Static IMG (Flash replacement)

IconNovinky

aktuálne novinky a oznamy30 Nov 2010 15:59
SAEAUT SMS Service ver. 2.3 dokáže viac.

E-mail-SMS, triedenie správ pomocou regulárnych výrazov.


Softvér SAEAUT SMS Service bol navrhnutý tak, aby umožnil jednoduchým spôsobom rozšíriť funkcionalitu iných aplikácií o možnosť prijímať a odosielať SMS správy. Jeho použitie je napr. pri rôznych aplikáciach SMS alarmingu. Práve pri tomto type aplikácií je užitočné ak je možné si vybrať či chce užívateľ prijať správu ako SMS, ako e-mail alebo oboma spôsobmi.

Iná veľmi užitočná funkcia je možnosť preposlať prijaty e-mail ako SMS.

Možnosť triediť prijaté SMS pomocou užívateľom definovaných regulárnych výrazov nájde uplatnenie napr. v aplikáciach SMS hlasovania, alebo pri riadení technologických zariadení pomocou SMS správ.

V takýchto aplikáciach je potrebné skontrolovať či prijatá správa má správnu syntax. Regulárne výrazy poskytujú vhodný prostriedok pre definovanie akceptovateľných správ.

Všetky tieto nové funkcie ponúka nový SAEAUT SMS Service ver. 2.3 za rovnakú cenu ako predchádzajúce verzie.späť na zoznamFlex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.