Static IMG (Flash replacement)

IconSMSalarmMaintenance

softvér pre riadenie poruchových zásahov a údržby cez SMS (GSM)

SMSalarmMaintenance

Obsluha zariadenia zistí poruchu. Pomocou jednoduchého terminálu (PC, PDA, webový klient alebo hoci len jediné tlačítko) vyberie poruchové symptómy, ktoré spozorovala. Na základe spozorovaných symptómov systém automatický stanoví predpokladanú poruchu a vyšle SMS s definovaným textom na vopred určené telefónne čísla. Čas a druh vyslanej SMS je zaznamený.

Viac informácií o používaní a implementácií a cenová ponuka budú zaslané na požiadanie.

Použitie:

Ak máte viacero strojov a zariadení rozmiestnených v rôznych prevádzkach a potrebujete informovať kompetentných pracovníkov o poruche alebo havarijnej situácii bez zbytočného odkladu, potom je náš softvér určený pre Vás.

Ako to funguje:

Obsluha zariadenia zistí poruchu. Pomocou jednoduchého terminálu (PC, PDA, webový klient alebo hoci len jediné tlačítko) vyberie poruchové symptómy, ktoré spozorovala. Na základe spozorovaných symptómov systém automatický stanoví predpokladanú poruchu a vyšle SMS s definovaným textom na vopred určené telefónne čísla. Čas a druh vyslanej SMS je zaznamený.

SMSalarmMaintenance

SMSalarmMaintenance umožňuje:
 • zaslanie informácie s definovaným textom pomocou SMS na jedno alebo viac čísiel

 • vytvoriť adresár telefonných čisiel a zodpovedajúcich mien (alebo pracovných pozícií)

 • vytvoriť predefinovaný text SMS správ

 • nastavenie poruchových príznakov (prejavov, symptómov) a predpokladaných porúch s priradením čísla SMS správy a skupiny telefónnych čísiel

 • definovať logiku určenia predpokladanej poruchy (napr.: ak symptóm3 a súčasne symptóm4 potom porucha6, pre takúto poruchu bude zaslaná SMS správa: zariadenie4-porucha6)

 • iniciovanie pravidelnej údržby zariadení zasielaním SMS v tvare: zariadenie4-udrzba-typ8

 • ukladanie informácie o poruchách a údržbe do log-súboru a/alebo databázy

 • jednoduché rozširenie systému o množstvo ďalších funkcií, napr.:

  • generovanie SMS na základe priebežného merania na zariadeniach
  • posielanie e-mailov
  • generovanie reportov
  • prístup k informáciám cez internet/intranet
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.