Static IMG (Flash replacement)

IconOBJEDNÁVKA

objednajte si produkty od SAE - Automation

Poznámka: cena v tabulke je bez DPH; je orientačná a môže sa mierne odlíšovať od ceny, ktorá sa zobrazí po pridaní produktu do košíka. Aktuálna cena (produktu v košíku) sa vypočíta na základe aktuálneho kurzu USD/EUR.

Produkt: Popis:   Cena:  
SAEAUT SCADA™
SAEAUT SCADA™
Flexibilný, jednoducho inštalovateľný, užívateľsky a cenovo prístupný SCADA/HMI s webovou klientskou aplikáciou pre riadenie, monitorovanie, automatizáciu procesov, vizualizáciu, spracovanie alarmov, udalostí, protokolovanie a ukladanie dát do databáz. Je možné ho využiť v rôznych priemyselných odvetviach, energetike, inteligentných domoch a budovách. Umožňuje vytvárať rovnako kompaktné ako aj distribuované klient / server riešenia.
EUR
USD
1.927,--
2.232,--
 
SAEAUT SCADA Web Client - 1 užívateľský prístup
SAEAUT SCADA Web Client - 1 užívateľský prístup
Licencia pre klientsky prístup k produktu SAEAUT SCADA pomocou webovej aplikácie SAEAUT SCADA Web Client ™ dodávanej spolu so SAEAUT SCADA. Produkt SAEAUT SCADA je dodávaný s jednou licenciou pre klientsky prístup. Tento produkt pridá ďalšíu licenciu. Viac licencií pre klientsky prístup získate zakúpením viacerých týchto produktov. Licencia pre klientsky prístup môže byť použitá iba k zakúpeného produktu SAEAUT SCADA ™.
EUR
USD
178,--
206,--
 
SAEAUT SNMP OPC Server
SAEAUT SNMP OPC Server Professional
Komunikačná brána umožňujúca tiež predspracovanie dát medzi zariadeniami využívajúcimi SNMP protokol v1 a v2c, IMCP ping (počítačové siete, UPS, premyselné V/V moduly...) a aplikáciami s rozhraním podľa OPC DA, UA, AE štandardov. Vlastnosti: automatická konfigurácia pomocou importu MIB premenných z MIB súborov a pripojených zariadení, importu/eportu z/do csv-súborov, skenovanie IP adries zariadení, konfigurovateľné protokolovanie, ...
EUR
USD
1.693,--
1.960,--
 
SAEAUT SNMP OPC Server
SAEAUT SNMP OPC Server Enhanced
Komunikačná brána umožňujúca tiež predspracovanie dát medzi zariadeniami využívajúcimi SNMP protokol v1 a v2c, IMCP ping (počítačové siete, UPS, premyselné V/V moduly...) a aplikáciami s rozhraním podľa OPC DA, UA, AE štandardov. Vlastnosti: automatická konfigurácia pomocou importu MIB premenných z pripojených zariadení, importu z csv-súborov, skenovanie IP adries zariadení, konfigurovateľné protokolovanie, ...
EUR
USD
1.463,--
1.694,--
 
SAEAUT SNMP OPC Server
SAEAUT SNMP OPC Server Basic
Komunikačná brána umožňujúca tiež predspracovanie dát medzi zariadeniami využívajúcimi SNMP protokol v1 a v2c, IMCP ping (počítačové siete, UPS, premyselné V/V moduly...) a aplikáciami s rozhraním podľa OPC DA, UA, AE štandardov. Vlastnosti: automatická konfigurácia pomocou importu z csv-súborov, zobrazenie MIB premenných na pripojených zariadeniach.
EUR
USD
739,--
856,--
 
OpcDbGatweway
OpcDbGateway
Konfigurátor a výkonná aplikácia pre integráciu dát z rôznych zariadení a dátových zdrojov. Pozostáva z (1) internáho OPC DA, AE XML DA, UA servera, (2) OPC DA klienta, (3) výkonného jadra (rozšíriteľného o zákaznícke programové moduly - Dll) sprostredkujúceho vzajomnú komunikácie podla vytvorenej konfigurácie, prístup na procesné databázy, generovanie alarmov, trendov, spúšťanie externých programov, skriptov a uložených databázových procedúr.
EUR
USD
1.467,--
1.699,--
 
