Static IMG (Flash replacement)

IconFAQ

často kladené otázky

 1. Ako nastaviť OPC a DCOM?

  Prosím preštudujte si dokument "Konfigurácia OPC a DCOM pre OPC serverové a klientské aplikácie SAE – Automation, s.r.o.", ktorý detailne popisuje nastavenia OPC a DCOM - k dispozícií v Download sekcii.

 2. Ako mám aktivovať svoj produkt?

  Pre aktiváciu Vášho softvérového produktu na plnú verziu musíte zadať meno a licenčný kľúč. Prosím, spustite produkt, ktorý si želáte aktivovať a kliknite na "Enter key" (zadať kľúč) keď budete požiadaný o registráciu produktu. Následne sa Vám zobrazí dialógové okno, kde môžete vidieť "hardware fingerprint" (hardvérový kľúč). Prosím, zašlite nám tento kľúč spolu s "Name" (menom), pod ktorým chcete svoj produkt aktivovať. Na základe týchto informácií Vám spätne zašleme licenčný kĺúč, ktorým aktivujete svoj produkt.

 3. Je možné premiestniť aktivovaný produkt na iný počítač?

  Ano, je. Spustite prosím chránený program v príkazovom riadku s parametrom UNREGISTER tzn. "OpcDbGateway.exe UNREGISTER", bez uvodzoviek. To Vás povedie k vygenerovaniu odregistračného kódu, ktorý nám, prosíme, zašlite. Ak je kód platný, je možné postupovať s aktiváciou na inom počítači tak, ako je uvedené vyššie.

 4. Ako spustiť OpcDbGateway?

  Prosím preštudujte si užívateľskú príručku, časť "Prvé spustenie aplikácie OpcDbGateway".

 5. Zapisovanie hodnôt do OPC premenných nefunguje.

  Položky sú pravdepodobne dostupné len na čítanie, skontrolujte príslušné práva OPC premennej - otvorte konfigurátor OpcDbGateway a vyberte si danú položku, potom zmeňte práva na Read/Write (čítanie a zapisovanie).

 6. Ako sprístupniť dáta OpcDbGateway cez Internet/Intranet?

  Prosím preštudujte si užívateľskú príručku, tému "Ako sprístupniť OpcDbGateway cez Internet/Intranet" a príbuzné témy.

 7. Ako overiť, či je XML-DA wrapper nainštalovaný správne?

  Do internetového prehliadača zadajte túto URL: http://localhost/XML-DA/SAEAutomation.OpcDbGatewayDA.3.asmx. Ak XML-DA wrapper funguje správne, zobrazí sa vám testovacia stránka webovej služby s informáciami o všetkých podporovaných operáciach (je to štandardná testovacia stránka ASP.NET webovej služby).

 8. Pokiaľ je XML-DA wrapper nainštalovaný správne a plne funkčný, ako získam WSDL špecifikáciu webovej služby?

  Pokiaľ funguje testovacia stránka webovej služby, kliknite na odkaz "Service Description" (Popis služby) v hornej časti obrazovky pre zobrazenie WSDL špecifikácie webovej služby, alebo navštívte URL: http://localhost/XML-DA/SAEAutomation.OpcDbGatewayDA.3.asmx?WSDL.

 9. V užívateľskej príručke sa spomína "Win XML-DA OPC Client", kde môžem získať tento softvér a načo slúži?

  XML-DA OPC Client je ukážkovou aplikáciou pre testovacie a demonštračné účely, ako pristupovať k dátam cez XML-DA rozhranie. Kontaktujte nás a na požiadanie obdržíte zdrojové kódy tejto aplikácie.

 10. Vytvoril som projekt pre OpcDbGateway. Sú funkčné bloky (napr. Main, Start) tie isté položky, ktoré zobrazuje stránka webovej služby?

  Funkčné bloky nie sú zobrazené na stránke webovej služby. Reprezentujú len skupinu príkazov, ktorá má byť postupne vykonaná. OPC XML-DA je univerzálnym OPC štandardom, ktorý poskytuje webové rozhranie pre prístup k OPC dátam, t.j. môžete pristupovať k položkám nakonfigurovanými v adresnom priestore OpcDbGateway.

 11. Ako pristupovať k procesnej databáze cez ODBC rozhranie?

  Databázový prístup cez ODBC rohranie je optimalizovaný pre SQL Server. Ak potrebujete inú databázu napr. Oracle, potom nás prosím kontaktujte a my vám ponúkneme ďalšie možnosti riešenia vášho problému.

 12. Na nasledujúcej URL http://localhost/XML-DA/SAEAutomation.OpcDbGatewayDA.3.asmx nie je možné zobraziť testovaciu stránku webovej služby. Ako mám tento problém odstrániť?

  Prosím presvedčte sa, že máte nainštalovaný Microsoft .NET Framework 1.1 alebo vyšši (či máte naištalovaný .NET Framework sa dozviete v Ovládacom paneli v položke Nástroje pre správu). Ak áno, preinštalujte .NET Framework (môžete ho získať zo stránok Microsoft-u). Uistite sa, že prípona .asmx je registrovaná na IIS serveri. Presvedčte sa, že ste zadali správnu URL.

 13. Môj OPC server sa nezobrazuje v zozname OPC serverov, ako môžem namapovať OPC premenné takéhoto servera?

  Môžete napísať meno OPC servera priamo do políčka "OPC Server ProgID" vo formáte "názov počítača:ProgID".

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
04.06.2018
Každá firma prechádza určitým vývojom. V období 1/2015 až 3/2018 aktivity SAE - Automation boli ovplyvnené predovšetkým účasťou na projekte programu Európskej komisie Horizont2020 s akronymom Flex4Grid. Ako nás ovplyvnila účasť v tomto projekte sa dočítate v dokumente SAE – Automation, s.r.o. - charakteristika firmy - 2018.
12.03.2018
Pozrite si video - 2. časti tutorialu o MQTT publish/subscribe komunikácii s využitím OpcDbGateway.
03.02.2018
Pozrite si video, ktoré ukazuje možnosť využitia OpcDbGateway pre IoT. Demonštruje prípad použitia prenosu správ z automatizačného systému budovy do aplikácii využívajúcich MQTT subscribe klienta.