Static IMG (Flash replacement)

IconSMSalarmMaintenance

softvér pre riadenie poruchových zásahov a údržby cez SMS (GSM)

SMSalarmMaintenance

Obsluha zariadenia zistí poruchu. Pomocou jednoduchého terminálu (PC, PDA, webový klient alebo hoci len jediné tlačítko) vyberie poruchové symptómy, ktoré spozorovala. Na základe spozorovaných symptómov systém automatický stanoví predpokladanú poruchu a vyšle SMS s definovaným textom na vopred určené telefónne čísla. Čas a druh vyslanej SMS je zaznamený.

Viac informácií o používaní a implementácií a cenová ponuka budú zaslané na požiadanie.

Použitie:

Ak máte viacero strojov a zariadení rozmiestnených v rôznych prevádzkach a potrebujete informovať kompetentných pracovníkov o poruche alebo havarijnej situácii bez zbytočného odkladu, potom je náš softvér určený pre Vás.

Ako to funguje:

Obsluha zariadenia zistí poruchu. Pomocou jednoduchého terminálu (PC, PDA, webový klient alebo hoci len jediné tlačítko) vyberie poruchové symptómy, ktoré spozorovala. Na základe spozorovaných symptómov systém automatický stanoví predpokladanú poruchu a vyšle SMS s definovaným textom na vopred určené telefónne čísla. Čas a druh vyslanej SMS je zaznamený.

SMSalarmMaintenance

SMSalarmMaintenance umožňuje:
 • zaslanie informácie s definovaným textom pomocou SMS na jedno alebo viac čísiel

 • vytvoriť adresár telefonných čisiel a zodpovedajúcich mien (alebo pracovných pozícií)

 • vytvoriť predefinovaný text SMS správ

 • nastavenie poruchových príznakov (prejavov, symptómov) a predpokladaných porúch s priradením čísla SMS správy a skupiny telefónnych čísiel

 • definovať logiku určenia predpokladanej poruchy (napr.: ak symptóm3 a súčasne symptóm4 potom porucha6, pre takúto poruchu bude zaslaná SMS správa: zariadenie4-porucha6)

 • iniciovanie pravidelnej údržby zariadení zasielaním SMS v tvare: zariadenie4-udrzba-typ8

 • ukladanie informácie o poruchách a údržbe do log-súboru a/alebo databázy

 • jednoduché rozširenie systému o množstvo ďalších funkcií, napr.:

  • generovanie SMS na základe priebežného merania na zariadeniach
  • posielanie e-mailov
  • generovanie reportov
  • prístup k informáciám cez internet/intranet
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
22.12.2016
OpcDbGateway je možné využiť aj v aplikáciách z oblasti "Internet vecí" (IoT). Data ziskané lokálne, napr. zo systému pre domácu automatizáciu, môžu byť publikované do MQTT brokera v cloude. Aplikácia vo Vašom mobilnom telefóne sa môže prihlásiť k ich odberu a Vy môžete byť na diaľku informovaný v akom stave sú rôzne zariadenia vo Vašej domácnosti. Spôsob konfigurovania OpcDbGateway pre tento účel je popísaný v pripojenom článku.
28.11.2016
Flex4Grid je projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont 2020 v kategórii "Inovačná akcia". Jeho cieľom je vytvorenie systému verejných dát a služieb umožňujúceho novú koncepciu riadenia flexibility spotrebiteľa prípadne zároveň aj výrobcu elektrickej energie (tzv. prosumera) využívajúceho "cloud computing" pre riadenie elektrickej siete a pre otvorenie infraštruktúry distribučných spoločností pre agregátorov. ...
14.11.2013
Naše produkty umožňujú vizualizovať dáta z pripojených zariadení a softvérových aplikáciach jednoducho a dokonca aj bez konfigurovania. Podrobnosti sa dočítate na našom blogu.