SAEAUT UNIVERSAL OPC Server
SAEAUT UNIVERSAL OPC Server
Softvér (konfigurátor plus runtime) umožňuje vytvárať vlastné aplikácie s OPC serverovým komunikačným rozhraním OPC DA (Data Access) 3.0x, 2.05, 1.0, OPC UA 1.01 a OPC XML DA 1.01 jednoduchšie ako bežné SDK pre vývoj OPC serverov. Nie sú nutné detailné znalostí OPC technológie. Celkom odpadá nutnosť vývoja vlastnej konfiguračnej aplikácie OPC servera. Možnosti verifikácie a debuggingu vytvorenej aplikácie.
EUR
USD
746,--
864,--
 
DDE client for OpcDbGateway...
DDE client for OpcDbGateway...
Jednoduchá konfigurácia hoci aj tisícok DDE položiek - automatické vyhľadávanie DDE serverov, definovanie DDE položiek pomocou: indexových rozsahov, oblastí v Excelovských zošitoch..., prepojenie DDE serverov s OPC servermi/klientmi, kancelárskými aplikáciami, komunikačnými ovládačmi zariadení ako sú PLC, I/0moduly, protipožiarné systémy, monitorovanie, riadenie, alarming, trendy, zaznamenávanie do súborov a databáz, vizualizácia v MS Excel.
EUR
USD
258,--
299,--
 
OPCWebExplorer
SAEAUT OPCWebExplorer
OPC klient a vizualizácia dát cez internetový prehliadač, podpora pre každý OPC server s XML DA wrapperom. Operácie Read/Write a vlastné grafické štatistiky na vyžiadanie si môžete pozrieť v deme http://demo.saeautom.eu
EUR
USD
440,--
509,--
 
OPCAdapter
OPCAdapter Enhanced
OPC klient po špecifikácií DA 3.0, 2.05, 1.0 umožňuje TCP/IP tunelovanie lokálnych aj sieťových aplikácií medzi počítačovými doménami, cez internet a medzi rôznymi operačnými systémami s použitím ľahkého a dobre popísaného protokolu, jednoducho konfigurovateľnými trendami, zobrazovanie a logovanie činností. Konfigurácia skupín OPC klientov, rovnako ako vizualizácia sú uložené v konfiguračných XML súboroch.
EUR
USD
345,--
399,--
 
OPCAdapter
OPCAdapter Basic
OPC klient po špecifikácií DA 3.0, 2.05, 1.0 umožňuje TCP/IP tunelovanie lokálnych aj sieťových aplikácií medzi počítačovými doménami, cez internet a medzi rôznymi operačnými systémami s použitím ľahkého a dobre popísaného protokolu, jednoducho konfigurovateľnými trendami, zobrazovanie a logovanie činností. Konfigurácia skupín OPC klientov, rovnako ako vizualizácia sú uložené v konfiguračných XML súboroch.
EUR
USD
172,--
199,--
 
SAEAUT SMS Server Professional
SAEAUT SMS Server Professional
Softvér pre komplexné využitie SMS komunikacie vo firme - príjem a posielanie individuálnych a skupinových SMS v lokalnej sieti a cez web, možnosť použitia pre špecialne SMS klientské aplikácie napr. pre monitoring, alarming, SMS marketing, objednávkový systém. Pozostáva zo služby OS Windows unožňujúcej SMS komunikáciu cez GSM modem alebo webovú bránu, konfigurátora, štandardného LAN klienta (4 licencie) a štandardnej webovej aplikacie.
EUR
USD
444,--
514,--
 
