Static IMG (Flash replacement)

IconSAEAUT UNIVERSAL OPC Server

vývoj vlastných OPC serverov jednoducho

Objednajte si tento produkt online:

Na stiahnutie:

Prehľad o aktuálnej verzii:

SAEAUT UNIVERSAL OPC Server je softvérový balík (konfigurátor a výkonná aplikácia) pre prostredie MS Windows určený pre aplikácie v priemysle, energetike, aj administratíve.

Využijú ho firmy zaoberajúce sa vývojom softvéru a integrátorské firmy.

Umožňuje vytvárať vlastné aplikácie s OPC serverovým komunikačným rozhraním OPC DA (Data Access) 3.0x, 2.05, 1.0 a OPC AE (Alarm and Events) 1.10. jednoduchšie ako je to u bežných SDK pre vývoj OPC serverov. Nie sú nutné detailné znalostí OPC technológie. Okrem toho, celkom odpadá nutnosť vývoja vlastnej konfiguračnej aplikácie OPC servera.

Inštalačný balík produktu je rozšírený tiež o OPC UA 1.01 a o OPC XML DA 1.01 sprostredkovateľov. Obidva tieto štandardy umožňujú komunikáciu s využitím webových služieb. Najnovší OPC UA štandard umožňuje tiež výkonnejšiu komunikáciu s využitím binárnych telegramov nad TCP/IP. Výhodou OPC UA je tiež to, že, na rozdiel od predchádzajúcich OPC štandardov, nevyužíva proprietárnu DCOM technológiu.

Vlastnú aplikačne špecifickú funkcionalitu je možné do OPC servera vložiť kombináciou konfigurovania a programovania.
Vaša aplikácia spolupracuje s hotovým OPC serverom prostredníctvom zdieľanej pamäte - s tzv. pamäťovými operandami. Rôzne funkcie nad týmito operandami je možné konfigurovať pomocou konfigurátora, ktorý je súčasťou dodávky. Produkt je možné doplniť o dynamicky linkované moduly (dll), ktoré je možné programovať s využitím bežných nástrojov na vývoj softvéru (napr. MS Visual Studio). Takto vytvorené dll je potom možné využívať ako súčasť konfigurovateľnej funkcionality produktu.


Použitie SAEAUT UNIVERSAL OPC Servera

Použitie SAEAUT UNIVERSAL OPC Servera /kliknite na obrázok/

Vytváranie aplikácií konfiguráciou umožňuje zvyčajne vyššiu produktivitu ako pri programovaní. Je možné využiť konfigurovateľné funkcie napr. pre: aritmetické, logické operácie a vytváranie parametrizovatelných správ, ktoré sa ukladajú do log-súborov.
Konfigurátor poskytuje viacero možností pre kontrolu vytvorenej konfigurácie a debugging výkonnej aplikácie. Obsahuje tiež zabudovaného testovacieho OPC klienta.


Použitie SAEAUT UNIVERSAL OPC Servera

Konfigurátor SAEAUT UNIVERSAL OPC Servera /kliknite na obrázok/

Tento produkt má mnoho vlastností zhodných s iným našim produktom OpcDbGateway. Keďže je primárne určený pre vytvárnie OPC serverov pre komunikáciu s rôznymi zariadeniami a datovými zdrojmi, nemá, na rozdiel od OpcDbGateway, implementovanú funkcionalitu práce s procesnými databázami a interného OPC klienta.

Vlastnosti:

