Static IMG (Flash replacement)

IconSMSalarmMaintenance

softvér pre riadenie poruchových zásahov a údržby cez SMS (GSM)

SMSalarmMaintenance

Obsluha zariadenia zistí poruchu. Pomocou jednoduchého terminálu (PC, PDA, webový klient alebo hoci len jediné tlačítko) vyberie poruchové symptómy, ktoré spozorovala. Na základe spozorovaných symptómov systém automatický stanoví predpokladanú poruchu a vyšle SMS s definovaným textom na vopred určené telefónne čísla. Čas a druh vyslanej SMS je zaznamený.

Viac informácií o používaní a implementácií a cenová ponuka budú zaslané na požiadanie.

Použitie:

Ak máte viacero strojov a zariadení rozmiestnených v rôznych prevádzkach a potrebujete informovať kompetentných pracovníkov o poruche alebo havarijnej situácii bez zbytočného odkladu, potom je náš softvér určený pre Vás.

Ako to funguje:

Obsluha zariadenia zistí poruchu. Pomocou jednoduchého terminálu (PC, PDA, webový klient alebo hoci len jediné tlačítko) vyberie poruchové symptómy, ktoré spozorovala. Na základe spozorovaných symptómov systém automatický stanoví predpokladanú poruchu a vyšle SMS s definovaným textom na vopred určené telefónne čísla. Čas a druh vyslanej SMS je zaznamený.

SMSalarmMaintenance

SMSalarmMaintenance umožňuje:
 • zaslanie informácie s definovaným textom pomocou SMS na jedno alebo viac čísiel

 • vytvoriť adresár telefonných čisiel a zodpovedajúcich mien (alebo pracovných pozícií)

 • vytvoriť predefinovaný text SMS správ

 • nastavenie poruchových príznakov (prejavov, symptómov) a predpokladaných porúch s priradením čísla SMS správy a skupiny telefónnych čísiel

 • definovať logiku určenia predpokladanej poruchy (napr.: ak symptóm3 a súčasne symptóm4 potom porucha6, pre takúto poruchu bude zaslaná SMS správa: zariadenie4-porucha6)

 • iniciovanie pravidelnej údržby zariadení zasielaním SMS v tvare: zariadenie4-udrzba-typ8

 • ukladanie informácie o poruchách a údržbe do log-súboru a/alebo databázy

 • jednoduché rozširenie systému o množstvo ďalších funkcií, napr.:

  • generovanie SMS na základe priebežného merania na zariadeniach
  • posielanie e-mailov
  • generovanie reportov
  • prístup k informáciám cez internet/intranet
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
04.06.2018
Každá firma prechádza určitým vývojom. V období 1/2015 až 3/2018 aktivity SAE - Automation boli ovplyvnené predovšetkým účasťou na projekte programu Európskej komisie Horizont2020 s akronymom Flex4Grid. Ako nás ovplyvnila účasť v tomto projekte sa dočítate v dokumente SAE – Automation, s.r.o. - charakteristika firmy - 2018.
12.03.2018
Pozrite si video - 2. časti tutorialu o MQTT publish/subscribe komunikácii s využitím OpcDbGateway.
03.02.2018
Pozrite si video, ktoré ukazuje možnosť využitia OpcDbGateway pre IoT. Demonštruje prípad použitia prenosu správ z automatizačného systému budovy do aplikácii využívajúcich MQTT subscribe klienta.