Static IMG (Flash replacement)

IconSMSalarmMaintenance

softvér pre riadenie poruchových zásahov a údržby cez SMS (GSM)

SMSalarmMaintenance

Obsluha zariadenia zistí poruchu. Pomocou jednoduchého terminálu (PC, PDA, webový klient alebo hoci len jediné tlačítko) vyberie poruchové symptómy, ktoré spozorovala. Na základe spozorovaných symptómov systém automatický stanoví predpokladanú poruchu a vyšle SMS s definovaným textom na vopred určené telefónne čísla. Čas a druh vyslanej SMS je zaznamený.

Viac informácií o používaní a implementácií a cenová ponuka budú zaslané na požiadanie.

Použitie:

Ak máte viacero strojov a zariadení rozmiestnených v rôznych prevádzkach a potrebujete informovať kompetentných pracovníkov o poruche alebo havarijnej situácii bez zbytočného odkladu, potom je náš softvér určený pre Vás.

Ako to funguje:

Obsluha zariadenia zistí poruchu. Pomocou jednoduchého terminálu (PC, PDA, webový klient alebo hoci len jediné tlačítko) vyberie poruchové symptómy, ktoré spozorovala. Na základe spozorovaných symptómov systém automatický stanoví predpokladanú poruchu a vyšle SMS s definovaným textom na vopred určené telefónne čísla. Čas a druh vyslanej SMS je zaznamený.

SMSalarmMaintenance

SMSalarmMaintenance umožňuje:
 • zaslanie informácie s definovaným textom pomocou SMS na jedno alebo viac čísiel

 • vytvoriť adresár telefonných čisiel a zodpovedajúcich mien (alebo pracovných pozícií)

 • vytvoriť predefinovaný text SMS správ

 • nastavenie poruchových príznakov (prejavov, symptómov) a predpokladaných porúch s priradením čísla SMS správy a skupiny telefónnych čísiel

 • definovať logiku určenia predpokladanej poruchy (napr.: ak symptóm3 a súčasne symptóm4 potom porucha6, pre takúto poruchu bude zaslaná SMS správa: zariadenie4-porucha6)

 • iniciovanie pravidelnej údržby zariadení zasielaním SMS v tvare: zariadenie4-udrzba-typ8

 • ukladanie informácie o poruchách a údržbe do log-súboru a/alebo databázy

 • jednoduché rozširenie systému o množstvo ďalších funkcií, napr.:

  • generovanie SMS na základe priebežného merania na zariadeniach
  • posielanie e-mailov
  • generovanie reportov
  • prístup k informáciám cez internet/intranet
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
28.07.2017
Rozširovacie DLL, konfigurácie a príklady procesných databáz pre OpcDbGateway a SAEAUT SCADA začíname zverejňovať ako open source na GitHub v OpcDbGatewayEnhancements . Radi uvítame prispievateľov do tohto projektu. ...
29.06.2017
OpcDbGateway umožňuje spracovávať údaje z rôznych externých procesov a tiež zapisovať do nich využívajúc rôzne metódy medziprocesovej komunikácie. Tento článok popisuje možnosti a jednu konkrétnu implementáciu medziprocesovej komunikácie založenú na použití štandardného výstupu z externého procesu do procesu výkonnej aplikácie OpcDbGateway. Hotové alebo vlastné konzolové aplikácie komunikujúce cez štandardné vstupy, výstupy alebo parametre rozhrania príkazového riadka môžu výrazne zvýšiť konfigurovateľnú a/alebo naprogramovanú funkčnosť integrovaných aplikácií založených na OpcDbGateway.
27.06.2017
OpcDbGateway umožňuje doplniť konfigurovateľnú funkcionalitu pomocou zákazníckych DLL. Výmena dát medzi hlavnou výkonnou aplikáciou a zákazníckou DLL môže byť zabezpečená cez funkčné rozhranie v štýle jazyka C alebo cez zdieľané procesné premenné obrazu procesu v pamäti. Výhody a problémy obidvoch metód sú popísané v tomto článku.