Static IMG (Flash replacement)

IconSAEAUT SMS Service

softvér pre prijímanie a odosielanie SMS správ z/do viacerých aplikácii

SAEAUT SMS Service je softvérová aplikácia, ktorá umožňuje klientskym aplikáciám (s užívateľským rozhraním alebo bez neho) prijímať a odosielať SMS správy.

Môže byť použitá pre posielanie informácii zákazníkom, SMS marketing, riadenie zamestnancov na diaľku, SMS voľby, informovanie údržby, inicializáciu a riadenie procesov, posielanie SMS tiketov, platba a rezervovanie parkovacích miest a iných služieb, preposielanie e-mailov vo formate SMS a naopak, štartovanie roznych programov, aplikácii a skriptov použitím SMS, atď.

SAEAUT SMS Service umožňuje

 1. Odosielať a prijímať SMS správy prostredníctvom zariadení s pripojeným GSM modemom
 2. Zdielať SMS správy s inými aplikáciami prostredníctvom databázového súboru

Hlavnú funkcionalitu zabezpečuje aplikácia bez užívateľského rozhrania, implementovaná ako Windows služba (Windows Service). Všetky potrebné nastavenia je možné urobiť prostredníctvom dodávanej konfiguračnej aplikácie, ktorá zároveň plní aj funckciu SMS klienta pre editovanie a odosielanie SMS správ. K dispozícii sú dve SMS klientské aplikácie. Prvá z nich nazvaná SAEAUT SMS Client, je typická desktopová aplikácia a môže byť nainštalovaná na ľubovoľnom počítači v rámci siete LAN. Druhá v poradí je aplikácia nazvaná SAEAUT SMS Web Client, ktorá umožní prijímať/odosielať SMS správy prodtredníctvom internetového prehliadača z ľubovolného miesta na Internete/Intranete.

Balík všetkých troch produktov dodávaných pod názvom SAEAUT SMS Server Professional predstavuje cenovo výhodnú alternatívu a zároveň komplexné riešenie SMS komunikácie vo vašej spoločnosti. SAEAUT SMS Service umožňuje komunikáciu cez GSM modem, webovú bránu, webové služby a cez zdieľanú databázu.

Softvérový balík SAEAUT SMS Server Professional.

Softvérový balík SAEAUT SMS Server Professional. /klikni na obrázok/


Hlavné črty SAEAUT SMS Service

 1. Odosielanie SMS správ, ktoré môžu byť zároveň uložené do databázového súboru
 2. Odosielanie SMS správ na e-mail prijímateľa
 3. Prijímanie SMS správ a uloženie správy do databázy pre použitie klientskými aplikáciami
 4. Používa PDU formát pre komunikáciu s GSM modemom
 5. Používa databázový súboru (MS Access) pre komunikáciu s klientskými aplikáciami (iné databázy na požiadanie)
 6. Testované s viacerými GSM modemami (Huawai, FALCOM, Wavecom, Nokia, Sony Ericson, atď.)
 7. Testované s viacerými poskytovateľmi GSM služby (Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko, O2 Slovensko, atď.)
 8. Triedenie prijatých SMS správ na základe regulárnych výrazov

Využitie SAEAUT SMS Service

Dodávaný softvérový balík (SMS service, konfigurátor a desktopový klient spolu s príkladovou webovou ASP.NET aplikáciou) môže byť využitý:

 1. Ako kompletné samostatné riešenie pre odosielanie a prijímanie SMS správ z lokálneho alebo vzdialeného počítača v sieti LAN.
 2. Na odosielanie SMS správ a zobrazenie prijatých SMS správ z webového prehliadača prostredníctvom siete Internet/Intranet.
 3. V spojení s Vašou aplikáciou, ktorá tak získa možnosť posielať a prijímať SMS správy.
 4. V spojení s našou aplikáciou OpcDbGateway možete získať komplexnú SMS komunikáciu a alarmový systém.

SAEAUT SMS service

Použite SAEAUT SMS service pre odosielanie a prijímanie SMS správ. /klikni na obrázok/


Odosielanie SMS správ skupine príjemcov

 1. Užívateľ nastaví konfiguráciu SMS služby prostredníctvom konfiguračnej aplikácie:
  • cestu k databáze
  • sériový port pripojeného GSM modemu
  • nastavenia špecifické SIM karte
  • nastavenia e-mailového servera
 2. Prostredníctvom klientskej aplikácie užívateľ vytvorí SMS a uloží ju do databázy. SMS musí obsahovať:
  • číslo skupiny
  • text SMS správy
  • dátum vytvorenia
 3. Ak SAEAUT SMS Service zistí novú SMS, ktorá má byť odoslaná, načíta všetkých prijímateľov danej skupiny a zistí ich preferovaný spôsob doručovania správ.
 4. Keď je SMS pripravená na spracovanie, odošle sa na dané telefónne čisla alebo e-maily
 5. Doručenka o prijatí SMS je uložená do databázy
 6. Výsledok operácie (odoslanie, doručenie SMS alebo e-mailu) je zapísane do Event logu a zobrazené v okne konfiguračnej aplikácie

Použitie SAEAUT SMS service pre odosielanie/prijímanie SMS správ pre skupinu príjemcov.