SAEAUT SMS Server
SAEAUT SMS Server
Posielanie a prjímanie SMS z/do rôznych aplikácií cez LAN a internet, nastavenie textu SMS, skupín prijímateľov pre rôzne udalosti, výmena dát medzi aplikáciami cez zdielanú databázu, záznam všetkých aktivít, príklad webového a desktopového klienta pre písanie SMS a telefónneho čísla prijímateľa, popis zdialania dát medzi SMS serverom a zákazníckou aplikáciou, viacjazyčné užívateľské rozhranie.
EUR
USD
309,--
358,--
 
SAEAUT SMS Service
SAEAUT SMS Service
Softvér - poskytujúci SMS služby iným (priemyselným aj kancelárskym) aplikaciam v lokálnej sieti a cez Interent . Prepojenie s inými aplikáciami cez zdieľanú databázu alebo vytvorenie zákazníckých aplikácii priamo v mdb súbore. Porodukt pozostáva z konfiguračnej aplikácie s užívateľským rozhraním a výkonnej aplikácie implementovanej ako služba OS Windows. Konfigurátor sa dá použiť ako klientská aplikacia pre jednoduché a skupinové SMS.
EUR
USD
350,--
405,--
 
SAEAUT SMS Client
SAEAUT SMS Client
Umožňuje posielanie/príjem jednotlivých/skupinových SMS v LAN s použitím SAEAUT SMS Service. Môže byť umiestnený na rovnakom alebo inom PC v LAN. Používa zdielanú SMS databázu. Prihlásený užívateľ ma prístup len k svojim prijatým a odoslaným SMS. Poskytuje hlásenia o všetkých aktivitách.
EUR
USD
26,--
30,--
 
SAEAUT SMS Web Client
SAEAUT SMS Web Client
Je to klientská webová aplikácia, ktorá používa SAEAUT SMS Service. Umožňuje písanie a odosielanie jednoduchých a skupinových SMS cez užívateľské rozhranie vo webovom prehliadači. Prihlásený užívateľ vidí iba svoje SMS.
EUR
USD
79,--
92,--
 
SAEAUT SMS Library (MFC)
SAEAUT SMS Library (MFC) Standard
MFC rozšírujúca C++ knižnica umožňujúca programátorom jednoducho pridať prijímanie a posielanie SMS správ do ich softvérových aplikácií. Dodávané s veľmi dobrou dokumentáciou a príkladom jednoduchej aplikácie. Maximálna dĺžka jednoduchej SMS správy je 160 znakov. (ETSI ES 201 901 protocol 1) - Správy sú kodované ako PDU, podľa špecifikácie GSM 03.40 a ta može byť použité akékoľvek kodóvanie.
EUR
USD
103,--
119,--
 
SAEAUT SMS Library (MFC)
SAEAUT SMS Library (MFC) Distribution
MFC rozšírujúca C++ knižnica umožňujúca programátorom jednoducho pridať prijímanie a posielanie SMS správ do ich softvérových aplikácií. Dodávané s veľmi dobrou dokumentáciou a príkladom jednoduchej aplikácie. Maximálna dĺžka jednoduchej SMS správy je 160 znakov. (ETSI ES 201 901 protocol 1) - Správy sú kodované ako PDU, podľa špecifikácie GSM 03.40 a ta može byť použité akékoľvek kodóvanie.
EUR
USD
295,--
342,--
 
SAEAUT SOFTWARE SUPPORT Package
SAEAUT SOFTWARE SUPPORT Package
Oprávňuje zákazníka k využitiu 5 hodín/prípadov softvérovej podpory. Ak daný prípad softvérovej podpory vyžaduje viac ako jednu človekohodinu práce, zákazník je okamžite informovaný telefonicky alebo e-mailom o odhade prácnosti na vyriešenie prípadu alebo podrobnejšie preskúmanie za účelom vzájomného odsúhlasenia odhadu. Zákazník je oprávnený požiadať o vrátenie uhradených a nevyčerpaných balíčkov sofvérovej podpory po jednom roku.
EUR
USD
236,--
273,--
 
SAEAUT USB hardware key (dongle)
SAEAUT USB hardware key (dongle)
Obsahuje: USB hardvérový kľúč (dongle) pre vybrané SAEAUT OPC produkty Pozor: HW musí byť objednaný so SAEAUT OPC produktami. Použitie: USB hardverový kľúč sa používa na odomknutie licencie vybraného softvérového produktu. Výhodou je prenositeľnosť zakúpenej licencie na iný počítač - napr. keď sa pokazí PC alebo keď sa používa OPC Server pre servisné účely.
EUR
USD
123,--
143,--
 


SAEAUT-SCADA - tabuľka softvérových produktov, ich súčastí a vlastností

Ako si môžem objednať?

