Static IMG (Flash replacement)

SAEAUT ProdMoc

softvér pre monitoring a riadenie výroby


Obr.1: Použitie SAEAUT ProdMoC pre zber a spracovanie informácií vo výrobe plášťov pneumatík

Pre koho je určený

 • Pre podniky ktoré potrebujú monitorovať a riadiť výrobu finálnych výrobkov a polotovarov s využitím rôznych technologických zariadení strojov a liniek...
 • Pre integrátorské firmy, ktoré poskytujú služby v oblasti informačných a komunikačných technológii pre podnikovú sféru

Čo poskytuje

 • Súhrnné údaje o každom výrobku:
  • na ktorom stroji bol vyrobený,
  • kto stroj obsluhoval,
  • z akých komponentov pozostáva
 • Informácie o prevádzkových stavoch jednotlivých strojov a liniek
 • Prehľady a štatistiky z výroby
 • Alarmové hlásenia o poruchách
 • Možnosť privolania údržby k stroju pomocou SMS a/alebo e-mailu
 • Vytváranie rôznych reportov
 • Pravidelné konfigurovateľné zálohovanie údajov
 • Pohľady na aktuálne aj historické hodnoty
 • Vizualizácia vo webovom prehliadači cez Internet/intranet . Počet užívateľov pristupujúcich týmto spôsobom nie je obmedzený

Aké sú jeho výhody?

 • Základná rozsiahla funkcionalita za pevnú cenu.
 • Prispôsobenie špecifickým podmienkam cenovo výhodne.
 • Pohľad na aktuálne aj historické údaje v stromovej štruktúre vytvorenej podľa Vašich požiadaviek. Jej modifikácie a doplnenie, ak si to budete želať, zvládnete aj sami.
 • Možnosť pripojenia ľubovoľných zariadení komunikujúcich ľubovoľným protokolom – nezávislosť na dodávateľovi hardvéru.
 • Prácne programovanie je nahradené konfiguráciou a parametrizovaním – to výrazne znižuje náklady pri úpravach a rozširovaní systému podľa nových požiadaviek.
 • Vysoká flexibilita - možnosť vytvárania, naprogramovania vytvorenia a integrovania vlastných konfigurovateľných softvérových modulov – rozširovanie systému podľa potreby, tzn. rozširovanie konfigurovateľnej funkcionality.
 • Prístup k dátam uloženým v databázach je možné konfigurovať pomocou konfigurovateľných databázových funkcií. Pre zložitejšiu databázovú funkcionalitu je možné využiť SQL jazyk.
 • Doplnenie vizualizácie – tzn. hotových štandardných pohľadov na dáta o aplikačne špecifickú vizualizáciu s využitím ľubovoľného HTML editora
 • Možnosť použitia vlastných vizualizačných a analytických aplikácii – napr. MS Excel, MS Visio, MS Silverlight a ďalších komunikujúcich prostredníctvom OPC, webových služieb, DDE prípadne proprietárnych protokolov, ktoré môžu byť doplnené do konfigurovateľnej aplikácie pre zber a spracovanie dát.

Predmet dodávky

 • Pre koncovového zákazníka
  • kompletné riešenie softvér plus hardvér
  • alebo len základný softvér prispôsobený konkrétnej aplikácii, podľa požiadaviek.
 • Pre integrátorské firmy
  • vývojárske licencie na softvér
   • základný softvér pre zber a spracovanie údajov
   • vizualizačná desktopová aplikácia
   • vizualizačná webová aplikácia
  • licencie na základný softvér pre nasadenie u zákazníkov - za zvýhodnených podmienok
  • dokumentácia základného softvéru

Podpora

 • Pre koncových zákazníkov
  • údržba systému na diaľku – cez Internet
  • periodická lokálna údržba
  • upgrade systému na vyžiadanie zákazníka alebo podľa potreby
  • predplatené balíčky softvérovej podpory
 • Pre integrátorské firmy
  • pri parametrizácii systému
  • pri programovaní vlastných konfigurovateľných modulov
  • prevzatie vývoja niektorých častí systému podľa Vašich požiadaviek
  • pri vývoji vizualizačných aplikácií
  • predplatené balíčky softvérovej podpory

Komponenty SAEAUT ProdMoc


Systém je tvorený našimi štandardnými produktmi:
 • OpcDbGateway™ pre zber a spracovanie údajov,
 • SAEAUT OPCWebExplorer™ pre vizualizáciu v intranete a cez Internet,
 • OPCAdapter™ pre vizualizáciu v LAN.

