Static IMG (Flash replacement)

IconFAQ

často kladené otázky

  1. Ako nastaviť OPC a DCOM?

    Prosím preštudujte si dokument "Konfigurácia OPC a DCOM pre OPC serverové a klientské aplikácie SAE – Automation, s.r.o.", ktorý detailne popisuje nastavenia OPC a DCOM - k dispozícií v Download sekcii.

  2. Ako mám aktivovať svoj produkt?

    Pre aktiváciu Vášho softvérového produktu na plnú verziu musíte zadať meno a licenčný kľúč. Prosím, spustite produkt, ktorý si želáte aktivovať a kliknite na "Enter key" (zadať kľúč) keď budete požiadaný o registráciu produktu. Následne sa Vám zobrazí dialógové okno, kde môžete vidieť "hardware fingerprint" (hardvérový kľúč). Prosím, zašlite nám tento kľúč spolu s "Name" (menom), pod ktorým chcete svoj produkt aktivovať. Na základe týchto informácií Vám spätne zašleme licenčný kĺúč, ktorým aktivujete svoj produkt.

  3. Je možné premiestniť aktivovaný produkt na iný počítač?

    Ano, je. Spustite prosím chránený program v príkazovom riadku s parametrom UNREGISTER tzn. "OPCAdapter.exe UNREGISTER", bez uvodzoviek. To Vás povedie k vygenerovaniu odregistračného kódu, ktorý nám, prosíme, zašlite. Ak je kód platný, je možné postupovať s aktiváciou na inom počítači tak, ako je uvedené vyššie.

  4. Aký je rozdiel medzi OPCAdapter Enhanced a OPCAdapter Basic?

    Hlavný rozdiel spočíva v tom, že OPCAdapter Enahnced obsahuje dve časti: 1. OPCAdapter out of process server (exe) s užívateľským rohraním. 2. OPCAdapter – služba Windows bez užívateľského rozhrania. OPCAdapter Basic obsahuje iba prvú časť (out of process server - exe). Enhanced verzia je vhodná pre použitie na serveroch, ktoré nepotrebujú vizualizačnú časť, ale slúžia ako most a poskytujú OPC komunikáciu iným aplikáciam, alebo v prípade, že je nutné spúšťať službu vždy pri štarte počítača. V tomto prípade "out of process server (exe)" je využitý len na konfigurovanie NT služby.

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.