Static IMG (Flash replacement)

IconSAEAUT SMS Server

posielanie a prijímanie SMS z rôznych aplikácií

Objednajte si tento produkt online:

Tento dokument je dostupný aj ako PDF.
Prehľad o aktuálnej verzii:

SAEAUT SMS Server je aplikácia s užívateľským rozhraním, ktorá umožňuje klientskym aplikáciám posielať a prijímať SMS správy. Ak by ste uprednostnili aplikáciu bez užívateľského rozhrania, použite prosíme náš produkt SAEAUT SMS Service pozostávajúci z Windows Service (bez užívateľského rozhrania) a samostatnej konfiguračnej aplikácie.

SAEAUT SMS Server umožňuje:

 1. odosielať a prijímať SMS správy prostredníctvom GSM modemu
 2. spolupracovať s inými aplikáciami prostredníctvom zdieľanej databázy

Hlavné črty:

 1. vytváranie udalostných a užívateľských SMS správ
 2. odosielanie SMS správ vytvorených klientskou aplikáciou
 3. odosielanie SMS správ vytvorených na základe udalostí
 4. prijímanie a spracovanie SMS správ
 5. vytváranie protokolov o odoslaných a prijatých SMS
 6. využíva PDU pri komunikácií s GSM modemom
 7. testované s viacerými modemami od rôznych výrobcov a mobilných operátorov

Využitie:

 1. s našou desktopovou aplikáciou pre jednoduché odosielanie SMS z vášho alebo iného počítača v LAN
 2. s našou webovou aplikáciou pre odosielanie SMS prostredníctvom internetového prehliadača
 3. s vašou vlastnou aplikáciou, ktorá komunikuje so SAEAUT SMS server
 4. s našou ďalšou aplikáciou OpcDbGateway pre komplexné riešenia založené na GSM

SAEAUT SMS Server


Posielanie SMS definovanej skupine príjemcov správy

Sending SMS


Postup pre posielanie SMS správy zadanej skupine užívateľov:
 • Užívateľská aplikácia pridá nový záznam do tabuľky pre odosielanie SMS v zadefinovanom formáte: číslo skupiny; text.
 • Keď SMS Server zistí, že do tabuľky bol pridaný nový záznam, z tabuľky užívateľských skupín si vyberie zoznam užívateľov, ktorí patria do danej skupiny.
 • Z týchto získaných údajov si vytvorí SMS správu pre každého užívateľa, ktorú potom pošle cez pripojený GSM modem.


Posielanie SMS na určené telefónne číslo

Sending SMS


Postup pre poslanie užívateľskej SMS správy:
 • Užívateľská aplikácia pridá nový záznam do tabuľky pre odosielanie užívateľských SMS správ. Tento záznam musí obsahovať dve informácie:
  1. Telefónne číslo prijímateľa (v samostatnom stĺpci)
  2. Text SMS správy (v samostatnom stĺpci)
 • Keď SMS Server zistí, že do tabuľky pre odosielanie užívateľských SMS správ bol pridaný nový záznam, z tejto tabuľky si vyberie požadované údaje: telefónne číslo prijímateľa a text SMS správy.
 • Z týchto získaných údajov SMS Server vytvorí SMS správu a tú potom cez pripojený GSM modem pošle na zadané telefónne číslo.


Prijatie SMS

Receiving SMS


Postup pre prijatie SMS správy:
 • Keď SMS Server prijme SMS správu, údaje z tejto správy zapíše do tabuľky prijatých SMS správ.
 • Keď užívateľská aplikácia zistí, že do tabuľky prijatých SMS správ bol pridaný nový záznam, vyberie si požadované údaje (telefónne číslo, text správy).
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
03.11.2018
Náš softvérový produkt SAEAUT SNMP OPC Server má za sebou množstvo úspešných nasadení takmer na všetkých kontinentoch pre riadenie a monitorovanie IT zariadení v dátových centrách, priemyselných podnikoch, v atómovej elektrárni, riadiacom centre letovej prevádzky... . Postupne aktualizujeme webové stránky pre všetky naše produkty pre zabezpečenie responzivity na všetkých zariadeniach a mimoriadne rýchle zobrazenie pomocou technológie AMP - Accelerated Mobile Pages. Pozrite si novú webovú stránku SAEAUT SNMP OPC Servera využívajúcu AMP. Radi poskytneme skúsenosti z využitia tejto technológie aj našim zákazníkom.
17.10.2018
Pozrite si najnovšiu stránku k OpcDbGateway využívajúcu technológiu AMP - Accelerated Mobile Pages, ktorá zabezpečuje extrémne rýchle načítanie stránky na všetkých typoch zariadení. Ak máte záujem o vytvorenie nových web stránok alebo inováciu Vášho webu s využitím AMP obráťte sa na nás.
16.10.2018
Nový popis OpcDbGateway zdôrazňuje jeho využitie ako aplikačnej platformy pre integráciu softvérových aplikácií, konfiguráciu, programovanie, ladenie a cyklické (IEC 61131-3) aj udalosťami riadené (IEC 61499) spracovanie dát, možnosti využiť širokého spektra "open source" štandardných konzolových aplikácii implementovaných napr. v jazykoch C, C++, Python, aplikácii nad Node.js v JavaScripte, alebo nasadených pomocou Docker kontajnerov a komunikujúcich cez štandardné vstupy a výstupy s jadrom výkonnej aplikácie. ...