Static IMG (Flash replacement)

IconKontakty

ako nás nájsť


Z cesty od Dubnice nad Váhom, tesne pred Trenčianskou Teplou odbočte smerom do Novej Dubnice. Nájdete nás v budove kde sídlia aj firmy ENICS, ZTS Mechanic,približne 400m od spomenutej odbočky.


Súradnice:
N 48° 56' 11"
E 18° 8' 11"

Telefón:
+421 (0)42 445 07 01,03, +421(0)905 403 230

Adresa:
SAE - Automation, s.r.o.
Prevádzka: ul. Trenčianska 19
Sídlo: ul. M.Gorkého 487/32
018 51 Nová Dubnica
Slovensko


Základné údaje
IČO : 31630057
DIČ : 2020437716
IČ DPH: SK2020437716
Spoločnosť je zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
vložka č. 3047/R, Oddiel: Sro
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Palacka, CSc.
Rok založenia: 1995
Štruktúra:
Skupina Software: Vývoj vlastného a zákazníckeho software
Skupina Obchod: Predaj vlastného a partnerského software

Bankové spojenie
Číslo účtu: 8343 9413 / 7500
IBAN: SK18 7500 0000 0000 8343 9413
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX
Označenie banky: CEKOSA
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava
 

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.
05.06.2019
Na tej najjednoduchšej aplikácii - "Ahoj svet" s ktorou začína popis mnohých vývojových prostredí a programovacích jazykov vysvetľujeme možnosti a základné princípy tvorby aplikácii v prostredí OpcDbGateway, v ktorom môžu vyvíjať komplexné databázové a komunikačné aplikácie pre priemysel, energetiku a iné odvetvia aj záujemcovia bez hlbších znalostí moderných programovacích jazykov. Tí ktorí ich ovládajú si môžu doplniť OpcDbGateway o vlastné programové moduly. Pozrite si článok OpcDbGateway - Ahoj svet.
03.11.2018
Náš softvérový produkt SAEAUT SNMP OPC Server má za sebou množstvo úspešných nasadení takmer na všetkých kontinentoch pre riadenie a monitorovanie IT zariadení v dátových centrách, priemyselných podnikoch, v atómovej elektrárni, riadiacom centre letovej prevádzky... . Postupne aktualizujeme webové stránky pre všetky naše produkty pre zabezpečenie responzivity na všetkých zariadeniach a mimoriadne rýchle zobrazenie pomocou technológie AMP - Accelerated Mobile Pages. Pozrite si novú webovú stránku SAEAUT SNMP OPC Servera využívajúcu AMP. Radi poskytneme skúsenosti z využitia tejto technológie aj našim zákazníkom.