Static IMG (Flash replacement)

IconNovinky

aktuálne novinky a oznamy08 Jun 2012 09:03
Ako použiť OpcDbGateway pre data loging

OpcDbGateway umožňuje integráciu komplexných aj jednoduchých aplikácií prednostne konfigurovaním namiesto prácnejšieho programovania. Využíva sa tiež pre vzájomné prepojenie rôznych datových zdrojov. SAEAUT UNIVERSAL OPC Server je predovšetkým nástroj pre jednoduchý vývoj špecializovaných OPC serverov. Oba produkty využívajú rovnaké konfiguračné a programátorské postupy. Jedným z najčastejších využití týchto softvérových produktov je logging dát z nejakého monitorovaného systemu – napr. z rôznych strojov a zariadení vo výrobnom závode. Oba produkty zabezpečujú tiež parametrizovateľné logovanie internej konfigurovateľnej a programovateľnej funkcionality. Podrobnejšie vysvetlenie si pozrite prosíme v našom novom technickom dokumente.späť na zoznamFlex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.