Naše produkty je možné získať nasledovne:

ShareIt - Digital River

Payments

  1. kúpiť produkty priamo z tejto web stránky alebo niektorej produktovej stránky nášho webu
    prostredníctvom internetového obchodu zabezpečeného systémom MyCommerce Share-It - Digital River GmbH, viď Časté otázky,

  2. požiadať o zaslanie ponuky e-mailom - sales@saeautom.sk, sae-automation@saeautom.sk
    v prípade, že objednávanie cez internetový obchod nie je Vaším preferovaným spôsobom,

  3. požiadať o zaslanie ponuky telefonicky na +421-42-4450701,03 alebo +421-905 403230.


Objednávacie, dodacie a platobné podmienky

V prípade objednávky

  • z krajín mimo Európskej únie: platné ceny sú zvyčajne učtované v dolároch($) a taktiež platba je zvyčajne uskutočnená v amerických dolároch($). Fakturujeme bez DPH, môžu Vám však byť účtované clo a iné dane, pokiaľ sa takéto poplatky na Vás vzťahujú.
  • z členských krajín Európskej únie: platné ceny sú v eurách (€) a platba musí prebehnúť v eurách (€), pokiaľ nám poskytnete DIČ (VAT), budeme faktúrovať bez DPH; v opačnom prípade musíme k cene pripočítať 20% DPH.
  • zo Slovenska: na právne subjekty na Slovensku sa vzťahuje 20% DPH.

Objednať a uskutočniť platbu môžete v internetovom obchode, ktorý umožňuje bezpečné platby cez Internet, platobnými kartami a bankovými prevodmi, cez PayPal v rôznych menách. Predajcom produktov vo Vašom nákupnom košíku a Vaším zmluvným partnerom je v takomto prípade Digital River GmbH (Share-it). Online objednávky v internetovom obchode sú spracované okamžite a preto sú rýchlejšie než ostatné metódy. Je to preferovaný spôsob objednávania. Po uskutočnení nákupu cez internetový obchod Vás budeme prípadne kontaktovať e-mailom s upresnením údajov na stiahnutie najnovšej verzie softvérového produktu a tiež informáciami k jeho inštalácii.

Taktiež môžte požiadať o zaslanie ponuky telefonicky alebo e-mailom. (Môžte si stiahnúť a využiť pri tom objednávkový formulár vo formáte xlsx.) Vaším zmluvným partnerom je v takomto prípade priamo naša spoločnosť SAE - Automation, s.r.o..

Pri priamom nákupe dohodnutom e-mailom alebo telefonicky je možné platbu uhradiť na:
číslo účtu: 8343 9413 / 7500
IBAN: SK18 7500 0000 0000 8343 9413
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX
Označenie banky: CEKOSA
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava  

Odkazy na stiahnutie aktuálnych verzii produktov sú poskytnuté po uskutočnení platby. Online objednávanie v internetovom obchode Vás bude viesť všetkými krokmi od vyplnenia objednávkového formuláru, až po stiahnutie produktu na Váš počítač. Faktúru si môžete vytlačiť.

Pokiaľ bola požiadavka na ponuku zadaná telefonicky / e-mailom, budeme Vás spätne kontaktovať v priebehu 2 pracovných dní (obyčajne v priebehu 24 hodín). Cena produktu, ak nie je stiahnutý cez Internet, môže byť navýšená o náklady spojené so zaslaním produktu poštou (poplatky za doručenie CD-ROM).

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.