Static IMG (Flash replacement)

IconNovinky

aktuálne novinky a oznamy15 Dec 2004 00:00
OpcdDbGateway a OPCAdapter s novou špecifikáciou DA 3.0

Naše softvérové balíky OpcDbGateway a OPCAdapter majú implementovanú novú špecifikáciu OPC Data Access Interface 3.0. Je to špecifikáciu rozhrania pre vývojárov OPC Data Access Klientov a OPC serverov.

Naše softvérové produkty OpcDbGateway a OPCAdapter (klientská aplikácia) v sebe zahŕňajú pokročilé programátorské techniky obsiahnuté v najaktuálnejšej verzii OPC špecifikácie pre vývoj novej generácie priemyselných softvérových aplikácií. Ide o špecifikáciu, verzia 3.0, užívateľského rozhrania prenosu dát pomocou OPC technológie - OPC Data Access Custom Interface Specification 3.0.

OPC Data Access zabezpečuje základný prístup k dátam (čítanie a zápis) z rôznych sieťových a priemyselných zariadení pomocou štandardných komunikačných rozhraní. Tieto rozhrania umožňujú komunikáciu OPC klientov a OPC serverov využitím rôznych mechanizmov pre výmenu dát v závislosti od požiadaviek OPC klientov. Primárnym účelom OPC Data Access je poskytnutie rozhraní pre výmenu dát na podporu vertikálnej architektúry (poskytnutie dát zo zariadenia klientovi na vyššej počítačovej úrovni).

OPC DA 3.0 špecifikácia obsahuje rozšírenie predchádzajúcej verzie (2.05A) v nasledujúcich oblastiach:

* poskytuje zdokonalené metódy pre prezeranie a mapovanie adresného priestoru serveru a pre zisťovanie vlastností jednotlivých položiek
* umožňuje extrémne jednoduchý spôsob získavania OPC dát pre jednoduché aplikácie
* poskytuje metódy pre zápis časovej značky a informácie o kvalite pri synchrónnom aj asynchrónnom získavaní dát
* pomocou pridanej metódy umožňuje aktualizáciu oživenia spojenia
* umožňuje definovať percentuálny stupeň necitlivosti načítavaných jednotlivých položiek v rámci skupiny
* (voliteľné) umožňuje klientovi definovať obnovovacie frekvencie pre jednotlivé položky v rámci skupiny
* kódovanie a dekódovanie informácií o štruktúre štrukturovaných procesných premenných s využitím XMLspäť na zoznamFlex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.