Static IMG (Flash replacement)

IconPonuka spolupráce firmám a živnostníkom

Externá spolupráca

Hľadáme externých spolupracovníkov pre:
  • integráciu aplikácii s využitím našich produktov SAEAUT SCADA, OpcDbGateway, našich OPC serverov ako aj OPC serverov od ďalších dodávateľov,
  • tvorbu "open source" rozšíreni pre SAEAUT SCADA, OpcDbGateway
  • tvorbu aplikácii s SMS komunikáciou s využitím našich aplikácii ako napr. SAEAUT SMS Server Professional pre riadenie, monitorovanie, reportovanie, logovanie, alarmy technologických procesov, kancelárske aplikácie, marketing, SMS hlasovania a prieskumy, pre rôzne služby napr. autoservisy, lekárske ordinácie, dopravné dispečingy, pre oblasť automatizácie domácností a budov.
Požadujeme:
  • Vlastné IČO
  • Spoľahlivosť
  • Skúsenosti s našimi produktami
  • Priamu komunikaciu se zákazníkom
Ponúkame:
  • Príležitosti pre tvorbu zajímavých aplikácií s možnosťou priamej dodávky zákazníkovi.
  • Kvalitnú technickú podporu pre naše produkty.
  • Konkrétna forma spolupráce bude dohodnuta individuálne.

Akékoľvek žiadosti alebo otázky zašlite na: .

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
03.11.2018
Náš softvérový produkt SAEAUT SNMP OPC Server má za sebou množstvo úspešných nasadení takmer na všetkých kontinentoch pre riadenie a monitorovanie IT zariadení v dátových centrách, priemyselných podnikoch, v atómovej elektrárni, riadiacom centre letovej prevádzky... . Postupne aktualizujeme webové stránky pre všetky naše produkty pre zabezpečenie responzivity na všetkých zariadeniach a mimoriadne rýchle zobrazenie pomocou technológie AMP - Accelerated Mobile Pages. Pozrite si novú webovú stránku SAEAUT SNMP OPC Servera využívajúcu AMP. Radi poskytneme skúsenosti z využitia tejto technológie aj našim zákazníkom.
17.10.2018
Pozrite si najnovšiu stránku k OpcDbGateway využívajúcu technológiu AMP - Accelerated Mobile Pages, ktorá zabezpečuje extrémne rýchle načítanie stránky na všetkých typoch zariadení. Ak máte záujem o vytvorenie nových web stránok alebo inováciu Vášho webu s využitím AMP obráťte sa na nás.
16.10.2018
Nový popis OpcDbGateway zdôrazňuje jeho využitie ako aplikačnej platformy pre integráciu softvérových aplikácií, konfiguráciu, programovanie, ladenie a cyklické (IEC 61131-3) aj udalosťami riadené (IEC 61499) spracovanie dát, možnosti využiť širokého spektra "open source" štandardných konzolových aplikácii implementovaných napr. v jazykoch C, C++, Python, aplikácii nad Node.js v JavaScripte, alebo nasadených pomocou Docker kontajnerov a komunikujúcich cez štandardné vstupy a výstupy s jadrom výkonnej aplikácie. ...