Static IMG (Flash replacement)

IconSAEAUT SMS Server Professional

informácie o produkte - prehľad o aktuálnej verzii

Objednajte si tento produkt online:
EUR 444,--
USD 514,--

Popis:

Softvérový balík pre komplexné využitie SMS komunikacie vo firme - príjem a posielanie individuálnych a skupinových SMS v lokalnej sieti a cez web, možnosť použitia pre špecialne SMS klientské aplikácie napr. pre monitoring, alarming, SMS marketing, objednávkový systém.

Softverový balík SAEAUT SMS Server Professional je cenovo výhodné riešenie obsahujúce trojicu produktov: SAEAUT SMS Service (1 licencia), SAEAUT SMS Service Client (4 licencie) SAEAUT SMS Service Web Client (1 licencia).

Pozostáva z:
- výkonnej aplikácie (bez užívateľského rozhrania) implementovanej ako služba OS Windows umožňujúcej SMS komunikáciu cez GSM modem alebo webovú bránu. Môže byť umiestnená na počítači so serverovým alebo "desktopovým“ operačným systémom
- z konfigurátora (s užívateľským rozhraním ) slúžiaceho aj ako klientska aplikácia (umiestňuje sa na rovnaký počítač ako výkonná aplikácia)
- štandardného LAN klienta (umiestňuje sa na iný počítač v lokálnej sieti)
- webovej aplikácie zabezpečujúcej prístup k výkonnej aplikácii cez UI vo web prehliadači z ľubovoľného počtu počítačov. (Vyžaduje web server napr. Microsoft IIS server.)

Zákaznícke klientske aplikácie využívajúce SMS funkcionalitu SMS servera môžu byť implementované dvomi spôsobmi:
- ako externá aplikácia naprogramovaná v ľubovoľnom programovacom alebo skriptovacom jazyku prepojená s výkonnou aplikáciou cez zdieľanú databázu
- ako VBA (Visual Basic for Applications) aplikácia implementovaná priamo v MDB databázovom súbore dodávanom so SAEAUT SMS Service.

Príklady takýchto aplikácii (popis a zdrojové kódy) sú zverejnené na webe www.saeautom.sk/download

Výkonnou klientskou aplikáciou pre SMS server je náš produkt OpcDbGateway. Umožňuje pripojiť rôzne zariadenia v budove či technologickom procese, konfigurovať vyhodnotenie meraných veličín a ich zasielanie ako SMS, sprostredkovať ovládanie zariadení podľa prijatých SMS. Pri zakúpení s SMS serverom sa naň poskytuje zľava 30%.


Aktuálna verzia: 2.2.0
Dátum vydania: 20 Aug 2010 (Major Update)
Zmeny: - user interface improved - import/export of the SMS recipients - logging of activities improved - log-file number and size and automatic removing old SMS can can be parametrized - looking for all connected GSM modems - Windows service settings can be called directly from SMS Configurator
Podporované operačné systémy: WinXP,WinVista,WinVista x64,Win7 x32,Win7 x64,Win2000,Windows2000,Windows2003,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Tablet PC Edition 2005,Windows Media Center Edition 2005,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64
Systémové požiadavky: Computer/Processor Pentium II compatible CPU,Memory: recommended 512 MB, .NET Framework 2
Podporované jazykové verzie: English,Slovak

Screenshot

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.