Static IMG (Flash replacement)

IconSAEAUT SCADA™

Flexibilný, užívateľsky a cenovo prístupný SCADA/HMI s web klientom

Flexibilné, jednoducho inštalovateľné, užívateľsky a cenovo prístupné SCADA / HMI riešenie pre riadenie, monitorovanie, automatizáciu procesov, vizualizáciu, spracovanie alarmov, udalostí, protokolovanie a ukladanie dát do databáz.   Webová klientská aplikácia umožňuje vizualizáciu cez rôzne webové prehliadače na PC, tabletoch aj inteligentných telefónoch.

SAEAUT SCADA™ je možné využiť v širokom spektre priemyselných odvetví, energetike, inteligentných domoch a budovách.


Architektúra server / klient umožňuje vytvárať rovnako kompaktné ako aj distribuované riešenia. Základná zostava produktu pozostáva zo serverovej aplikácie, konfigurátora a webovej klientskej aplikácie. Takáto zostava sa môže jednoducho inštalovať na jednom počítači / serveri s „desktopovým“ alebo serverovým operačným systémom. Principialne je možné SCADA Web Client nainštalovať aj na inom počítači ako SCADA server.

Serverová aplikácia obsahuje serverové aj klientske rozhrania pre pripojenie komunikačných a databázových ovládačov a tiež rozhranie pre pripojenie webových aj „desktopových“ klientskych aplikácií.
Zabezpečuje vykonávanie aplikačnej logiky nad dátami z pripojených externých dátových zdrojov a tiež generuje alarmy, reporty, spúšťa externé aplikácie a sprostredkuje spracované dáta klientskym aplikáciám. Jej funcionalita je rozširiteľná o vlastné programové moduly.

Konfigurátor umožňuje definovať pripojenia externých dátových zdrojov, spôsob spracovania dát na SAEAUT SCADA Serveri, definovať alebo mapovať štruktúru pripojených databáz, externých OPC a DDE serverov, definovať alarmy a konfigurované reporty a tiež adresárovú štruktúru pre zobrazenie aktuálnych dát. Dá sa využiť tiež pre ladenie aplikácie a ako „desktopová“ klientska aplikácia.

Webová klientská aplikácia SAEAUT SCADA WebClient™ umožňuje užívateľom pristupovať k aktuálnym dátam zo servera v stromovej štruktúre a k dátam na procesných databázach v tabuľkovom zobrazení. Dáta je možné zobrazovať v rôznych typoch webových prehliadačov na rôznych zariadeniach - PC, tablete, mobilnom telefóne. Poskytuje tiež interaktívne reporty v csv, xls, pdf a doc formátoch, alarmového klienta a prístup k log súborom. Je možné nasadiť ju aj v cloude.

SAEAUT SCADA™ kompaktné nasadenie

Obrázok 1: SAEAUT SCADA™ kompaktné nasadenie.Vlastnosti SAEAUT SCADA™:

 • komunikácia s rôznými zariadeniami, aplikáciami a databázami prostredníctvom:
  • OPC a DDE serverov
  • s využitím DLL a ActiveX
  • s využitím databázových ovládačov
 • spracovanie dát
  • konfigurovateľné (bohatá funkcionalita bez programovania)
  • programovateľné (s rozširujúcimi DLL)
 • protokolovanie do súborov a databáz
 • alarmové systémy:
  • podľa OPC AE štandardu
  • proprietárny - s históriou alarmov
  • alarmové klientské aplikácie:
   • "desktopová" - v konfiguračnej applikácií
   • Webový klient
 • reporty:
  • konfigurované (report je definovaný v konfiguračnej aplikácii)
  • interaktívne (požiadavka na vytvorenie reportu je definovaná v klientskej aplikácii)
  • s využitím MS Excel
 • historické trendy - vytvárajú sa veľmi jednoducho softvérovým pomocníkom.
 • SMS a E-maily môžu byť využité pre protokolovanie (logging), alarmy a pre riadenie aplikácie.
 • vizualizácia s využitím:
  • SAEAUT SCADA Web Client™:
   • štrukturovaný pohľad na aktuálne dáta v adresárovej stromovej štruktúre
   • tabuľkové pohľady na dáta z procených databáz generované buď automaticky alebo definované užívateľom v klientskej aplikácii pomocou SQL príkazov
   • interaktívne reporty - export dát z databázovej tabuľky (alebo z adresára aktuálnych dát) zobrazených v klientskej aplikácii vo formátoch csv, xls, pdf and doc.
   • pohľad na protokolovacie súbory, ktoré obsahujú správyy buď o činnosti SCADA servera samotného s definovanou úrovňou detailnosti, alebo parametrizované užívateľské správy, v ktorých parametre su za behu nahradzované aktuálnými hodnotami premenných.
   • Bezpečný prístup k aktuálným dátam aj dátam z procesných databáz.
  • pripojenie na MS Excel prostredníctvom DDE (alebo OPC DA)
  • užívateľské vizualizačné systémy pripojené cez OPC DASAEAUT SCADA Web Client™ rôzne pohľady

Obrázok 2: SAEAUT SCADA Web Client™  - rôzne pohľady.

SAEAUT SCADA™ Dokumenty

Produktová informácia

SAEAUT SCADA Web Client - Online nápoveda

SAEAUT SCADA Server (OpcDbGateway) - Online nápovedaFlex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.