Môže byť tiež doplnený o monitoring komunikačnej infraštruktúry s využitím nášho produktu SAEAUT SNMP OPC Server™. Pomocou produktu SAEAUT SMS Server Professional™ je možné zabezpečiť zasielanie informácii a alarmoch prostredníctvom SMS a e-mailov. Naše štandardné produkty sú predkonfigurované a doplnené o špeciálne programové moduly pre zabezpečenie štandardných funkcií SAEAUT ProdMoc™. Pre konkrétne zariadenia (snímače, akčné členy, PLC) s ktorými systém u daného zákazníka komunikuje zabezpečíme komunikačné ovládače od iných dodávateľov alebo ich vyvinieme u nás.

Ako to funguje?Obr.2: Ako to funguje

Centrálnym prvkom SAEAUT ProdMoc™ je softvérový produkt OpcDbGateway™,ktorý zabezpečuje komunikáciu so všetkými zariadeniami modulmi, snímačmi, PLC umiestnenými na technologických zariadeniach. Taktiež zabezpečuje spracovanie údajov a ukladanie do databázy, ich poskytnutie pre vizualizáciu prostredníctvom klientských počítačov pripojených cez Internet, intranet alebo LAN. Komunikačnú funkcionalitu, spracovanie údajov, ich ukladanie do databázy je možné konfigurovať pomocou konfigurátora OpcDbGateway™. Pre vizualizáciu cez webový prehliadač je využitá rozšírená aplikácia SAEAUT WebExplorer™, ktorá pristupuje k údajom uloženým v databázach priamo cez databázové ovládače a k aktuálnym údajom z výroby prostredníctvom OpcDbGateway™. Ako mimoriadne jednoducho konfigurovateľnú vizualizáciu v rámci lokálnej počítačovej siete je možné použiť našu aplikáciu OPCAdapter™. Komunikácia medzi serverom a priemyselnými PC prebieha v Ethernetovskej lokálnej sieti pomocou TCP/IP protokolu. Komunikácia medzi priemyselnými PC a PLC, senzormi a aktuátormi môže byť zabezpečená pomocou rôznych hardvérových a softvérových prostriedkov (napr. OPC serverov) avšak na priemyselnom PC je transformovaná na TCP/IP komunikáciu.Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
22.12.2016
OpcDbGateway je možné využiť aj v aplikáciách z oblasti "Internet vecí" (IoT). Data ziskané lokálne, napr. zo systému pre domácu automatizáciu, môžu byť publikované do MQTT brokera v cloude. Aplikácia vo Vašom mobilnom telefóne sa môže prihlásiť k ich odberu a Vy môžete byť na diaľku informovaný v akom stave sú rôzne zariadenia vo Vašej domácnosti. Spôsob konfigurovania OpcDbGateway pre tento účel je popísaný v pripojenom článku.
28.11.2016
Flex4Grid je projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont 2020 v kategórii "Inovačná akcia". Jeho cieľom je vytvorenie systému verejných dát a služieb umožňujúceho novú koncepciu riadenia flexibility spotrebiteľa prípadne zároveň aj výrobcu elektrickej energie (tzv. prosumera) využívajúceho "cloud computing" pre riadenie elektrickej siete a pre otvorenie infraštruktúry distribučných spoločností pre agregátorov. ...
14.11.2013
Naše produkty umožňujú vizualizovať dáta z pripojených zariadení a softvérových aplikáciach jednoducho a dokonca aj bez konfigurovania. Podrobnosti sa dočítate na našom blogu.