Použitie SAEAUT SMS service pre odosielanie a prijímanie SMS správ pre skupinu príjemcov. /klikni na obrázok/


Odosielanie SMS správ na určité telefónne číslo alebo e-mail

 1. Užívateľ nastaví konfiguráciu SMS služby prostredníctvom konfiguračnej aplikácie:
  • cestu k databáze
  • sériový port pripojeného GSM modemu
  • nastavenia špecifické SIM karte
  • nastavenia e-mailového servera
 2. Prostredníctvom klientskej aplikácie užívateľ vytvorí SMS a uloží ju do databázy. SMS musí obsahovať:
  • číslo skupiny
  • text SMS správy
  • dátum vytvorenia
  • spôsob doručenia
 3. Ak SAEAUT SMS Service nájde SMS, ktorá má byť odoslaná, skontroluje, či obsahuje všetky potrebné údaje a či má byť odoslaná ako SMS, e-mail alebo oboma spôsobmi.
 4. Keď je SMS pripravená na spracovanie, odošle sa na zadané telefónne číslo alebo e-mail.
 5. Doručenka o prijatí je uložená do databázy.
 6. Výsledok operácie (odoslanie, doručenie SMS, e-mailu) je zapísane do Event logu a zobrazené v okne konfiguračnej aplikácie.

Odosielanie SMS správ na určité číslo.

Odosielanie SMS správ na určité číslo. /klikni na obrázok/


Prjímanie SMS správ

 1. Užívateľ nastaví konfiguráciu SMS služby prostredníctvom konfiguračnej aplikácie:
  • cestu k databáze
  • sériový port pripojeného GSM modemu
  • nastavenia špecifické SIM karte
 2. SAEAUT SMS Service načíta prichádzajúce SMS z GSM modemu
 3. prijatá SMS je uložená do databázy spolu s informáciou o jej prijatí
 4. klientská aplikácia naimportuje SMS správy a spracuje ich

SMS service - receiving SMS

Prijímanie SMS správ. /klikni na obrázok/


SMS klientské aplikácie od SAE - Automation, s.r.o.

 1. SAEAUT SMS Service Client
 2. SAEAUT SMS Service Web Client

SMS OPC Server

Spojením aplikácie SAEAUT SMS Service s našou aplikáciou OpcDbGateway získame plne funkčný SMS OPC Server.Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
03.11.2018
Náš softvérový produkt SAEAUT SNMP OPC Server má za sebou množstvo úspešných nasadení takmer na všetkých kontinentoch pre riadenie a monitorovanie IT zariadení v dátových centrách, priemyselných podnikoch, v atómovej elektrárni, riadiacom centre letovej prevádzky... . Postupne aktualizujeme webové stránky pre všetky naše produkty pre zabezpečenie responzivity na všetkých zariadeniach a mimoriadne rýchle zobrazenie pomocou technológie AMP - Accelerated Mobile Pages. Pozrite si novú webovú stránku SAEAUT SNMP OPC Servera využívajúcu AMP. Radi poskytneme skúsenosti z využitia tejto technológie aj našim zákazníkom.
17.10.2018
Pozrite si najnovšiu stránku k OpcDbGateway využívajúcu technológiu AMP - Accelerated Mobile Pages, ktorá zabezpečuje extrémne rýchle načítanie stránky na všetkých typoch zariadení. Ak máte záujem o vytvorenie nových web stránok alebo inováciu Vášho webu s využitím AMP obráťte sa na nás.
16.10.2018
Nový popis OpcDbGateway zdôrazňuje jeho využitie ako aplikačnej platformy pre integráciu softvérových aplikácií, konfiguráciu, programovanie, ladenie a cyklické (IEC 61131-3) aj udalosťami riadené (IEC 61499) spracovanie dát, možnosti využiť širokého spektra "open source" štandardných konzolových aplikácii implementovaných napr. v jazykoch C, C++, Python, aplikácii nad Node.js v JavaScripte, alebo nasadených pomocou Docker kontajnerov a komunikujúcich cez štandardné vstupy a výstupy s jadrom výkonnej aplikácie. ...