Static IMG (Flash replacement)

IconPonuka spolupráce firmám a živnostníkom

Externá spolupráca

Hľadáme externých spolupracovníkov pre:
  • integráciu aplikácii s využitím našich produktov SAEAUT SCADA, OpcDbGateway, našich OPC serverov ako aj OPC serverov od ďalších dodávateľov,
  • tvorbu "open source" rozšíreni pre SAEAUT SCADA, OpcDbGateway
  • tvorbu aplikácii s SMS komunikáciou s využitím našich aplikácii ako napr. SAEAUT SMS Server Professional pre riadenie, monitorovanie, reportovanie, logovanie, alarmy technologických procesov, kancelárske aplikácie, marketing, SMS hlasovania a prieskumy, pre rôzne služby napr. autoservisy, lekárske ordinácie, dopravné dispečingy, pre oblasť automatizácie domácností a budov.
Požadujeme:
  • Vlastné IČO
  • Spoľahlivosť
  • Skúsenosti s našimi produktami
  • Priamu komunikaciu se zákazníkom
Ponúkame:
  • Príležitosti pre tvorbu zajímavých aplikácií s možnosťou priamej dodávky zákazníkovi.
  • Kvalitnú technickú podporu pre naše produkty.
  • Konkrétna forma spolupráce bude dohodnuta individuálne.

Akékoľvek žiadosti alebo otázky zašlite na: .

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.