Static IMG (Flash replacement)

IconNaše služby

prehľad oblastí vývoja softvéru a ostatných služieb

SAE - Automation, s.r.o. Vám ponúka nasledovné služby:

 • vývoj zákazníckeho a vlastného priemyselného softvéru a databázových systémov pre PC, tablety a inteligentné telefóny
 • vývoj webových aplikácií
 • spolupráca na medzinárodných výskumno-vývojových projektoch v oblasti informačných a komunikačných technológii (IKT) financovaných Európskou úniou (v súčasnosti HORIZONT 2020, v minulosti FP6, FP7)
 • dodávky na kľuč v oblastiach:
  • riadenia a monitorovania technologických procesov, zariadení, WiFi, GSM a GPRS komunikácie, diaľkových alarmov, diaľkového merania, ovládania, diagnostiky, servisu, downloadu, protokolovania, SCADA,
  • vizualizácia údajov z technologických zariadení, budov, elektronických modulov v lokálnej sieti aj cez web,
  • aplikácie v cloude
  • Internet vecí / priemyselný Internet vecí (IoT / IIoT)
  • aplikácie a zariadenia pre Priemysel 4.0
  • software pre riadenie testovacích a meracích zariadení - protokolovanie a spracovnie dát,
  • software pre riadenie a monitoring spotreby elektrickej energie, plynu...
  • Systémová analýza a integrácia:
   • napojenie ekonomického systému organizácie na ďalšie podnikové aplikácie, CRM systémy...,
   • zber dát so zariadení vo výrobe (napr. z PLC riadiacich stroje) s využitím rôznych komunikačných ovládačov a technológií napr. OPC
  • komplexné riešenia IT infraštruktúry pre malé firmy.
 • obchod
  • u nás vyvinutý softvér
  • dodávky softvéru od spoločnosti Microsoft pre zabezpečenie IT infraštruktúry pre malé i väčšie firmy
 • konzultačné služby v oblasti komunikačných protokolov využívaných v oblasti IT, IoT, priemysle, energetike (MQTT, AMQP, SNMP, OPC, MODBUS, M-BUS...), štandardizácia v oblasti Smart Grid – softvér a využívanie noriem ako IEC 61850, IEC 61968/970 CIM a IEC 62351

Vychádzame nielen z našich doterajších poznatkov a skúseností, ale tiež z vývojárskych nástrojov, ktorými disponujeme a zo schopnosti našich spolupracovníkov veľmi rýchlo si doplniť chýbajúce znalosti. Uvedomujeme si dôležitosť úzkej špecializácie na kvalitu riešení, zároveň sa však snažíme byť flexibilní vo vzťahu k požiadavkám našich zákazníkov. Ponúkame nielen riešenia na kľúč, ale aj spoluúčasť na vývoji Vašich produktov.

Vašu požiadavku na zákaznícky vývoj softvéru, firmvéru, webovej aplikácie môžte zadať tu.

Vývoj softvéru pre PC, tablety a inteligentné telefóny
Operačné systémy a platformy Microsoft® Windows Vista/7/8/10, Windows Server 2008 - 2019, Linux
Vývojárske nástroje - Microsoft® MSDN Subscription Visual Studio Professional 2017, 2015, 2013, 2012, 2010, 2005, 2003, Visual Studio 6.0 - Visual C++, Visual Basic,
Vývojárske nástroje - Borland® Delphi 8
Vývojárske nástroje - ostatné Eclipse, C/C++, C#, Java, JavaScript,JScript, VBScript
Databázové technológie Microsoft® SQL Server, MSDE, MS Access, SQL Base, MySQL, MongoDB.
Software - technológie .NET Framework, Webové služby, WCF, WPF, COM / DCOM, ODBC, ActiveX, OPC, XML. Docker

Vývoj internetových a intranetových aplikácií
Internetové aplikácie
 • Implementácia a vývoj nástrojov pre dynamickú správu webu (CMS) na kľúč (WordPress, Hugo, ...),
 • vývoj webových aplikácií v PHP, ASP.NET/C#, JavaScript,
 • back-end aplikácie na využívajúce ASP.NET, Node.js...,
 • front-end aplikácie využívajúce JavaScript, JQuery, AMP, Bootstrap...,
 • podpora technológií AJAX, (X)HTML a XML/XSLT,
 • využitie nástrojov pre "responsive design" (zabezpečenie optimálneho zobrazenia a funkcionality aplikácie na rôznych typoch zariadeni, PC, tablety, mobilné telefóny ),
 • systémy pre vzdialenú spoluprácu užívateľov,
 • internetové databázové aplikácie s MySQL, SQL Server, MongoDB,
 • portály pre zdieľanie a poskytovanie multimedialneho obsahu.
Webové servery Microsoft IIS, Node.js, Nginx
Návrhové vzory MVC. MVVM, ...
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
03.11.2018
Náš softvérový produkt SAEAUT SNMP OPC Server má za sebou množstvo úspešných nasadení takmer na všetkých kontinentoch pre riadenie a monitorovanie IT zariadení v dátových centrách, priemyselných podnikoch, v atómovej elektrárni, riadiacom centre letovej prevádzky... . Postupne aktualizujeme webové stránky pre všetky naše produkty pre zabezpečenie responzivity na všetkých zariadeniach a mimoriadne rýchle zobrazenie pomocou technológie AMP - Accelerated Mobile Pages. Pozrite si novú webovú stránku SAEAUT SNMP OPC Servera využívajúcu AMP. Radi poskytneme skúsenosti z využitia tejto technológie aj našim zákazníkom.
17.10.2018
Pozrite si najnovšiu stránku k OpcDbGateway využívajúcu technológiu AMP - Accelerated Mobile Pages, ktorá zabezpečuje extrémne rýchle načítanie stránky na všetkých typoch zariadení. Ak máte záujem o vytvorenie nových web stránok alebo inováciu Vášho webu s využitím AMP obráťte sa na nás.
16.10.2018
Nový popis OpcDbGateway zdôrazňuje jeho využitie ako aplikačnej platformy pre integráciu softvérových aplikácií, konfiguráciu, programovanie, ladenie a cyklické (IEC 61131-3) aj udalosťami riadené (IEC 61499) spracovanie dát, možnosti využiť širokého spektra "open source" štandardných konzolových aplikácii implementovaných napr. v jazykoch C, C++, Python, aplikácii nad Node.js v JavaScripte, alebo nasadených pomocou Docker kontajnerov a komunikujúcich cez štandardné vstupy a výstupy s jadrom výkonnej aplikácie. ...