Static IMG (Flash replacement)

IconNovinky

aktuálne novinky a oznamy19 Aug 2010 11:18
Akcia do 15.9.2010

SAEAUT SMS Server Professional za cenu SAEAUT SMS Server!!!.

Obidva produkty ponúkajú možnosť zasielania alebo prijímania individuálnych aj skupinových SMS buď priamo z nich, alebo z ľubovoľnej užívateľskej aplikácie prepojenej cez zdieľaný databázový súbor.

Výkonná aplikácia produktového balíčka SAEAUT SMS Server Professional je implementovaná bez užívateľského rozhrania. Môže byť umiestnená na serverovom alebo štandardom počítači s niektoru verziou MS Windows a sĺužiť pre pokrytie všetkých potrieb SMS komunikácie vo firme. K nej dodávané klientské aplikácie môžu byť umiestnené na rovnakom alebo na ďalších počítačoch v sieti. Naproti tomu SAEAUT SMS Server je kompaktnejšie riešenie určené predovšetkým pre posielanie a prijímanie SMS na jednom počítači. Do budúcna počítame predovšetkým s ďalším vývojom verzie Professional.

Neustále pribúdajú nové použitia SMS správ. Tieto aplikácie môžu byť implementované ako klienti k našim SMS serverovým produktom. Radi ich pre Vás vyvinieme.späť na zoznamFlex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.