Static IMG (Flash replacement)

IconSAEAUT SMS Library (MFC)

MFC trieda pre posielanie a prijímanie SMS správ vo Vašom softvéri

Objednajte si tento produkt online:

Tento dokument je dostupný aj ako PDF.
Prehľad o aktuálnej verzii:

Úplná funkcionalita posielania a prijímania SMS, konfigurovania potrebných parametrov je obsiahnutá v jedinej kvalitne dokumentovanej C++ triede - CGSMModem. SAEAUT SMS Library (MFC) sa dodáva spolu s ľahko pochopiteľnou vzorovou aplikáciou. S využitím tohto produktu dokážete Váš softvér rozšíriť o možnosť zasielania a prijímania SMS jednoducho a v krátkom čase.

Prehľad funkcií:

 • posielanie správ na definované telefónne číslo
 • čítanie prichádzajúcich SMS správ
 • nastavenie rôznych parametrov pre správy a sieť (PIN, pamäť  správ, SMS centrum atď.)
 • načítanie informácií o modeme a sieti (výrobca, IMEI, model, sila signálu atď..)
 • načítanie informácií o doručení SMS
 • posielanie AT príkazov do GSM modemu
 • prijímanie odpovede z GSM modemu

Charakteristika:

 • maximálna dĺžka jednej SMS správy je 160 znakov (ETSI ES 201 901 protokol 1). Správy sú kódované ako PDU (protocol data unit), podľa špecifikácií ETSI organizácie GSM 03.40 a GSM 03.38 (v PDU móde, kompletná SMS správa vrátane všetkých hlavičiek správy je zakódovaná ako binárny reťazec v hexadecimálnom formáte). Preto sú povolené iba nasledujúce znaky: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}. Každá dvojica znakov je konvertovaná na byte (napr.: 41 je konvertované na ASCII znak A, ktorého ASCII kód je 0x41 alebo 65). V textovom režime všetky príkazy a odpovede sú uložené ako ASCII znaky. V prípade využitia PDU módu je možné implementovať akékoľvek kódovanie)
 • SMS správy môžu by odoslané na jedno alebo viacero telefónnych čísiel
 • odoslaným SMS je priradené referenčné číslo čo umožňuje jednoduché sledovanie zaslaných SMS
 • optimalizované a testované pre nasledujúcich mobilných operátorov:
  • Orange
  • T-Mobile
  • DK SONOFON
 • systém je otvorený pre použitie v sietiach iných operátorov
 • GSM modem alebo telefón môže byť pripojený k akémukoľvek počítaču cez štandardné komunikačné rozhranie (RS-232, IrDA, Bluetooth, USB)
 • pripojenie do GSM siete je sprostredkované SIM kartou, ktorá je vložená do GSM zariadenia
 • optimalizované a testované so zariadeniami: Wavecom Fastrack, Falcom Samba 55, FALCOM TANGO 55, NOKIA 6151, SONY ERICSSON K750
 • systém je otvorený pre použitie s GSM modemami iných výrobcov, ktorí rešpektujú špecifikáciu ETSI GSM 07.05

Licenčné podmienky:

 • SAEAUT SMS Library TRIAL - umožňuje neobmedzené použitie SAEAUT SMS Library (MFC)TM - TRIAL na jednom počítači. Táto verzia pridáva reklamný reťazec na začiatok každej textovej správy, ktorá je prijatá alebo odoslaná
 • SAEAUT SMS Library STANDARD - umožňuje inštaláciu SAEAUT SMS Library (MFC)TM - STANDARD na jednom alebo viacerých počítačoch v rámci jednej organizácie, neumožňuje predaj, prenájom alebo distribúciu ako samostatnú aplikáciu alebo ako súčasť inej aplikácie
 • SAEAUT SMS Library DISTRIBUTION - umožňuje to isté použitie ako SAEAUT SMS Library (MFC)TM - STANDARD a okrem toho poskytuje práva na predaj, prenájom alebo distribúciu neobmedzeného počtu licencií mimo Vašej organizácie, ale len ako súčasť inej Vašej aplikácie.

Podpora:

SAEAUT SMS Library (MFC)TM je možné otestovať si vopred. Naša predpredajná podpora ako aj podpora po zakúpení je založená na podporných balíkoch služieb, ktoré dodávame ako samostatné produkty. (podrobnejšie na Služby podpory)

Iné služby:

Poskytujeme vývoj rôznych aplikácii založených na našich produktoch pre posielanie SMS správ.

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
03.11.2018
Náš softvérový produkt SAEAUT SNMP OPC Server má za sebou množstvo úspešných nasadení takmer na všetkých kontinentoch pre riadenie a monitorovanie IT zariadení v dátových centrách, priemyselných podnikoch, v atómovej elektrárni, riadiacom centre letovej prevádzky... . Postupne aktualizujeme webové stránky pre všetky naše produkty pre zabezpečenie responzivity na všetkých zariadeniach a mimoriadne rýchle zobrazenie pomocou technológie AMP - Accelerated Mobile Pages. Pozrite si novú webovú stránku SAEAUT SNMP OPC Servera využívajúcu AMP. Radi poskytneme skúsenosti z využitia tejto technológie aj našim zákazníkom.
17.10.2018
Pozrite si najnovšiu stránku k OpcDbGateway využívajúcu technológiu AMP - Accelerated Mobile Pages, ktorá zabezpečuje extrémne rýchle načítanie stránky na všetkých typoch zariadení. Ak máte záujem o vytvorenie nových web stránok alebo inováciu Vášho webu s využitím AMP obráťte sa na nás.
16.10.2018
Nový popis OpcDbGateway zdôrazňuje jeho využitie ako aplikačnej platformy pre integráciu softvérových aplikácií, konfiguráciu, programovanie, ladenie a cyklické (IEC 61131-3) aj udalosťami riadené (IEC 61499) spracovanie dát, možnosti využiť širokého spektra "open source" štandardných konzolových aplikácii implementovaných napr. v jazykoch C, C++, Python, aplikácii nad Node.js v JavaScripte, alebo nasadených pomocou Docker kontajnerov a komunikujúcich cez štandardné vstupy a výstupy s jadrom výkonnej aplikácie. ...