Static IMG (Flash replacement)

IconDDE klient pre OpcDbGateway a SAEAUT UNIVERSAL OPC Server

Integrácia aplikácií s DDE/OPC datami, DDE klient OPC Server

Komunikačný ovládač DDE klient pre OpcDbGateway a SAEAUT UNIVERSAL OPC Server umožňuje integrovať funkcionalitu rôznych softvérových aplikácií a zariadení  so zabudovaným DDE serverom do komplexných integrovaných aplikácií.

Využijú ho systémoví integrátori a firmy zaoberajúce sa vývojom softvéru.

Skratka DDE zodpovedá Dynamic Data Exchange - dynamická výmena dát. Jedná sa o metódu pre výmenu informácií medzi aplikáciami bežiacimi pod operačnými systémami Windows používanú už od verzie Windows 2.0. Od uvedenia prvého softvéru poskytujúceho užívateľské rozhranie človek - stroj (anglická skratka HMI) na báze Windows požívajú vývojári DDE pre pripojenie zariadení k HMI aplikáciám.

Softvérový ovládač zariadenia ako je napr. PLC alebo nejaký modul procesnej automatizácie bežal ako samostatná aplikácia nazývaná DDE server. HMI softvér bol DDE klientom, ktorý si pýtal dáta alebo dostával dáta od DDE servera. Vzhľadom na to, že DDE server bol implementovaný ako samostatná aplikácia, bolo veľmi jednoduché pre vývojárov vytvárať komunikačné softvérové ovládače spolupracujúce s HMI alebo inými aplikáciami používajúcimi DDE. Aj v súčasnosti je k dispozícii množstvo DDE serverov pre rôzne zariadenia. MS Excel a tiež mnohé iné kancelárske aplikácie dokážu fungovať ako DDE server.

DDE klientsky ovládač spolu s produktom SAEAUT UNIVERSAL OPC Serverom poskytuje funkcionalitu OPC DDE Servera. S jeho využitím je možné integrovať množstvo starších zariadení s DDE serverom do rôznych SCADA (alebo iných aplikácií) so zabudovanou funkcionalitou OPC klienta. Spolu s OpcDbGateway má DDE klientsky  ovládač ešte oveľa širšie využitie - pripojenie k rôznym databázam, komunikácia DDE server/OPC server, pripojenie MS Excel ako vizualizačnej aplikácie pre OpcDbGateway...

Primárnou funkciou DDE servera je čakanie na rôzne príkazy od iných windowsovských aplikácií a ich vykonávanie. Príkazom môže byť napr. požiadavka na vykonanie špecifickej funkcie alebo na zaslanie dát od servera ku klientovi. Klient zvyčajne iniciuje komunikáciu so serverom. Napr., ak chcete poslať dáta získané pomocou výkonnej aplikácie OpcDbGateway a vytvoriť report v aplikácii Microsoft Excel, OpcDbGateway (spolu s DDE klientskym ovládačom) funguje ako DDE klient a Excel ako DDE server.

Keď chcete komunikovať s nejakou aplikáciou tretej strany prostredníctvom DDE, musíte poznať aké príkazové reťazce dokáže táto aplikácia interpretovať. DDE klient zabezpečuje generické DDE funkcie, ktoré môžete využívať na zasielanie prijímanie dát alebo na vykonávanie príkazov touto aplikáciou. Informácie o príkazových reťazcoch a formát dát je potrebné vyhľadať v používateľskom manuáli aplikácie tretej strany.


Using of DDE client driver with SAEAUT UNIVERSAL OPC Server

Obrázok: Použitie DDE klientského ovládača so SAEAUT UNIVERSAL OPC Server /kliknite na obrázok/

OpcDbGateway a SAEAUT UNIVERSAL OPC Server umožňujú integrovať aj veľmi zložité aplikácie konfigurovaním. Integrovanie aplikácií konfigurovaním vyžaduje zvyčajne menej práce ako programovanie. Tieto aplikácie umožňujú konfigurovať napr. aritmetické, logické, porovnávacie funkcie, generovať parametrizovateľné správy do log-súborov... Poskytujú tiež viaceré možnosti kontroly a ladenia konfigurácie. Princíp jednoduchej konfigurovateľnosti je dodržaný aj v DDE klientskom ovládači..


Použitie SAEAUT UNIVERSAL OPC Servera

Obrázok: Konfigurovanie DDE funkcionality /kliknite na obrázok/

Vlastnosti:

