Static IMG (Flash replacement)

IconNovinky

aktuálne novinky a oznamy21 Apr 2011 08:48
Alarmy a správy cez SMS a E-mail jednoduchšie

OpcDbGateway ponúkal možnosť posielania SMS správ a E-mailov s aktuálnymi hodnotami
premenných z pripojených zariadení už aj v predchádzajúcich verziách.

Vo verzii 3.15 je táto možnosť rozšírená aj o posielanie alarmových správ z interného subsystému spracovania alarmov. Konfigurovanie tejto funkcionality sa výrazne zjednodušilo. Stačí zaškrtnúť túto možnosť v dialógovom boxe pre konfigurovanie alarmu alebo parametrizovanej správy. Samotné poslanie správy je zabezpečené prostredníctvom našej aplikácie SAEAUT SMS Service, ktorá zdieľa s OpcDbGateway spoločnú procesnú databázu. OpcDbGateway vloží správu do databázy a o jej rozoslanie na predkonfigurované skupiny príjemcov sa už postará SAEAUT SMS Service.

Záujemcom o SMS OPC server pripomíname, že OpcDbGateway môžeme vzhľadom na vyššie popísanú funkcionalitu považovať za takýto produkt.späť na zoznamFlex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.