Static IMG (Flash replacement)

IconPracovné príležitosti

voľné pracovné pozície v SAE - Automation, naštartujte svoju kariéru dnes

Programátor C#, C++, Visual Basic .NET ...

Požiadavky:

  • ukončená VŠ technického smeru, alebo matematiky, fyziky a prax min. 2 roky, prípadne Sš a prax v odbore min. 5 rokov
  • aktívna znalosť technickej angličtiny, znalosť NJ vítaná
  • znalosť programovacích jazykov C#, C++, Visual Basic, Visual Basic.NET, SQL, vítané tiež ASP.NET, PHP, HTML
  • znalosť softvérových technológií a platforiem: MS Visual Studio, MS SQL server, My SQL, DCOM, OPC, webové služby, ASP.NET
  • ochota neustále sa vzdelávať popri riešení nových projektov

Akékoľvek žiadosti alebo otázky zašlite na: .

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
27.06.2017
OpcDbGateway umožňuje doplniť konfigurovateľnú funkcionalitu pomocou zákazníckych DLL. Výmena dát medzi hlavnou výkonnou aplikáciou a zákazníckou DLL môže byť zabezpečená cez funkčné rozhranie v štýle jazyka C alebo cez zdieľané procesné premenné obrazu procesu v pamäti. Výhody a problémy obidvoch metód sú popísané v tomto článku.
22.12.2016
OpcDbGateway je možné využiť aj v aplikáciách z oblasti "Internet vecí" (IoT). Data ziskané lokálne, napr. zo systému pre domácu automatizáciu, môžu byť publikované do MQTT brokera v cloude. Aplikácia vo Vašom mobilnom telefóne sa môže prihlásiť k ich odberu a Vy môžete byť na diaľku informovaný v akom stave sú rôzne zariadenia vo Vašej domácnosti. Spôsob konfigurovania OpcDbGateway pre tento účel je popísaný v pripojenom článku.
28.11.2016
Flex4Grid je projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont 2020 v kategórii "Inovačná akcia". Jeho cieľom je vytvorenie systému verejných dát a služieb umožňujúceho novú koncepciu riadenia flexibility spotrebiteľa prípadne zároveň aj výrobcu elektrickej energie (tzv. prosumera) využívajúceho "cloud computing" pre riadenie elektrickej siete a pre otvorenie infraštruktúry distribučných spoločností pre agregátorov. ...