Static IMG (Flash replacement)

Naše SMS Služby

SMS komunikácia má obrovskú účinnosť pretože prostredníctvom nej je možné kontaktovať 24 hodín denne takmer každého. Takmer každý z nás nosí so sebou mobilný telefón a prijatú SMS zvyčajne prečíta okamžite. To je v súčasnosti veľká výhoda aj v porovnaní s e-mailovou komunikáciou. Dá sa rovnako dobre využívať v súkromí ako aj pre podnikové kancelárske alebo technologické aplikácie.

Takmer denne vznikajú nové služby založené na SMS komunikácii. Pre ich poskytovanie je potrebné mať okrem znalostí a skúsenosti o existujúcich riešeniach aj softvérové produkty, ktoré môžu byť použité okamžite alebo rozšírené a modifikované pre špeciálne SMS aplikácie.

Naša spoločnosť vyvíja najmä softvérové aplikácie pre priemyselnú automatizáciu a databázové systémy. Hlavne pre túto oblasť boli pôvodne vyvíjané aj naše SMS produkty. Technické a programové prostriedky pre priemyselné kancelárske aplikácie aj pre individuálne využitie sa stále viac vzájomne približujú a preto sme sa aj my rozhodli rozšíriť ponuku služieb v oblasti SMS komunikácie aj do tejto oblasti.

Ponúkame vám:

 • vývoj špeciálnych zákazníckych aplikácií využívajúcich naše SMS softvérové produkty
 • vývoj zákazníckych aplikácií využívajúcich SMS brány, služby a produkty iných dodávateľov
 • vývoj softvéru a firmvéru pre zariadenia s GSM modemom
 • modifikácie a rozšírenia našich SMS webových produktov
 • vývoj aplikácií pre riadenie, monitorovanie, reportovanie, logovanie, alarmy technologických procesov s využitím SMS komunikácie
 • vývoj kancelárskych SMS aplikácií
 • vývoj aplikácii pre marketing, SMS hlasovania a prieskumy
 • vývoj SMS aplikácií pre rôzne služby napr. autoservisy, lekárske ordinácie, dopravné dispečingy
 • vývoj SMS aplikácií pre oblasť automatizácie domácností a budov
 • integráciu SMS komunikácie do známych kancelárskych aplikácií ako napr. MS Outlook
 • konzultačné služby v oblasti mobilnej komunikácie
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
03.11.2018
Náš softvérový produkt SAEAUT SNMP OPC Server má za sebou množstvo úspešných nasadení takmer na všetkých kontinentoch pre riadenie a monitorovanie IT zariadení v dátových centrách, priemyselných podnikoch, v atómovej elektrárni, riadiacom centre letovej prevádzky... . Postupne aktualizujeme webové stránky pre všetky naše produkty pre zabezpečenie responzivity na všetkých zariadeniach a mimoriadne rýchle zobrazenie pomocou technológie AMP - Accelerated Mobile Pages. Pozrite si novú webovú stránku SAEAUT SNMP OPC Servera využívajúcu AMP. Radi poskytneme skúsenosti z využitia tejto technológie aj našim zákazníkom.
17.10.2018
Pozrite si najnovšiu stránku k OpcDbGateway využívajúcu technológiu AMP - Accelerated Mobile Pages, ktorá zabezpečuje extrémne rýchle načítanie stránky na všetkých typoch zariadení. Ak máte záujem o vytvorenie nových web stránok alebo inováciu Vášho webu s využitím AMP obráťte sa na nás.
16.10.2018
Nový popis OpcDbGateway zdôrazňuje jeho využitie ako aplikačnej platformy pre integráciu softvérových aplikácií, konfiguráciu, programovanie, ladenie a cyklické (IEC 61131-3) aj udalosťami riadené (IEC 61499) spracovanie dát, možnosti využiť širokého spektra "open source" štandardných konzolových aplikácii implementovaných napr. v jazykoch C, C++, Python, aplikácii nad Node.js v JavaScripte, alebo nasadených pomocou Docker kontajnerov a komunikujúcich cez štandardné vstupy a výstupy s jadrom výkonnej aplikácie. ...