Static IMG (Flash replacement)

IconSAEAUT OPCWebExplorer

OPC klient vo webovom prehliadači, prístup k dátam akéhokoľvek OPC servera s XML DA rozhraním

Objednajte si tento produkt online:

Tento dokument je dostupný aj ako PDF.
Prehľad o aktuálnej verzii:
Pozrite si živé online demo v akcii:

SAEAUT OPCWebExplorer poskytuje prístup k dátam rôznych zariadení cez Internet. Pre komunikáciu so zariadením je nutné mať k dispozícií driver. Existujú mnohé drivery pre rôzne zariadenia implementované ako OPC servery a preto existujú mnohé zariadenia, ku ktorým je možné pristupovať cez Internet prostredníctvom SAEAUT OPCWebExplorer.

SAEAUT OPCWebExplorer umožňuje:

 1. jednoduchý priamočiary prístup k dátam prostredníctvom dvoch predefinovaných pohľadov:
  • neštrukturovaný zoznam zvolených položiek
  • stromový pohľad na zvolené dáta
 2. vytvorenie vlastnej vizualizačnej aplikácie s použitím predefinovanej šablóny. Vytvorenie takejto aplikácie je možno s použitím ľubovoľného HTML editora. Vaša aplikácia môže zahŕňať prezentáciu dát prostredníctvom grafov, animácií, rôznych tabuliek atď.
 3. čítanie/zapisovanie dát

Inštalačný program SAEAUT OPCWebExplorer zahŕňa:

 • webovú aplikáciu využívajúcu AJAX technológiu, napísaná v ASP.NET/C# pre Microsoft IIS server, ktorá implementuje vyššie uvedené pohľady na dáta
 • náš simulačný OPC server, ktorý umožňuje okamžité spustenie demo aplikácie pre zobrazovanie dát zo zariadenia
 • OPC XML DA bránu, ktorá transformuje DCOM komunikáciu na komunikačný model založený na webových službách
 • SAEAUT OPCWebExplorer okrem vyššie uvedených komponentov a dokumentácie obsahuje i 10 hodín podpory zahrnutej v cene produktu (telefonicky, e-mail alebo iné formy komunikácie)

Nutné kroky pre sprístupnenie položiek OPC servera prostredníctvom SAEAUT OPCWebExplorer:

 1. prepísanie adresy cieľového OPC servera
 2. pripravenie zoznamu položiek pre čítanie
 3. vytvorenie vlastných dátových pohľadov (ak si užívateľ praje)

Práca so zariadeniami prostredníctvom našich produktov SAEAUT SNMP OPC Server a OpcDbGateway je ešte jednoduchšia. V tomto prípade nie je nutné pracne vytvárať zoznam položiek pre čítanie, ale jednoducho použiť export konfigurácie OPC servera priamo do SAEAUT OPCWebExplorer.

Čo pre Vás môžeme urobiť:

Vývoj webových aplikácií na mieru, založených na SAEAUT OPCWebExplorer, s Vašimi alebo inými OPC servermi. Radi pre Vás pripravíme funkčný design podľa Vašich požiadaviek a zabezpečíme implementáciu a testovanie.

!! 10 HODÍN PROFESIONÁLNEJ PODPORY ZAHRNUTÉ V CENE TOHTO PRODUKTU !!

SAEAUT OPCWebExplorer

SAEAUT OPCWebExplorer

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
03.11.2018
Náš softvérový produkt SAEAUT SNMP OPC Server má za sebou množstvo úspešných nasadení takmer na všetkých kontinentoch pre riadenie a monitorovanie IT zariadení v dátových centrách, priemyselných podnikoch, v atómovej elektrárni, riadiacom centre letovej prevádzky... . Postupne aktualizujeme webové stránky pre všetky naše produkty pre zabezpečenie responzivity na všetkých zariadeniach a mimoriadne rýchle zobrazenie pomocou technológie AMP - Accelerated Mobile Pages. Pozrite si novú webovú stránku SAEAUT SNMP OPC Servera využívajúcu AMP. Radi poskytneme skúsenosti z využitia tejto technológie aj našim zákazníkom.
17.10.2018
Pozrite si najnovšiu stránku k OpcDbGateway využívajúcu technológiu AMP - Accelerated Mobile Pages, ktorá zabezpečuje extrémne rýchle načítanie stránky na všetkých typoch zariadení. Ak máte záujem o vytvorenie nových web stránok alebo inováciu Vášho webu s využitím AMP obráťte sa na nás.
16.10.2018
Nový popis OpcDbGateway zdôrazňuje jeho využitie ako aplikačnej platformy pre integráciu softvérových aplikácií, konfiguráciu, programovanie, ladenie a cyklické (IEC 61131-3) aj udalosťami riadené (IEC 61499) spracovanie dát, možnosti využiť širokého spektra "open source" štandardných konzolových aplikácii implementovaných napr. v jazykoch C, C++, Python, aplikácii nad Node.js v JavaScripte, alebo nasadených pomocou Docker kontajnerov a komunikujúcich cez štandardné vstupy a výstupy s jadrom výkonnej aplikácie. ...