03.02.2018
Pozrite si video, ktoré ukazuje možnosť využitia OpcDbGateway pre IoT. Demonštruje prípad použitia prenosu správ z automatizačného systému budovy do aplikácii využívajúcich MQTT subscribe klienta.