Static IMG (Flash replacement)

IconSAE - Automation, s.r.o. - prehľad

25-ty rok ponúkame kvalitné softvérové riešenia a produkty

Ťažiskové aktivity SAE - Automation, s.r.o.:

 • vývoj zákazníckeho a vlastného softvéru pre výrobné prevádzky, energetiku, kancelárie, budovy, internet vecí (IoT), cloud  
 • BI podnikové riešenia využivajúce Microsoft Power Platform a Microsoft 365
 • spolupráca na medzinárodných výskumno-vývojových projektoch v oblasti informačných a komunikačných technológii (IKT) financovaných Európskou úniou
 • obchod
  • u nás vyvinutý softvér
  • dodávky softvéru od spoločnosti Microsoft pre zabezpečenie IT infraštruktúry pre malé firmy
 • konzultačné služby v nasledovných oblastiach:
  • softvér a komunikačné protokoly využívané v IT, priemysle, energetike (SNMP, OPC, MODBUS, M-BUS, MQTT, SML...)
  • štandardizácia v oblasti inteligentných sietí (Smart Grid) – softvér a využívanie noriem ako IEC 61850, IEC 61968/970 CIM, IEC 62351, IEC 62541 - OPC UA, manažment flexibility prosumerov, smart metering,
  • príprava medzinárodných výskumno-vývojových projektov v oblasti informačných a komunikačných technológii (IKT) financovaných Európskou úniou v rámci HORIZON 2020
  • priemyselná a domáca automatizácia
   • Mapovanie požiadaviek zákazníka na technologické a dodávateľské možnosti a tiež aktuálny stav u zákaznika
   • Riešenie problémov u realizovaných projektov
   • Konfigurovanie systémov
   • Vývoj softvéru pre integráciu systémov


Ťažiskové produktyTabuľka softvérových produktov, ich súčastí a vlastností

SAEAUT SNMP OPC Server

Riadenie a monitorovanie sieťových zariadení, V/V modulov, záskokových zdrojov, integrácia do Vášho SCADA. Konfiguračná aplikácia umožňuje on line konfiguráciu adresného priestoru (načítaním údajov z pripojených zariadení) aj off line konfiguráciu načítaním údajov z MIB súborov. Možnosť predspracovania údajov v serveri pomocou JScriptov. OPC DA, AE, XML DA, UA rozhrania. Ponúkame 3 rôzne verzie: Basic,Enhanced a Professional

SAEAUT SNMP OPC Server

Order
Order Order
Order

OpcDbGateway

Integrácia softvérových aplikácii pre priemysel energetiku, budovy i kancelárie, spracovanie údajov z rôznych zdrojov, elektronických modulov cez OPC servery, vlastné komunikačné ovládače, databázové ovládače, OPC klientske aplikácie, webové služby, DDE. Využitie pre riadenie, monitorovanie, ukladanie do procesných databáz, aktuálne aj historické trendy, alarmy, protokolovanie, reporty, spúšťanie skriptov a externých programov;. OcDbGateway je možné vnímať aj ako univerzálny OPC server/klient s možnosťou doplnenia vlastného komunikačného protokolu pomocou rozširovacej  dynamicky linkovanej knižnice. Umožňuje zvýšenie produktivity čiastočným alebo úplným nahradením programovania konfigurovaním, softvérovými pomocníkmi a výkonnými ladiacimi nástrojmi. Pri jeho využívaní Vám poskytneme zaškolenie a účinnú podporu.

OpcDbGateway

Order
Order Order
Order

SAEAUT UNIVERSAL OPC Server

Softvér (konfigurátor plus runtime) umožňuje vytvárať vlastné aplikácie s OPC serverovým komunikačným rozhraním OPC DA (Data Access) 3.0x, 2.05, 1.0 a OPC AE (Alarm and Events) 1.10., OPC UA 1.01 a OPC XML DA 1.01 jednoduchšie ako bežné SDK pre vývoj OPC serverov. Nie sú nutné detailné znalostí OPC technológie. Celkom odpadá nutnosť vývoja vlastnej konfiguračnej aplikácie OPC servera. Možnosti verifikácie a debuggingu vytvorenej aplikácie.

SAEAUT UNIVERSAL OPC Server

Order
Order Order

DDE klient pre OpcDbGateway a UNIVERSAL OPC Server

Jednoduchá konfigurácia hoci aj tisícok DDE položiek - automatické vyhľadávanie DDE serverov, definovanie DDE položiek pomocou: indexových rozsahov, oblastí v Excelovských zošitoch..., prepojenie DDE serverov s OPC servermi/klientmi, kancelárskými aplikáciami, komunikačnými ovládačmi zariadení ako sú PLC, I/0 moduly, protipožiarné systémy, monitorovanie, riadenie, alarming, trendy, zaznamenávanie do súborov a databáz, vizualizácia v MS Excel.

