Static IMG (Flash replacement)

IconPonuka spolupráce firmám a živnostníkom

Externá spolupráca

Hľadáme externých spolupracovníkov pre:
  • integráciu aplikácii s využitím našich produktov SAEAUT SCADA, OpcDbGateway, našich OPC serverov ako aj OPC serverov od ďalších dodávateľov,
  • tvorbu "open source" rozšíreni pre SAEAUT SCADA, OpcDbGateway
  • tvorbu aplikácii s SMS komunikáciou s využitím našich aplikácii ako napr. SAEAUT SMS Server Professional pre riadenie, monitorovanie, reportovanie, logovanie, alarmy technologických procesov, kancelárske aplikácie, marketing, SMS hlasovania a prieskumy, pre rôzne služby napr. autoservisy, lekárske ordinácie, dopravné dispečingy, pre oblasť automatizácie domácností a budov.
Požadujeme:
  • Vlastné IČO
  • Spoľahlivosť
  • Skúsenosti s našimi produktami
  • Priamu komunikaciu se zákazníkom
Ponúkame:
  • Príležitosti pre tvorbu zajímavých aplikácií s možnosťou priamej dodávky zákazníkovi.
  • Kvalitnú technickú podporu pre naše produkty.
  • Konkrétna forma spolupráce bude dohodnuta individuálne.

Akékoľvek žiadosti alebo otázky zašlite na: .

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
04.06.2018
Každá firma prechádza určitým vývojom. V období 1/2015 až 3/2018 aktivity SAE - Automation boli ovplyvnené predovšetkým účasťou na projekte programu Európskej komisie Horizont2020 s akronymom Flex4Grid. Ako nás ovplyvnila účasť v tomto projekte sa dočítate v dokumente SAE – Automation, s.r.o. - charakteristika firmy - 2018.
12.03.2018
Pozrite si video - 2. časti tutorialu o MQTT publish/subscribe komunikácii s využitím OpcDbGateway.
03.02.2018
Pozrite si video, ktoré ukazuje možnosť využitia OpcDbGateway pre IoT. Demonštruje prípad použitia prenosu správ z automatizačného systému budovy do aplikácii využívajúcich MQTT subscribe klienta.