Static IMG (Flash replacement)

IconSMSalarmMaintenance

softvér pre riadenie poruchových zásahov a údržby cez SMS (GSM)

SMSalarmMaintenance

Obsluha zariadenia zistí poruchu. Pomocou jednoduchého terminálu (PC, PDA, webový klient alebo hoci len jediné tlačítko) vyberie poruchové symptómy, ktoré spozorovala. Na základe spozorovaných symptómov systém automatický stanoví predpokladanú poruchu a vyšle SMS s definovaným textom na vopred určené telefónne čísla. Čas a druh vyslanej SMS je zaznamený.

Viac informácií o používaní a implementácií a cenová ponuka budú zaslané na požiadanie.

Použitie:

Ak máte viacero strojov a zariadení rozmiestnených v rôznych prevádzkach a potrebujete informovať kompetentných pracovníkov o poruche alebo havarijnej situácii bez zbytočného odkladu, potom je náš softvér určený pre Vás.

Ako to funguje:

Obsluha zariadenia zistí poruchu. Pomocou jednoduchého terminálu (PC, PDA, webový klient alebo hoci len jediné tlačítko) vyberie poruchové symptómy, ktoré spozorovala. Na základe spozorovaných symptómov systém automatický stanoví predpokladanú poruchu a vyšle SMS s definovaným textom na vopred určené telefónne čísla. Čas a druh vyslanej SMS je zaznamený.

SMSalarmMaintenance

SMSalarmMaintenance umožňuje:
 • zaslanie informácie s definovaným textom pomocou SMS na jedno alebo viac čísiel

 • vytvoriť adresár telefonných čisiel a zodpovedajúcich mien (alebo pracovných pozícií)

 • vytvoriť predefinovaný text SMS správ

 • nastavenie poruchových príznakov (prejavov, symptómov) a predpokladaných porúch s priradením čísla SMS správy a skupiny telefónnych čísiel

 • definovať logiku určenia predpokladanej poruchy (napr.: ak symptóm3 a súčasne symptóm4 potom porucha6, pre takúto poruchu bude zaslaná SMS správa: zariadenie4-porucha6)

 • iniciovanie pravidelnej údržby zariadení zasielaním SMS v tvare: zariadenie4-udrzba-typ8

 • ukladanie informácie o poruchách a údržbe do log-súboru a/alebo databázy

 • jednoduché rozširenie systému o množstvo ďalších funkcií, napr.:

  • generovanie SMS na základe priebežného merania na zariadeniach
  • posielanie e-mailov
  • generovanie reportov
  • prístup k informáciám cez internet/intranet
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
03.11.2018
Náš softvérový produkt SAEAUT SNMP OPC Server má za sebou množstvo úspešných nasadení takmer na všetkých kontinentoch pre riadenie a monitorovanie IT zariadení v dátových centrách, priemyselných podnikoch, v atómovej elektrárni, riadiacom centre letovej prevádzky... . Postupne aktualizujeme webové stránky pre všetky naše produkty pre zabezpečenie responzivity na všetkých zariadeniach a mimoriadne rýchle zobrazenie pomocou technológie AMP - Accelerated Mobile Pages. Pozrite si novú webovú stránku SAEAUT SNMP OPC Servera využívajúcu AMP. Radi poskytneme skúsenosti z využitia tejto technológie aj našim zákazníkom.
17.10.2018
Pozrite si najnovšiu stránku k OpcDbGateway využívajúcu technológiu AMP - Accelerated Mobile Pages, ktorá zabezpečuje extrémne rýchle načítanie stránky na všetkých typoch zariadení. Ak máte záujem o vytvorenie nových web stránok alebo inováciu Vášho webu s využitím AMP obráťte sa na nás.
16.10.2018
Nový popis OpcDbGateway zdôrazňuje jeho využitie ako aplikačnej platformy pre integráciu softvérových aplikácií, konfiguráciu, programovanie, ladenie a cyklické (IEC 61131-3) aj udalosťami riadené (IEC 61499) spracovanie dát, možnosti využiť širokého spektra "open source" štandardných konzolových aplikácii implementovaných napr. v jazykoch C, C++, Python, aplikácii nad Node.js v JavaScripte, alebo nasadených pomocou Docker kontajnerov a komunikujúcich cez štandardné vstupy a výstupy s jadrom výkonnej aplikácie. ...