Static IMG (Flash replacement)

IconSAEAUT OPCWebExplorer

OPC klient vo webovom prehliadači, prístup k dátam akéhokoľvek OPC servera s XML DA rozhraním

Objednajte si tento produkt online:

Tento dokument je dostupný aj ako PDF.
Prehľad o aktuálnej verzii:
Pozrite si živé online demo v akcii:

SAEAUT OPCWebExplorer poskytuje prístup k dátam rôznych zariadení cez Internet. Pre komunikáciu so zariadením je nutné mať k dispozícií driver. Existujú mnohé drivery pre rôzne zariadenia implementované ako OPC servery a preto existujú mnohé zariadenia, ku ktorým je možné pristupovať cez Internet prostredníctvom SAEAUT OPCWebExplorer.

SAEAUT OPCWebExplorer umožňuje:

 1. jednoduchý priamočiary prístup k dátam prostredníctvom dvoch predefinovaných pohľadov:
  • neštrukturovaný zoznam zvolených položiek
  • stromový pohľad na zvolené dáta
 2. vytvorenie vlastnej vizualizačnej aplikácie s použitím predefinovanej šablóny. Vytvorenie takejto aplikácie je možno s použitím ľubovoľného HTML editora. Vaša aplikácia môže zahŕňať prezentáciu dát prostredníctvom grafov, animácií, rôznych tabuliek atď.
 3. čítanie/zapisovanie dát

Inštalačný program SAEAUT OPCWebExplorer zahŕňa:

 • webovú aplikáciu využívajúcu AJAX technológiu, napísaná v ASP.NET/C# pre Microsoft IIS server, ktorá implementuje vyššie uvedené pohľady na dáta
 • náš simulačný OPC server, ktorý umožňuje okamžité spustenie demo aplikácie pre zobrazovanie dát zo zariadenia
 • OPC XML DA bránu, ktorá transformuje DCOM komunikáciu na komunikačný model založený na webových službách
 • SAEAUT OPCWebExplorer okrem vyššie uvedených komponentov a dokumentácie obsahuje i 10 hodín podpory zahrnutej v cene produktu (telefonicky, e-mail alebo iné formy komunikácie)

Nutné kroky pre sprístupnenie položiek OPC servera prostredníctvom SAEAUT OPCWebExplorer:

 1. prepísanie adresy cieľového OPC servera
 2. pripravenie zoznamu položiek pre čítanie
 3. vytvorenie vlastných dátových pohľadov (ak si užívateľ praje)

Práca so zariadeniami prostredníctvom našich produktov SAEAUT SNMP OPC Server a OpcDbGateway je ešte jednoduchšia. V tomto prípade nie je nutné pracne vytvárať zoznam položiek pre čítanie, ale jednoducho použiť export konfigurácie OPC servera priamo do SAEAUT OPCWebExplorer.

Čo pre Vás môžeme urobiť:

Vývoj webových aplikácií na mieru, založených na SAEAUT OPCWebExplorer, s Vašimi alebo inými OPC servermi. Radi pre Vás pripravíme funkčný design podľa Vašich požiadaviek a zabezpečíme implementáciu a testovanie.

!! 10 HODÍN PROFESIONÁLNEJ PODPORY ZAHRNUTÉ V CENE TOHTO PRODUKTU !!

SAEAUT OPCWebExplorer

SAEAUT OPCWebExplorer

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.