Static IMG (Flash replacement)

IconKontakty

ako nás nájsť


Z cesty od Dubnice nad Váhom, tesne pred Trenčianskou Teplou odbočte smerom do Novej Dubnice. Nájdete nás v budove kde sídlia aj firmy ENICS, ZTS Mechanic,približne 400m od spomenutej odbočky.


Súradnice:
N 48° 56' 11"
E 18° 8' 11"

Telefón:
+421 (0)42 445 07 01,03, +421(0)905 403 230

Adresa:
SAE - Automation, s.r.o.
Prevádzka: ul. Trenčianska 19
Sídlo: ul. M.Gorkého 487/32
018 51 Nová Dubnica
Slovensko


Základné údaje
IČO : 31630057
DIČ : 2020437716
IČ DPH: SK2020437716
Spoločnosť je zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
vložka č. 3047/R, Oddiel: Sro
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Palacka, CSc.
Rok založenia: 1995
Štruktúra:
Skupina Software: Vývoj vlastného a zákazníckeho software
Skupina Obchod: Predaj vlastného a partnerského software

Bankové spojenie
Číslo účtu: 8343 9413 / 7500
IBAN: SK18 7500 0000 0000 8343 9413
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX
Označenie banky: CEKOSA
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava
 

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.