Static IMG (Flash replacement)

IconFAQ

často kladené otázky

 1. Ako mám aktivovať svoj produkt?

  Pre aktiváciu Vášho softvérového produktu na plnú verziu musíte zadať meno a licenčný kľúč. Prosím, spustite produkt, ktorý si želáte aktivovať a kliknite na "Enter key" (zadať kľúč) keď budete požiadaný o registráciu produktu. Následne sa Vám zobrazí dialógové okno, kde môžete vidieť "hardware fingerprint" (hardvérový kľúč). Prosím, zašlite nám tento kľúč spolu s "Name" (menom), pod ktorým chcete svoj produkt aktivovať. Na základe týchto informácií Vám spätne zašleme licenčný kĺúč, ktorým aktivujete svoj produkt.

 2. Je možné premiestniť aktivovaný produkt na iný počítač?

  Ano, je. Spustite prosím chránený program v príkazovom riadku s parametrom UNREGISTER tzn. "ProCfg.exe UNREGISTER", bez uvodzoviek. To Vás povedie k vygenerovaniu odregistračného kódu, ktorý nám, prosíme, zašlite. Ak je kód platný, je možné postupovať s aktiváciou na inom počítači tak, ako je uvedené vyššie.

 3. Funguje SAEAUT SMS Service pod 64bitovými operačnými systémami?

  Áno, funguje, ale je potrebné vykonať nasledovný postup. 1. V prípade, že už máte nainštalovanú nejakú verziu sms servisu, odinštalujte ju. 2. Ak nemáte nainštalovaný MS Office 2007 alebo vyšší, stiahnite a nainštalujte si prosím aplikáciu z odkazu http://www.saeautom.sk/download/others/driver.zip 3. Nainštalujte SAEAUT SMS Service, ktorý stiahnete z nasledujúceho odkazu http://www.saeautom.sk/download/others/sms_service.zip 4. Spustite SAEAUT SMS Service

 4. Prečo mi konfiguračná aplikácia (SMS Configurator) nedokáže spustiť sms service?

  Prejdite do Program Files-->SAE - Automation, s.r.o-->SAEAUT SMS Service-->SMS Configurator a kliknite pravým tlačítkom myši na súbor SMSConfigurator.exe. Z ponuky vyberte "Vlastnosti", následne zvolte kartu "Kompatibilita" a zaškrtnite políčko "Spustiť ako administrátor". Následne môžete program spustiť z odkazu na ploche.

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
04.06.2018
Každá firma prechádza určitým vývojom. V období 1/2015 až 3/2018 aktivity SAE - Automation boli ovplyvnené predovšetkým účasťou na projekte programu Európskej komisie Horizont2020 s akronymom Flex4Grid. Ako nás ovplyvnila účasť v tomto projekte sa dočítate v dokumente SAE – Automation, s.r.o. - charakteristika firmy - 2018.
12.03.2018
Pozrite si video - 2. časti tutorialu o MQTT publish/subscribe komunikácii s využitím OpcDbGateway.
03.02.2018
Pozrite si video, ktoré ukazuje možnosť využitia OpcDbGateway pre IoT. Demonštruje prípad použitia prenosu správ z automatizačného systému budovy do aplikácii využívajúcich MQTT subscribe klienta.