 • DDE klientský softvérový ovládač dokáže komunikovať s ľubovoľným DDE serverom, ktorý podporuje štandardný "CF TEXT" DDE dáta formát.
 • Adresovanie DDE dát na serveri využíva štandardný postup pomocou trojice "Application Name| TopicName ! ItemName".
 • Ovládač zabezpečuje automatické obnovenie spojenia v prípade, ak DDE server prestal fungovať a neskôr sa obnovil. Premenná "DDEreconnect" poskytuje prostriedky pre riešenie komunikačných porúch.
 • Je možné využívať nasledovné konfigurovateľné/programovateľné metódy komunikácie:
  • "Hot links - DDE server odovzdáva dáta DDE klientskemu ovládaču, iba ak sa zmenili ich hodnoty. To predstavuje významný príspevok k účinnosti komunikácie v porovnaní s alternatívnym spôsobom požitia cyklu požiadavka/odozva, keďže každá DDE transakcia je relatívne časovo náročná.
  • čítanie predkonfigurovanej skupiny DDE položiek v rámci slučky požiadaviek (requsts) z DDE servera
  • zápis predkonfigurovanej skupiny DDE položiek v rámci slučky "poke" do DDE servera
  • čítanie (request) individuálnych položiek z DDE server – iba ak si to integrovaná aplikácia vyžaduje
  • zápis (poke) individuálnych položiek do DDE server – iba ak si to integrovaná aplikácia vyžaduje
  • výkonne (execute) DDE príkazy
 • Podporované sú všetky hlavné dátové typy.
 • Vysoká produktivita pri konfigurovaní, hoci aj tisícok DDE položiek, a súčasne vysoká flexibilita - rozličné typy DDE komunikácie môžu byť konfigurované v súlade s požiadavkami aplikácie.
 • Vysoká produktivita pri konfigurovaní je zabezpečená automatickým mapovaním DDE položiek na OPC položky a pamäťové operandy (využívané pre vzájomné prepojenie rôznych dátových zdrojov) a tiež využívaním jednej z nasledovných metód:
  • Vyhľadávanie (browsing) DDE položiek dostupných na danom serveri (ak túto funkcionalitu DDE server podporuje)
  • Definovanie indexových rozsahov pre DDE položky (napr. zadaním položky [1-1000] je možné zadefinovať 1000 DDE položiek v jedinom kroku).
  • Špecificky pre MS Excel - výberom určitej oblasti v excelovskom hárku pomocou myši.
 • Vysoká flexibilita - rôzne typy DDE funkcionality sú predkonfigurované ako štandardné funkčné bloky. To umožňuje kombinovať DDE funkcionalitu s ostatnými programovateľnými a konfigurovateľnými funkciami dostupnými v OpcDbGateway alebo SAEAUT UNIVERSAL OPC Serveri.
 • DDE funkcionalita môže byť zaznamenávaná do štandardného log-súboru alebo do databázy (v prípade OpcDbGateway). Rozsah logovania je voliteľný.

Aplikácie

 
 • HMI/SCADA
 • MES
 • Sledovanie vyrábaných produktov 
 • Identifikácia vyrábaných produktov
 • Zákaznícke aplikácie programované vo VB, VC++, VB.NET, VS.NET, C#...
 • Poznámka: OpcDbGateway alebo SAEAUT UNIVERSAL OPC Serveri umožňujú doplniť ich o užívateľom vytvorené dynamicky linkované knižnice (DLL). V inštalačnom balíčku týchto aplikácií sa stretnete s príkladmi takejto DLL (spolu so zdrojovým kódom). V rámci jedného takéhoto príkladu je taktiež implementovaná DDE funkcionalita. Avšak, oproti vyššie popísanému DDE klientskému ovládaču, je jej funkcionalita podstatne užšia. Chýba tam predovšetkým rozšírenie konfiguračnej aplikácie pre efektívne konfigurovanie DDE komunikácie.

  Flex4Grid - Horizon 2020 project
  News
  03.11.2018
  Náš softvérový produkt SAEAUT SNMP OPC Server má za sebou množstvo úspešných nasadení takmer na všetkých kontinentoch pre riadenie a monitorovanie IT zariadení v dátových centrách, priemyselných podnikoch, v atómovej elektrárni, riadiacom centre letovej prevádzky... . Postupne aktualizujeme webové stránky pre všetky naše produkty pre zabezpečenie responzivity na všetkých zariadeniach a mimoriadne rýchle zobrazenie pomocou technológie AMP - Accelerated Mobile Pages. Pozrite si novú webovú stránku SAEAUT SNMP OPC Servera využívajúcu AMP. Radi poskytneme skúsenosti z využitia tejto technológie aj našim zákazníkom.
  17.10.2018
  Pozrite si najnovšiu stránku k OpcDbGateway využívajúcu technológiu AMP - Accelerated Mobile Pages, ktorá zabezpečuje extrémne rýchle načítanie stránky na všetkých typoch zariadení. Ak máte záujem o vytvorenie nových web stránok alebo inováciu Vášho webu s využitím AMP obráťte sa na nás.
  16.10.2018
  Nový popis OpcDbGateway zdôrazňuje jeho využitie ako aplikačnej platformy pre integráciu softvérových aplikácií, konfiguráciu, programovanie, ladenie a cyklické (IEC 61131-3) aj udalosťami riadené (IEC 61499) spracovanie dát, možnosti využiť širokého spektra "open source" štandardných konzolových aplikácii implementovaných napr. v jazykoch C, C++, Python, aplikácii nad Node.js v JavaScripte, alebo nasadených pomocou Docker kontajnerov a komunikujúcich cez štandardné vstupy a výstupy s jadrom výkonnej aplikácie. ...