 • implementované špecifikácie Data Access) 3.0, 2.05, 1.0 a OPC AE (Alarm and Events)
 • inštalačný balík je rozšírený o OPC UA 1.01 sprostredkovateľa, ktorý prináša možnosť pristupovať k údajom z OPC servera podľa najnovšieho OPC štandardu nazývaného OPC Unified Architecture (OPC UA) – webové služby alebo binárne telegramy cez TCP/IP
 • inštalačný balík je rozšírený o OPC XML-DA 1.01 sprostredkovateľa, ktorý umožňuje komunikáciu s OPC Serverom prostredníctvom webových služieb
 • Vašu konfiguráciu je možné vytvoriť s užívateľský príjemným konfiguračným softvérom ktorý obsahuje:
  • zabudovaný OPC DA klient
  • zabudovaný grafický prehľadávač (editor konfigurácie)
  • prehľadávač systémových log-súborov
  • zabudovaný kontrolór konfigurácie s kontextovým vyhľadávaním chyby
 • inštalačný balík zahŕňa jednoduchú ukážkovú ale hlavne okamžite bežiacu DEMO konfiguráciu
 • výkonná aplikácia umožňuje logovanie funkcionality servera s nastaviteľným rozsahom
 • výkonná aplikácia umožňuje monitorovanie svojho aktuálneho stavu pomocou systémových premenných cez OPC DA rozhranie
 • „Find“ funkcia, ktorá umožňuje vyhľadávať textové výrazy v aktuálnej konfigurácii a dokonca okamžité prezeranie nájdených položiek

Príklady použitia


1.OPC DDE server I keď OPC sa považuje za výkonnejšiu komunikačnú technológiu, ešte stále sa používa aj DDE technológia. Dá sa využiť napr. pre komunikáciu s aplikáciou MS Excel. Pomocou SAEAUT UNIVERSAL OPC Servera si môžete vytvoriť OPC DDE Server, ktorý funguje ako brána medzi aplikáciami s DDE a OPC komunikáciou. DDE komunikačný ovládač pri tom naprogramujete a umiestnite do Vami vytvorenej dynamicky linkovanej knižnice. Funkcie z tejto knižnice sú volané z jadra výkonnej aplikácie SAEAUT UNIVERSAL OPC Servera prostredníctvom konfigurovateľných príkazov Call DLL. Postupnosť volania týchto funkcií môže byť riadená konfigurovaným stavovým automatom. Demo aplikáciu spolu so zdrojovými kódmi a MS Visual Studio projektom nájdete v inštalačnom balíčku.
Okrem toho si môžte nainštalovať aj podstatne výkonnejšiu aplikáciu OPC DDE klienta pre OpcDbGateway a SAEAUT UNIVERSAL OPC Server obsahujúcu aj rozšírenia konfigurátora pre rýchle konfigurovanie veľkého počtu DDE položiek. Táto aplikácia je licencovaná osobitne.

2. V/V OPC Server
Dodávatelia vstupno-výstupných modulov pre PC často dodávajú k svojim modulom ActiveX alebo dll pomocou ktorých je možné s nimi komunikovať. Ak takýto softvér využijete vo svojej dll pre SAEAUT UNIVERSAL OPC Server získate OPC server pre daný V/V modul. Komunikácia s uvedeným modulom je potom možná aj cez internet prostredníctvom OPC XML DA alebo OPC UA rozhrania. Okrem toho, údaje V/V modulu môžete rôznym spôsobom spracovávať napr. filtrovať, vyhodnocovať, generovať správy obsahujúce aktuálne hodnoty premenných a ukladať ich do súborov, spúšťať externé aplikácie v závislosti od hodnôt premenných. Ak umiestnite relatívne stabilnú komunikačnú funkcionalitu v rámci rozširovacej dll, a funkcionalitu ďalšieho spracovania dát nakonfigurujete, potom získate veľmi flexibilný ľahko modifikovateľný systém spracovania dát z uvedeného V/V modulu. Pri spracovaní údajov môžete využívať množstvo konfigurovateľných funkcii. Napr. zápis aktuálnych hodnôt premenných v texte parametrizovateľných správ do log-súboru je jedna z nich.
OPC Foundation Certified for Compliance logo
OPC Foundation Certified for Compliance logo.


OPC Foundation Certified for Compliance logo is a trademark of the OPC Foundation and may be used only by written permission of the OPC Foundation. Any unauthorized use of the Certified for Compliance logo is prohibited. OPC Foundation Certified for Compliance logo indicates that this product has been tested by an independent certification lab and certified to be compliant with the following OPC Specifications: Data Access 2.05a Data Access 3.0 Additional information about compliance testing, logo program and a summary of test results can be found at www.opcfoundation.org for: SAEAUT UNIVERSAL OPC Server 3.17.00
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.