Static IMG (Flash replacement)

Naše SMS Služby

SMS komunikácia má obrovskú účinnosť pretože prostredníctvom nej je možné kontaktovať 24 hodín denne takmer každého. Takmer každý z nás nosí so sebou mobilný telefón a prijatú SMS zvyčajne prečíta okamžite. To je v súčasnosti veľká výhoda aj v porovnaní s e-mailovou komunikáciou. Dá sa rovnako dobre využívať v súkromí ako aj pre podnikové kancelárske alebo technologické aplikácie.

Takmer denne vznikajú nové služby založené na SMS komunikácii. Pre ich poskytovanie je potrebné mať okrem znalostí a skúsenosti o existujúcich riešeniach aj softvérové produkty, ktoré môžu byť použité okamžite alebo rozšírené a modifikované pre špeciálne SMS aplikácie.

Naša spoločnosť vyvíja najmä softvérové aplikácie pre priemyselnú automatizáciu a databázové systémy. Hlavne pre túto oblasť boli pôvodne vyvíjané aj naše SMS produkty. Technické a programové prostriedky pre priemyselné kancelárske aplikácie aj pre individuálne využitie sa stále viac vzájomne približujú a preto sme sa aj my rozhodli rozšíriť ponuku služieb v oblasti SMS komunikácie aj do tejto oblasti.

Ponúkame vám:

 • vývoj špeciálnych zákazníckych aplikácií využívajúcich naše SMS softvérové produkty
 • vývoj zákazníckych aplikácií využívajúcich SMS brány, služby a produkty iných dodávateľov
 • vývoj softvéru a firmvéru pre zariadenia s GSM modemom
 • modifikácie a rozšírenia našich SMS webových produktov
 • vývoj aplikácií pre riadenie, monitorovanie, reportovanie, logovanie, alarmy technologických procesov s využitím SMS komunikácie
 • vývoj kancelárskych SMS aplikácií
 • vývoj aplikácii pre marketing, SMS hlasovania a prieskumy
 • vývoj SMS aplikácií pre rôzne služby napr. autoservisy, lekárske ordinácie, dopravné dispečingy
 • vývoj SMS aplikácií pre oblasť automatizácie domácností a budov
 • integráciu SMS komunikácie do známych kancelárskych aplikácií ako napr. MS Outlook
 • konzultačné služby v oblasti mobilnej komunikácie
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.