Static IMG (Flash replacement)

IconSAEAUT SMS Library (MFC)

MFC trieda pre posielanie a prijímanie SMS správ vo Vašom softvéri

Objednajte si tento produkt online:

Tento dokument je dostupný aj ako PDF.
Prehľad o aktuálnej verzii:

Úplná funkcionalita posielania a prijímania SMS, konfigurovania potrebných parametrov je obsiahnutá v jedinej kvalitne dokumentovanej C++ triede - CGSMModem. SAEAUT SMS Library (MFC) sa dodáva spolu s ľahko pochopiteľnou vzorovou aplikáciou. S využitím tohto produktu dokážete Váš softvér rozšíriť o možnosť zasielania a prijímania SMS jednoducho a v krátkom čase.

Prehľad funkcií:

 • posielanie správ na definované telefónne číslo
 • čítanie prichádzajúcich SMS správ
 • nastavenie rôznych parametrov pre správy a sieť (PIN, pamäť  správ, SMS centrum atď.)
 • načítanie informácií o modeme a sieti (výrobca, IMEI, model, sila signálu atď..)
 • načítanie informácií o doručení SMS
 • posielanie AT príkazov do GSM modemu
 • prijímanie odpovede z GSM modemu

Charakteristika:

 • maximálna dĺžka jednej SMS správy je 160 znakov (ETSI ES 201 901 protokol 1). Správy sú kódované ako PDU (protocol data unit), podľa špecifikácií ETSI organizácie GSM 03.40 a GSM 03.38 (v PDU móde, kompletná SMS správa vrátane všetkých hlavičiek správy je zakódovaná ako binárny reťazec v hexadecimálnom formáte). Preto sú povolené iba nasledujúce znaky: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}. Každá dvojica znakov je konvertovaná na byte (napr.: 41 je konvertované na ASCII znak A, ktorého ASCII kód je 0x41 alebo 65). V textovom režime všetky príkazy a odpovede sú uložené ako ASCII znaky. V prípade využitia PDU módu je možné implementovať akékoľvek kódovanie)
 • SMS správy môžu by odoslané na jedno alebo viacero telefónnych čísiel
 • odoslaným SMS je priradené referenčné číslo čo umožňuje jednoduché sledovanie zaslaných SMS
 • optimalizované a testované pre nasledujúcich mobilných operátorov:
  • Orange
  • T-Mobile
  • DK SONOFON
 • systém je otvorený pre použitie v sietiach iných operátorov
 • GSM modem alebo telefón môže byť pripojený k akémukoľvek počítaču cez štandardné komunikačné rozhranie (RS-232, IrDA, Bluetooth, USB)
 • pripojenie do GSM siete je sprostredkované SIM kartou, ktorá je vložená do GSM zariadenia
 • optimalizované a testované so zariadeniami: Wavecom Fastrack, Falcom Samba 55, FALCOM TANGO 55, NOKIA 6151, SONY ERICSSON K750
 • systém je otvorený pre použitie s GSM modemami iných výrobcov, ktorí rešpektujú špecifikáciu ETSI GSM 07.05

Licenčné podmienky:

 • SAEAUT SMS Library TRIAL - umožňuje neobmedzené použitie SAEAUT SMS Library (MFC)TM - TRIAL na jednom počítači. Táto verzia pridáva reklamný reťazec na začiatok každej textovej správy, ktorá je prijatá alebo odoslaná
 • SAEAUT SMS Library STANDARD - umožňuje inštaláciu SAEAUT SMS Library (MFC)TM - STANDARD na jednom alebo viacerých počítačoch v rámci jednej organizácie, neumožňuje predaj, prenájom alebo distribúciu ako samostatnú aplikáciu alebo ako súčasť inej aplikácie
 • SAEAUT SMS Library DISTRIBUTION - umožňuje to isté použitie ako SAEAUT SMS Library (MFC)TM - STANDARD a okrem toho poskytuje práva na predaj, prenájom alebo distribúciu neobmedzeného počtu licencií mimo Vašej organizácie, ale len ako súčasť inej Vašej aplikácie.

Podpora:

SAEAUT SMS Library (MFC)TM je možné otestovať si vopred. Naša predpredajná podpora ako aj podpora po zakúpení je založená na podporných balíkoch služieb, ktoré dodávame ako samostatné produkty. (podrobnejšie na Služby podpory)

Iné služby:

Poskytujeme vývoj rôznych aplikácii založených na našich produktoch pre posielanie SMS správ.

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.