Static IMG (Flash replacement)

Ocenenia našich produktov od rôznych internetových portálov:


SAEAUT UNIVERSAL OPC Server

5 stars for SAEAUT UNIVERSAL OPC Server SAEAUT UNIVERSAL OPC Server Download is clean and safe, certified by www.softarea51.com SAEAUT UNIVERSAL OPC Server download link
click here to download SAEAUT UNIVERSAL OPC Server on File Fishstick

DDE client for OpcDbGateway and SAEAUT UNIVERSAL OPC Server

Downloads from DownloadRoute.com,

ProgramsHome.com A directory of free and shareware software,instant messaging software,computer software,dvd software,cheap software,chat software,webcam software

 1.00.00 : 5 Stars Award at redsofts.com !  1.00.00 : 5 Stars Award at cleansofts.com ! DDE client for OpcDbGateway download
Download Safe Software
DDE client for OpcDbGateway At Augesoft.com
Link: http://www.augesoft.com/dde-client-for-opcdbgateway_2_300539135.html
DDE client for OpcDbGateway to download
download DDE client for OpcDbGateway link on File Fishstick

SAEAUT SNMP OPC Server Basic

SAEAUT SNMP OPC Server Basic: EfreeDown ! SAEAUT SNMP OPC Server Basic: 5 Star Award at kingdownloads.com ! FileDudes Award Do Download software archive Ivertech SAEAUT SNMP OPC Server Basic download3000.com DownloadMost www.mp3cdsoftware.com 5 Star Awarded Sofotex Award from Discoveres.com Rbytes www.download25.com SOFTDLL CLEAN! AWARD Sofotext FileCluster network :: saeaut-snmp-opc-server-basic AB-Downloads.com Download SAEAUT SMS Server free free download saeaut-sms-server :: servers free download saeaut-sms-server :: internet SAEAUT SNMP OPC Server Basic download SAEAUT SMS Server download 5 Stars Award Games and Free Software Downloads SAEAUT SNMP OPC Server Basic is certified clean by FlexDownload SAEAUT SNMP OPC Server Basic antivirus report at download3k.com Download SAEAUT SNMP OPC Server Basic Download SAEAUT SNMP OPC Server Enhanced 5 Stars Rated 4 stars on Softwaredownloads.org free computer software downloads International Software Industry Association - HKISC SAEAUT SNMP OPC Server Basic download
download SAEAUT SNMP OPC Server Basic file

SAEAUT SNMP OPC Server Enhanced

Rated 5 stars on SoftwareLode - free software downloads Popularity Indicator for SAEAUT SNMP OPC Server Enhanced on ShareSoftware24.com Sofotext Antivirus Report for SAEAUT SNMP OPCServer Enhanced 2.05 on SuggestSoft.com SAEAUT SNMP OPC Server Enhanced download Download SAEAUT SNMP OPC Server Enhanced free SAEAUT SNMP OPC Server Enhanced download SAEAUT SNMP OPC Server Enhanced: 5 Star Award at kingdownloads.com ! 5 Stars Antivirus Report for SAEAUT SNMP OPC Server Enhanced 2.11.00 on SuggestSoft.com

SAEAUT SNMP OPC Server Professional

Download SAEAUT SNMP OPC Server Professional SAEAUT SNMP OPC Server Professional is clean & safe, certified at SoftArea51 downloads repository PADRING: Always new software Ivertech SAEAUT SNMP OPC Server Professional: 5 Star Award at kingdownloads.com !

OpcDbGateway

OpcDbGateway antivirus report at download3k.com OpcDbGateway(1) awarded 5 Stars at the DownloadPipe Software Library FileGuru.com FreeSharewareCenter.com 3.11.00 : 5 Stars Award at cleansofts.com download2you.com Award DDA - Dein Download und Treiber- Archiv Download OpcDbGateway Download OpcDbGateway free OpcDbGateway download OpcDbGateway 5 stars award OpcDbGateway: 5 Star Award at kingdownloads.com ! Download OpcDbGateway OpcDbGateway: 5 Star Award at kingdownloads.com ! OpcDbGateway : 5 Stars award on Planetsofts Games and Free Software Downloads OpcDbGateway is certified clean by FlexDownload AB-Downloads.com

SMS Server

SAEAUT SMS Server awarded 5 Stars at the DownloadPipe Software Library Softpedia Download SAEAUT SMS Server from DownloadRoute.com Ivertech Download SAEAUT SMS Server SAEAUT SMS Server download Download SAEAUT SMS Server 100% clean - certified by PAD Library Download SAEAUT SMS Server Games and Free Software Downloads SAEAUT SMS Server is certified clean by FlexDownload

SAEAUT SMS Service

Rated by 5 points award on download ready Rated by 5 points award on Geardownload

SAEAUT SMS Library (MFC) STANDARD

Rated by 5 points award on download ready

SAEAUT OPC Web Explorer

Rated by 5 points award on download ready

OPC Adapter Basic

100% Safe certified by SoftPlatz.com Ivertech Rated by 5 points award on download ready 5 Stars

Odkazy

PADRING: Always new software SAEAUT SMS Service full free download
free version of SAEAUT SMS Service SAEAUT SNMP OPC Server Basic SOPTWORLD PADmap adopted 120x60 blue button SAEAUT SCADA Web Client 1 CAL 1.0 file download
download of SAEAUT SCADA Web Client 1 CAL 1.0 on File Fishstick

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
27.06.2017
OpcDbGateway umožňuje doplniť konfigurovateľnú funkcionalitu pomocou zákazníckych DLL. Výmena dát medzi hlavnou výkonnou aplikáciou a zákazníckou DLL môže byť zabezpečená cez funkčné rozhranie v štýle jazyka C alebo cez zdieľané procesné premenné obrazu procesu v pamäti. Výhody a problémy obidvoch metód sú popísané v tomto článku.
22.12.2016
OpcDbGateway je možné využiť aj v aplikáciách z oblasti "Internet vecí" (IoT). Data ziskané lokálne, napr. zo systému pre domácu automatizáciu, môžu byť publikované do MQTT brokera v cloude. Aplikácia vo Vašom mobilnom telefóne sa môže prihlásiť k ich odberu a Vy môžete byť na diaľku informovaný v akom stave sú rôzne zariadenia vo Vašej domácnosti. Spôsob konfigurovania OpcDbGateway pre tento účel je popísaný v pripojenom článku.
28.11.2016
Flex4Grid je projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont 2020 v kategórii "Inovačná akcia". Jeho cieľom je vytvorenie systému verejných dát a služieb umožňujúceho novú koncepciu riadenia flexibility spotrebiteľa prípadne zároveň aj výrobcu elektrickej energie (tzv. prosumera) využívajúceho "cloud computing" pre riadenie elektrickej siete a pre otvorenie infraštruktúry distribučných spoločností pre agregátorov. ...