Static IMG (Flash replacement)

IconOBJEDNÁVKA

objednajte si produkty od SAE - Automation

Poznámka: cena v tabulke je orientačná a môže sa mierne odlíšovať od ceny, ktorá sa zobrazí po pridaní produktu do košíka. Aktuálna cena (produktu v košíku) sa vypočíta na základe aktuálneho kurzu USD/EUR.

Produkt: Popis:   Cena:  
SAEAUT SCADA™
SAEAUT SCADA™
Flexibilný, jednoducho inštalovateľný, užívateľsky a cenovo prístupný SCADA/HMI s webovou klientskou aplikáciou pre riadenie, monitorovanie, automatizáciu procesov, vizualizáciu, spracovanie alarmov, udalostí, protokolovanie a ukladanie dát do databáz. Je možné ho využiť v rôznych priemyselných odvetviach, energetike, inteligentných domoch a budovách. Umožňuje vytvárať rovnako kompaktné ako aj distribuované klient / server riešenia.
EUR
SKK
1.674,--
50.431,--
 
SAEAUT SCADA Web Client - 1 užívateľský prístup
SAEAUT SCADA Web Client - 1 užívateľský prístup
Licencia pre klientsky prístup k produktu SAEAUT SCADA pomocou webovej aplikácie SAEAUT SCADA Web Client ™ dodávanej spolu so SAEAUT SCADA. Produkt SAEAUT SCADA je dodávaný s jednou licenciou pre klientsky prístup. Tento produkt pridá ďalšíu licenciu. Viac licencií pre klientsky prístup získate zakúpením viacerých týchto produktov. Licencia pre klientsky prístup môže byť použitá iba k zakúpeného produktu SAEAUT SCADA ™.
EUR
SKK
170,--
5.121,--
 
SAEAUT SNMP OPC Server
SAEAUT SNMP OPC Server Professional
Komunikačná brána umožňujúca tiež predspracovanie dát medzi zariadeniami využívajúcimi SNMP protokol v1 a v2c, IMCP ping (počítačové siete, UPS, premyselné V/V moduly...) a aplikáciami s rozhraním podľa OPC DA, UA, AE štandardov. Vlastnosti: automatická konfigurácia pomocou importu MIB premenných z MIB súborov a pripojených zariadení, importu/eportu z/do csv-súborov, skenovanie IP adries zariadení, konfigurovateľné protokolovanie, ...
EUR
SKK
1.620,--
48.804,--
 
SAEAUT SNMP OPC Server
SAEAUT SNMP OPC Server Enhanced
Komunikačná brána umožňujúca tiež predspracovanie dát medzi zariadeniami využívajúcimi SNMP protokol v1 a v2c, IMCP ping (počítačové siete, UPS, premyselné V/V moduly...) a aplikáciami s rozhraním podľa OPC DA, UA, AE štandardov. Vlastnosti: automatická konfigurácia pomocou importu MIB premenných z pripojených zariadení, importu z csv-súborov, skenovanie IP adries zariadení, konfigurovateľné protokolovanie, ...
EUR
SKK
1.399,--
42.146,--
 
SAEAUT SNMP OPC Server
SAEAUT SNMP OPC Server Basic
Komunikačná brána umožňujúca tiež predspracovanie dát medzi zariadeniami využívajúcimi SNMP protokol v1 a v2c, IMCP ping (počítačové siete, UPS, premyselné V/V moduly...) a aplikáciami s rozhraním podľa OPC DA, UA, AE štandardov. Vlastnosti: automatická konfigurácia pomocou importu z csv-súborov, zobrazenie MIB premenných na pripojených zariadeniach.
EUR
SKK
712,--
21.450,--
 
OpcDbGatweway
OpcDbGateway
Konfigurátor a výkonná aplikácia pre integráciu dát z rôznych zariadení a dátových zdrojov. Pozostáva z (1) internáho OPC DA, AE XML DA, UA servera, (2) OPC DA klienta, (3) výkonného jadra (rozšíriteľného o zákaznícke programové moduly - Dll) sprostredkujúceho vzajomnú komunikácie podla vytvorenej konfigurácie, prístup na procesné databázy, generovanie alarmov, trendov, spúšťanie externých programov, skriptov a uložených databázových procedúr.
EUR
SKK
1.416,--
42.658,--
 