OpcDbGateway

Order
Order Order

OPCAdapter

Integrácia údajov z rôznych OPC serverov (na požiadanie tiež z iných komunikačných ovládačov) jednoducho konfigurovateľná desktopová vizualizácia, sprostredkovanie údajov medzi sieťovými doménami, aplikáciami ktoré nevyuživajú DCOM technológie (programovanými napr. v JAVE) medzi rôznymi platformami (napr. Windows a Linux) a cez Internet. OPCAdapter je možné doplniť na kompletnú desktopovú vizualizačnú aplikáciu. Ponúkame dve verzie: aplikácia s užívateľským rozhraním, alebo službaWindows s osobitnou konfiguračnou a vizualizačnou aplikáciou.

OPCAdapter

Order
Order Order

SAEAUT SMS Service

Prijímanie a odosielanie jednoduchých aj skupinových SMS z akejkoľvek aplikácie cez LAN alebo Internet. Jednoduché prepojenie externej aplikácie cez zdieľanú databázu. Implementácia ako Windows služba s osobitnou konfiguračnou aplikáciou slúžiacou aj ako klient pre posielanie a príjem SMS. Ponúkame jednoduché hotové desktopové a webové klientske aplikácie ako aj zákaznícky vývoj špeciálnych klientskych aplikácii. Môžeme Vám ju dodať aj spolu s vhodným modemom. Použitie: kancelárie, lekárske ordinácie, zásielkové služby, dopravné dispečingy, iniciácia obsluhy a údržby...

SAEAUT SMS Service

Order
Order Order
Order

SAEAUT SMS Server

Kompaktná aplikácia s užívateľským rozhraním pre posielanie a prijímanie jednoduchých aj skupinových SMS správ prostredníctvom zariadení s GSM modemom, možnosť integrácie s externými aplikáciami cez zdieľanú databázu. Použitie: podobné ako pri produkte SMS Service avšak pre menej náročné aplikácie. Môžete ho využiť aj doma so starším nevyužitým mobilným telefónom.

SAEAUT SMS Server

Order
Order Order

SAEAUT SMS Library (MFC)

knižnica umožňuje pridanie novej funkcionality, spracovanie SMS správ vo Vašej vlastnej aplikácií - celá funkcionalita spojená s posielaním, prijímaním SMS správ a konfiguráciou parametrov je obsiahnutá v jednej triede CGSMModem, ktorá vychádza z Microsoft Foundation Class (MFC) knižnice. Môžete ju využiť vo vlastnom softvéri alebo požiadať nás o vytvorenie aplikácii tejto knižnice podľa Vašich potrieb.

SAEAUT SMS Library (MFC)

Order
Order Order

Balíček softvérovej podpory

Oprávňuje zákazníka využiť 5 človeko-hodín alebo 5 incidentov technickej softvérovej podpory na odstránenie problému. Môže byť využitý nielen pre testované alebo už zakúpené štandardné produkty ale aj pre uhrádzanie platieb za vývoj zákazníckych aplikácií vopred alebo priebežne. V prípade, že vyriešenie problému by podľa prvého odhadu mohlo trvať viac než jednu človeko-hodinu, zákazník je okamžite informovaný emailom, telefonicky alebo faxom o potrebe podrobnejšieho preskúmania problému alebo vzájomného odsúhlasenia odhadovaného času na vyriešenie problému. Zákazník je oprávnený požiadať o refundáciu viac ako rok nevyužitého zakúpeného balíka podpory.

SW support package

Order
Order


Uplatnenie našich produktov a služieb:

 • elektrotechnický, automobilový, strojársky a chemický priemysel
 • doprava
 • vodné hospodárstvo
 • plynárenstvo
 • energetika
 • telekomunikácie
 • životné prostredie
 • správa majetku a budov
 • poľnohospodárstvo

PARTNERSKÉ PROGRAMY

SAE - Automation, s.r.o. ponúka partnerstvo tým spoločnostiam, ktoré hľadajú obchodné príležitosti a majú záujem o predaj našich produktov.

Ponúkame 2 druhy partnerských programov:

 1. spoločnosti, ktoré poskytujú technickú podporu, prosíme kontaktovať nás priamo
 2. internetové portály a iné obchodné spoločnosti, zaregistrujte sa, prosíme, prostredníctvom ShareIt! partnerského programu

SAE - Automation ponúka cenovo výhodné prispôsobenie a doplnenie produktov OpcDbGateway, SAEAUT SCADA, SAEAUT SNMP OPC Server, SAEAUT UNIVERSAL OPC Server, OPCAdapter, SMSalarmMaitenance a SAEAUT SMS Service a ich integráciu do komplexných aplikácií.

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s nariadením (EU) 2016/679 (GDPR)Úspešným hodnotiacim stretnutím 25.4.2018 bol úspešne ukončený výskumno-vývojový projekt programu EK Horizont 2020 - Flex4Grid

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.