Static IMG (Flash replacement)

Naše SMS Služby

SMS komunikácia má obrovskú účinnosť pretože prostredníctvom nej je možné kontaktovať 24 hodín denne takmer každého. Takmer každý z nás nosí so sebou mobilný telefón a prijatú SMS zvyčajne prečíta okamžite. To je v súčasnosti veľká výhoda aj v porovnaní s e-mailovou komunikáciou. Dá sa rovnako dobre využívať v súkromí ako aj pre podnikové kancelárske alebo technologické aplikácie.

Takmer denne vznikajú nové služby založené na SMS komunikácii. Pre ich poskytovanie je potrebné mať okrem znalostí a skúsenosti o existujúcich riešeniach aj softvérové produkty, ktoré môžu byť použité okamžite alebo rozšírené a modifikované pre špeciálne SMS aplikácie.

Naša spoločnosť vyvíja najmä softvérové aplikácie pre priemyselnú automatizáciu a databázové systémy. Hlavne pre túto oblasť boli pôvodne vyvíjané aj naše SMS produkty. Technické a programové prostriedky pre priemyselné kancelárske aplikácie aj pre individuálne využitie sa stále viac vzájomne približujú a preto sme sa aj my rozhodli rozšíriť ponuku služieb v oblasti SMS komunikácie aj do tejto oblasti.

Ponúkame vám:

 • možnosť posielania SMS cez našu webovú bránu
 • vývoj špeciálnych zákazníckych aplikácií využívajúcich naše SMS softvérové produkty
 • vývoj zákazníckych aplikácií využívajúcich SMS brány, služby a produkty iných dodávateľov
 • vývoj softvéru a firmvéru pre zariadenia s GSM modemom
 • modifikácie a rozšírenia našich SMS webových produktov
 • vývoj aplikácií pre riadenie, monitorovanie, reportovanie, logovanie, alarmy technologických procesov s využitím SMS komunikácie
 • vývoj kancelárskych SMS aplikácií
 • vývoj aplikácii pre marketing, SMS hlasovania a prieskumy
 • vývoj SMS aplikácií pre rôzne služby napr. autoservisy, lekárske ordinácie, dopravné dispečingy
 • vývoj SMS aplikácií pre oblasť automatizácie domácností a budov
 • integráciu SMS komunikácie do známych kancelárskych aplikácií ako napr. MS Outlook
 • konzultačné služby v oblasti mobilnej komunikácie


Využite možnosť SMS komunikácie pomocou  aplikácie MS Outlook 2007
. Prostredníctvom webovej brány nášho partnera môžete: posielať SMS na ľubovoľný mobilný telefón, posunúť e-mail ako SMS, poslať e-mail na viacero mobilných telefónov, poslať upozornenie na termín z "Outlookovského" kalendára, poslať denný rozvrh na Váš mobilný telefón. Nie je potrebná žiadna inštalácia klientskej aplikácie.

Vyskúšať si to môžete bezplatne kliknutím na nápis dole "Click here to sign-up for free trial".

 
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
12.03.2018
Pozrite si video - 2. časti tutorialu o MQTT publish/subscribe komunikácii s využitím OpcDbGateway.
03.02.2018
Pozrite si video, ktoré ukazuje možnosť využitia OpcDbGateway pre IoT. Demonštruje prípad použitia prenosu správ z automatizačného systému budovy do aplikácii využívajúcich MQTT subscribe klienta.
28.07.2017
Rozširovacie DLL, konfigurácie a príklady procesných databáz pre OpcDbGateway a SAEAUT SCADA začíname zverejňovať ako open source na GitHub v OpcDbGatewayEnhancements . Radi uvítame prispievateľov do tohto projektu. ...