Static IMG (Flash replacement)

IconFAQ

často kladené otázky

 1. Aké sú rozdiely medzi SAEAUT SCADA a OpcDbGateway?

  SAEAUT SCADA predstavuje kompletné SCADA/HMI riešenie, ktoré pre mnohé aplikácie nebude vyžadovať žiadne iné doplnkové produkty. Serverová aplikácia, konfigurátor aj SAEAUT SCADA Web Client sú inštalované jednoducho pomocou jedného inštalačného balíčka na jeden počítač (je však tiež možnosť rozdelenia klientskej a severovej časti). Naproti tomu OpcDbGasteway je určený k integrácií aplikácií a preto obsahuje niektoré rozhrania a aplikácie naviac. Dokumentácia týkajúca sa OpcDbGateway sa dá v plnom rozsahu použiť aj pre SAEAUT SCADA, ktorý využíva ako server mierne modifikovaný OpcDbGateway runtime. Okrem toho využíva tiež konfigurátor OpcDbGateway.

 2. Ako aktivovať licencie pre klientské prístupy cez SAEAUT SCADA Web Client?

  Pri zakúpení dodatočných klientských licencií Vám pošleme link na nový inštalačný balíček SAEAUT SCADA. Bezprostredne po jeho nainštalovaní sa môže zaregistrovať iba jeden uživateľ. Až po prvom spustení SCADA server sa aktivujú ďalšie prístupové licencie. SCADA server je možné spustiť buď pomocou webového klienta (kliknut9m na LIVE DATA v hlavnom menu)alebo pomocou SCADA konfigurátora (kliknut9m na ikonu s okuliarmi.)

 3. Ako nastaviť OPC a DCOM?

  Prosím preštudujte si dokument "Konfigurácia OPC a DCOM pre OPC serverové a klientské aplikácie SAE – Automation, s.r.o.", ktorý detailne popisuje nastavenia OPC a DCOM - k dispozícií v Download sekcii.

 4. Ako mám aktivovať svoj produkt?

  Pre aktiváciu Vášho softvérového produktu na plnú verziu musíte zadať meno a licenčný kľúč. Prosím, spustite produkt, ktorý si želáte aktivovať a kliknite na "Enter key" (zadať kľúč) keď budete požiadaný o registráciu produktu. Následne sa Vám zobrazí dialógové okno, kde môžete vidieť "hardware fingerprint" (hardvérový kľúč). Prosím, zašlite nám tento kľúč spolu s "Name" (menom), pod ktorým chcete svoj produkt aktivovať. Na základe týchto informácií Vám spätne zašleme licenčný kĺúč, ktorým aktivujete svoj produkt.

 5. Je možné premiestniť aktivovaný produkt na iný počítač?

  Ano, je. Spustite prosím chránený program v príkazovom riadku s parametrom UNREGISTER tzn. "OpcDbGateway.exe UNREGISTER", bez uvodzoviek. To Vás povedie k vygenerovaniu odregistračného kódu, ktorý nám, prosíme, zašlite. Ak je kód platný, je možné postupovať s aktiváciou na inom počítači tak, ako je uvedené vyššie.

 6. Ako spustiť OpcDbGateway?

  Prosím preštudujte si užívateľskú príručku, časť "Prvé spustenie aplikácie OpcDbGateway".

 7. Zapisovanie hodnôt do OPC premenných nefunguje.

  Položky sú pravdepodobne dostupné len na čítanie, skontrolujte príslušné práva OPC premennej - otvorte konfigurátor OpcDbGateway a vyberte si danú položku, potom zmeňte práva na Read/Write (čítanie a zapisovanie).

 8. Ako sprístupniť dáta OpcDbGateway cez Internet/Intranet?

  Prosím preštudujte si užívateľskú príručku, tému "Ako sprístupniť OpcDbGateway cez Internet/Intranet" a príbuzné témy.

 9. Ako overiť, či je XML-DA wrapper nainštalovaný správne?

  Do internetového prehliadača zadajte túto URL: http://localhost/XML-DA/SAEAutomation.OpcDbGatewayDA.3.asmx. Ak XML-DA wrapper funguje správne, zobrazí sa vám testovacia stránka webovej služby s informáciami o všetkých podporovaných operáciach (je to štandardná testovacia stránka ASP.NET webovej služby).

 10. Pokiaľ je XML-DA wrapper nainštalovaný správne a plne funkčný, ako získam WSDL špecifikáciu webovej služby?

  Pokiaľ funguje testovacia stránka webovej služby, kliknite na odkaz "Service Description" (Popis služby) v hornej časti obrazovky pre zobrazenie WSDL špecifikácie webovej služby, alebo navštívte URL: http://localhost/XML-DA/SAEAutomation.OpcDbGatewayDA.3.asmx?WSDL.

 11. V užívateľskej príručke sa spomína "Win XML-DA OPC Client", kde môžem získať tento softvér a načo slúži?

  XML-DA OPC Client je ukážkovou aplikáciou pre testovacie a demonštračné účely, ako pristupovať k dátam cez XML-DA rozhranie. Kontaktujte nás a na požiadanie obdržíte zdrojové kódy tejto aplikácie.

 12. Vytvoril som projekt pre OpcDbGateway. Sú funkčné bloky (napr. Main, Start) tie isté položky, ktoré zobrazuje stránka webovej služby?

  Funkčné bloky nie sú zobrazené na stránke webovej služby. Reprezentujú len skupinu príkazov, ktorá má byť postupne vykonaná. OPC XML-DA je univerzálnym OPC štandardom, ktorý poskytuje webové rozhranie pre prístup k OPC dátam, t.j. môžete pristupovať k položkám nakonfigurovanými v adresnom priestore OpcDbGateway.

 13. Ako pristupovať k procesnej databáze cez ODBC rozhranie?

  Databázový prístup cez ODBC rohranie je optimalizovaný pre SQL Server. Ak potrebujete inú databázu napr. Oracle, potom nás prosím kontaktujte a my vám ponúkneme ďalšie možnosti riešenia vášho problému.

 14. Na nasledujúcej URL http://localhost/XML-DA/SAEAutomation.OpcDbGatewayDA.3.asmx nie je možné zobraziť testovaciu stránku webovej služby. Ako mám tento problém odstrániť?

  Prosím presvedčte sa, že máte nainštalovaný Microsoft .NET Framework 1.1 alebo vyšši (či máte naištalovaný .NET Framework sa dozviete v Ovládacom paneli v položke Nástroje pre správu). Ak áno, preinštalujte .NET Framework (môžete ho získať zo stránok Microsoft-u). Uistite sa, že prípona .asmx je registrovaná na IIS serveri. Presvedčte sa, že ste zadali správnu URL.

 15. Môj OPC server sa nezobrazuje v zozname OPC serverov, ako môžem namapovať OPC premenné takéhoto servera?

  Môžete napísať meno OPC servera priamo do políčka "OPC Server ProgID" vo formáte "názov počítača:ProgID".

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.