Static IMG (Flash replacement)

IconOPCAdapter

ľahko konfigurovateľná vizualizácia, výmena dát medzi doménami, platformi a cez Internet

Objednajte si tento produkt online:

Tento dokument je dostupný aj ako PDF.
Prehľad o aktuálnej verzii:

Čo je to OPCAdapter?

OPCAdapter je aplikácia určená pre spracovanie a prípadne aj vizualizáciu údajov zo zariadení rozličných dodávateľov. Príkladom takýchto zariadení sú programovateľné logické automaty (PLC), rôzne inteligentné senzory a akčné členy ku ktorým existujú komuikačné ovládače implementované ako OPC servery.

Výhodou OPC technológie je to, že predstavuje veľmi rozšírený priemyselný štandard. Jej nevýhodou je to, že je založená na technológiách COM a DCOM, čo obmedzuje jej využitie takmer len na platformy od firmy Microsoft. OPCAdapter túto nevýhodu odstraňuje tak, že údaje odovzdávané z/do OPC serverov prenáša z/do ľubovoľnej inej aplikácie komunikujúcej rovnakým protokolom pomocou komunikačného protokolu nad TCP/IP, ktorý nevyužíva COM a DCOM. Táto komunikácia môže prebiehať rovnako medzi aplikáciami bežiacimi na jednom počítači, ako aj medzi aplikáciami bežiacimi na dvoch počítačoch umiestnených v rôznych sieťových doménach, alebo dokonca komunikujúcimi cez internet.

OPCAdapter

Ako príklad použitia je možné uviesť aplikáciu napísanú v Jave (a teda nevyužívajúcu COM) bežiacu na rovnakom počítači ako OPCAdapter, ktorá ma spracovávať údaje získané prostredníctvom OPC serverov a ukladať ich do databázy. Táto aplikácia predstavuje klinta a OPCAdapter sa chová voči nej ako server, zatiaľ čo voči pripojeným OPC serverom sa chová ako OPC klient. OPC Adapter a spomenuté aplikácia medzi sebou komunikujú prostredníctvom socketov.

Ako je možné OPCAdapter využívať?

 • ako komunikačnú bránu medzi Vašou aplikáciou a OPC servermi podľa špecifikácie OPC Data Access 2.0, 3.0
 • ako samotnú aplikáciu pre zber a vizualizáciu údajov z technologického procesu, s možnosťou vybrať si, ktoré premenné majú byť zobrazované graficky a ktoré len znakovo
 • ako OPC klienta pre testovanie Vami vyvíjaných OPC serverov, s možnosťou "browsovania" miestnych aj vzdialených OPC serverov a uloženie "nabrowsovanej" konfigurácie vo forme XML súboru

OPCAdapter

Aké komponenty obsahuje balík OPCAdapter?

 • OPCAdapter - NT služba - je výkonná (runtime) aplikácia bez užívateľského rozhrania
 • aplikácia s užívateľským rozhraním (obrázok 1) je určená pre vytvorenie a ladenie konfigurácie, prípadne pre jednoduché monitorovanie prenášaných údajov. Môže poskytovať úplnú funkcionalitu OPCAdaptera, alebo môže slúžiť len ako konfigurátor pre aplikáciu OPCAdapter NT služba
 • aplikácia OPCAdapterSocket client (obrázok 5) je príkladom klientskej aplikácie OPCAdaptera, ktorý jednoduchým spôsobom prezentuj údaje prenesené z aplikácie OPCAdapter cez TCP/IP rozhranie. Je implementovaná vo vývojovom prostredí Microsoft Visual C++ 7.x a je dodávaná spolu so zdrojovými súbormi
 • elektronická nápoveda, obsahujúca aj podrobný popis komunikačného protokolu, poskytuje dostatočný návod pre vytvorenie zákazníckej aplikácie komunikujúcej s OPCAdapterom

Ktoré ďalšie užitočné vlastnosti má OPCAdapter?

 • možnosť pripojenie/odpojenia každého OPC servera osobitne alebo všetkých naraz
 • v riadení a monitorovaní technologických procesov často vzniká situácia keď je nutné niektoré zariadenia vypnúť, v dôsledku čoho sa preruší aj spojenie s OPC serverom zariadenia. OPCAdapter umožňuje nastaviť periódu, s akou sa má pokúšať o znovupripojenie odpojeného OPC servera
 • konfiguráciu uloženú v konfiguračnom XML súbore je možné využiť v klientskej aplikácii na vzdialenom počítači pre rekonštruovanie adresného priestoru OPC serverov

OPCAdapter

OPCAdapter

OPCAdapter

OPCAdapter

Čo Vám môže SAE - Automation v súvislosti s aplikáciou OPCAdapter ponúknuť?

 • dodávky programového systému OPCAdapter
 • implementácia kompletných systémov riadenia a monitoravania s využitím aplikácie OPCAdapter
 • vývoj klientských aplikácií
 • vývoj komunikačných ovládačov pre stranu servera OPCAdaptera podľa potrieb Vašej aplikácie - to znamená, že komunikáciu Vašej aplikácie s OPCAdapterom implementujeme my
 • rozšírenie OPCAdaptera o zber údajov z rôznych zariadení aj bez využitia komunikačných ovládačov na báze OPC serverov. (Overené je napr. pripojenie riadiacich modulov od spoločnosti AMIT, spol. s r.o.)

Verzie OPCAdapter:

 • OPCAdapter Basic
 • OPCAdapter Enhanced
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.