Static IMG (Flash replacement)

IconNovinky

aktuálne novinky a oznamy03.11.2018
Náš softvérový produkt SAEAUT SNMP OPC Server má za sebou množstvo úspešných nasadení takmer na všetkých kontinentoch pre riadenie a monitorovanie IT zariadení v dátových centrách, priemyselných podnikoch, v atómovej elektrárni, riadiacom centre letovej prevádzky... . Postupne aktualizujeme webové stránky pre všetky naše produkty pre zabezpečenie responzivity na všetkých zariadeniach a mimoriadne rýchle zobrazenie pomocou technológie AMP - Accelerated Mobile Pages. Pozrite si novú webovú stránku SAEAUT SNMP OPC Servera využívajúcu AMP. Radi poskytneme skúsenosti z využitia tejto technológie aj našim zákazníkom.


18.03.2013
Nové verzie produktov SAEAUT SNMP OPC Server 3.01 Basic, Enhanced a Professional prinášajú množstvo zlepšení. Všetky sú testované aj pre najnovšie operačné systémy Windows 8 a Windows Server 2012. Vývoj verzie „Professional“ ide najrýchlejšie. Niektoré významné zlepšenia z tejto verzie však už boli prebrané aj do lacnejších verzií „Enhanced“ a „Basic“. Okrem viacerých významných zlepšení v ťažiskových aplikáciach SNMP OPC produktov - konfigurátor a výkonná aplikácia servera, sme sa zamerali tiež na kompatibilitu s konfiguračnými súbormi aj zo starších verzií už od verzie 2.05.01. Pri podporných aplikáciach ako OPC UA Wrapper, OPC XML DA Wrapper a SAEAUT OPC Web View sme sa zamerali na zlepšenie inštalácie tak, aby bezproblémovo fungovali pod rôznymi verziami Windows operačných systémov a MS IIS serverov. Najnovšie verzie nájdete ako vždy v download sekcii SNMP OPC produktov.


29.10.2012
Prezentácia vo formáte pdf k SAEAUT SNMP OPC Serveru ver. 3.0 poskytuje prehľad o vlastnostiach produktu, jeho inštalácii a prvým krokom pri jeho testovaní.Vysvetľuje tiež inštaláciu a použitie webovej aplikácie SAEAUT SNMP OPC WebView umožňujúcej prístup k dátam z OPC servera cez Internet/intranet.


12.06.2012
Nové verzie 2.13 rady produktov SAEAUT SNMP OPC Server Basic, Enhanced a Professional naväzujú na verziu produktu Professional 2.12.certifikovanú na základe testov v laboratóriach OPC Foundation. Prinášajú možnosť prepínania zobrazenia vlastností OPC premenných ako aj súlad so špecifikáciami DA2.05A a DA3.0 pre všetky dátové typy. Verzia Professional naviac obsahuje webovú aplikáciu SAEAUT OPC WebView umožňujúcu zobraziť štandardné pohľady na OPCpoložky v stromovej štruktúre alebo v zozname na webe. Aplikáciu je možné jednoducho rozšíriť na aplikačne špecifickú vizualizáciu.


03.05.2012
Koncoví užívatelia požadujú interoperabilitu a robustnosť ich aplikácií. ...


17.04.2012
Programátorské API pre niektoré dátové konverzie sú definované v OPC DA2.05A and OPC DA3.0 špecifikáciach. Avšak dialogové boxy pre ich konfigurovanie sú implementačne špecifické. Napriek veľkej snahe o ich intuitívnosť, nie všetky súvislosti je možne v nich zachytiť. Možným datovým konverziám a významu nastavení v dialogových boxoch konfigurátora SAEAUT SNMP OPC servera sa venuje náš najnovší technický dokument.


06.12.2011
Od verzie 2.12 u celej rady SAEAUT SNMP OPC Serverov si môžete podľa potreby stiahnúť osobitný inštalačný súbor buď pre platformu x86 alebo x64. Všetky verzie nájdete v download sekcii produktu. Dôležitú novinku nájdete vo verzii Professional - parsovanie NOTIFY GROUP v off-line MIB "browseri". Výsledky parsovania nájdete v osobitnom adresári s podadresármi, v ktorých sú uložene jednotlivé TRAPy.


23.02.2011
Najnovšia verzia tohto produktu 2.11 ponúka jednoduchšiu konfiguráciu TRAPov ako aj konzistentnejšie spracovanie OPC položiek použitých v rámci TRAPov. ...


11.01.2011
Alikácia SAEAUT SNMP OPC Server veriza 2.10.00 prináša novú užitočnú vlastnosť ktorá umožňuje Exportovať SNMP premenné do CSV súborov. CSV súbor je možné vytvárať pre jednotlivé zariadenia. To znamená že pre každé zariadenie z konfigurácie je možné uložiť všetky SNMP premenné do CSV súboru. Metódy Import z CSV and Export do CSV otvárajú možnosť prenášať už nakonfigurované SNMP premenné medzi zariadeniami a tiež dokonca medzi rôznymi konfiguráciami. Z toho vyplýva, že vytváranie konfigurácii pre SAEAUT SNMP OPC Server bude opäť viac efektívne a hlavne jednoduchšie pre koncového užívateľa. Viac detailov môžete nájsť v nasledovnom dokumente Relnotes.pdf (PDF) ...


07.12.2010
Konfigurácia adresného priestoru SNMP OPC Servera, tzn. mapovanie MIB premenných pripojených zariadení na OPC premenné, môže byť pri veľkom počte monitorovaných zariadení a ich premenných časovo veľmi náročná. ...


archív noviniek
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.