Static IMG (Flash replacement)

IconNovinky

aktuálne novinky a oznamy09 Mar 2010 12:53
Nový SAEAUT SMS Service 2.0 - v ponuke

SMS správy sú v súčasnosti využívané napr. pre zasielanie informácií zákazníkom, SMS marketing, posielanie informácií a pokynov zamestnancom, SMS hlasovanie, inicializáciu údržby a obsluhy, zasielanie vstupeniek, v lekárskych ordináciách na preobjednanie pacientov, rezerváciu a platbu za parkovacie miesta, preposielanie e-mailov ako SMS, spúšťanie rôznych programov a skriptov na základe prijatej SMS.

SAEAUT SMS service 2.0 je použiteľný v tých aplikáciách kde použitie jedného GSM modemu pripojeného k počítaču poskytuje dostatočnú kapacitu z hľadiska množstva SMS poslaných v určitom časovom intervale.

Dodávaný softvérový balík (SMS server , konfigurátor, klientská aplikácia) môže byť použitý:
1. Ako úplne riešenie pre posielanie a príjem SMS na počítači s využitím dodávaného príkladu klientskej aplikácie umiestnenej lokálne alebo v rámci počítačovej siete
2. Pre špecifické účely (napr. pre prijatie požiadavky a odovzdávanie informácii o aktuálnej cene a počte kusov produktu na sklade) s využitím špeciálnej klientskej aplikácie (ktorú môžeme pre Vás vyvinúť) spolupracujúcej s SAEAUT SMS service prostredníctvom zdieľanej databázy
3. Spolu s inou aplikáciou od SAE – Automation, s.r.o. – OpcDbGateway ktorá, okrem posielania SMS na základe vyhodnotenia rôznych podmienok, môže byť použitá ako SMS OPC klient/server.

Hlavná funkcionalita SAEAUT SMS service 2.0 je implementovaná ako služba OS Windows bez užívateľského rozhrania. Použitie PDU formátu SMS správ zabezpečuje jej použiteľnosť s širokým spektrom GSM modemov a telefónov.
Najnovšia
verzia SAEAUT SMS service 2.0 má vyššiu výkonnosť a zlepšené užívateľské rozhranie konfiguračnej aplikácie umožňujúce:
-import/export príjemcov SMS z/do csv-súboru
- zlepšené „logovanie“ aktivít
- počet a veľkosť „log-súboru“ ako aj automatické odstraňovanie strých SMS z databázy správ sú parametrizovateľné
-automatické vyhľadávanie všetkých pripojených modemov
- nastavenie vlastností služby OS Windows je možné priamo z konfigurátora.

Použitie produktu spolu s OpcDbGateway umožňuje vytvárať SMS aplikácie konfigurovaním (ktoré je zvyčajne menej prácne ako programovanie aplikácií) s využitím buď jednoducho konfigurovateľných databázových inštrukcií alebo pomocou SQL príkazov. SMS aplikácie na báze OpcDbGateway a SAEAUT SMS service 2.0 môžu byť založené tiež na využívaní premenných z technologického procesu alebo z monitorovacieho a riadiaceho systému budovy.späť na zoznamFlex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.