Static IMG (Flash replacement)

IconNovinky

aktuálne novinky a oznamy18 Apr 2010 12:03
Užitočné SMS aplikácie jednoducho

Hlavným zámerom pri návrhu produktu SAEAUT SMS Service bolo vytvorenie takej aplikácie, ktorú by mohli jednoducho využívať iné klientske aplikácie (v počítačovej sieti alebo cez Internet) pre posielanie a prijímanie SMS.

Špeciálne klientske aplikácie môžeme pre Vás vytvoriť my alebo, podľa zverejnených príkladov, to môžu urobiť Vaši programátori.

V dokumente SAEAUT SMSresponder nájdete popis a úplný zdrojový kód aplikácie, ktorú môže využiť napr. distribútorská firma pre komunikáciu s dealermi. Umožňuje automatické vyhľadanie informácii požadovaných prostredníctvom SMS a odoslanie taktiež ako SMS.

Aplikácia popísaná v dokumente SAEAUT XlsSmsSender ukazuje ako je možné jednoducho vytvoriť klientskú aplikáciu v Microsoft Office™ produktoch pomocou Visual Basic for Application. Táto aplikácia umožňuje odosielanie SMS priamo z Excelovského zošita.

Priklad komplexnejšieho využitia našich SMS produktov pre zabezpečovanie údržby zariadení je popísaný na stránke SMSalarmMaintenace.

Samozrejme, k SAEAUT SMS Service dodávame tiež štandardné desktopové alebo webové aplikácie pre posielanie/prijímanie individuálnych a skupinových SMS.späť na zoznamFlex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.