SAEAUT UNIVERSAL OPC Server
SAEAUT UNIVERSAL OPC Server
Softvér (konfigurátor plus runtime) umožňuje vytvárať vlastné aplikácie s OPC serverovým komunikačným rozhraním OPC DA (Data Access) 3.0x, 2.05, 1.0, OPC UA 1.01 a OPC XML DA 1.01 jednoduchšie ako bežné SDK pre vývoj OPC serverov. Nie sú nutné detailné znalostí OPC technológie. Celkom odpadá nutnosť vývoja vlastnej konfiguračnej aplikácie OPC servera. Možnosti verifikácie a debuggingu vytvorenej aplikácie.
EUR
SKK
600,--
18.076,--
 
DDE client for OpcDbGateway...
DDE client for OpcDbGateway...
Jednoduchá konfigurácia hoci aj tisícok DDE položiek - automatické vyhľadávanie DDE serverov, definovanie DDE položiek pomocou: indexových rozsahov, oblastí v Excelovských zošitoch..., prepojenie DDE serverov s OPC servermi/klientmi, kancelárskými aplikáciami, komunikačnými ovládačmi zariadení ako sú PLC, I/0moduly, protipožiarné systémy, monitorovanie, riadenie, alarming, trendy, zaznamenávanie do súborov a databáz, vizualizácia v MS Excel.
EUR
SKK
266,--
8.014,--
 
OPCWebExplorer
SAEAUT OPCWebExplorer
OPC klient a vizualizácia dát cez internetový prehliadač, podpora pre každý OPC server s XML DA wrapperom. Operácie Read/Write a vlastné grafické štatistiky na vyžiadanie si môžete pozrieť v deme http://demo.saeautom.eu
EUR
SKK
359,--
10.815,--
 
OPCAdapter
OPCAdapter Enhanced
OPC klient po špecifikácií DA 3.0, 2.05, 1.0 umožňuje TCP/IP tunelovanie lokálnych aj sieťových aplikácií medzi počítačovými doménami, cez internet a medzi rôznymi operačnými systémami s použitím ľahkého a dobre popísaného protokolu, jednoducho konfigurovateľnými trendami, zobrazovanie a logovanie činností. Konfigurácia skupín OPC klientov, rovnako ako vizualizácia sú uložené v konfiguračných XML súboroch.
EUR
SKK
326,--
9.828,--
 
OPCAdapter
OPCAdapter Basic
OPC klient po špecifikácií DA 3.0, 2.05, 1.0 umožňuje TCP/IP tunelovanie lokálnych aj sieťových aplikácií medzi počítačovými doménami, cez internet a medzi rôznymi operačnými systémami s použitím ľahkého a dobre popísaného protokolu, jednoducho konfigurovateľnými trendami, zobrazovanie a logovanie činností. Konfigurácia skupín OPC klientov, rovnako ako vizualizácia sú uložené v konfiguračných XML súboroch.
EUR
SKK
163,--
4.902,--
 
SAEAUT SMS Server Professional
SAEAUT SMS Server Professional
Softvér pre komplexné využitie SMS komunikacie vo firme - príjem a posielanie individuálnych a skupinových SMS v lokalnej sieti a cez web, možnosť použitia pre špecialne SMS klientské aplikácie napr. pre monitoring, alarming, SMS marketing, objednávkový systém. Pozostáva zo služby OS Windows unožňujúcej SMS komunikáciu cez GSM modem alebo webovú bránu, konfigurátora, štandardného LAN klienta (4 licencie) a štandardnej webovej aplikacie.
EUR
SKK
329,--
9.911,--
 
SAEAUT SMS Server
SAEAUT SMS Server
Posielanie a prjímanie SMS z/do rôznych aplikácií cez LAN a internet, nastavenie textu SMS, skupín prijímateľov pre rôzne udalosti, výmena dát medzi aplikáciami cez zdielanú databázu, záznam všetkých aktivít, príklad webového a desktopového klienta pre písanie SMS a telefónneho čísla prijímateľa, popis zdialania dát medzi SMS serverom a zákazníckou aplikáciou, viacjazyčné užívateľské rozhranie.
EUR
SKK
229,--
6.899,--
 
SAEAUT SMS Service
SAEAUT SMS Service
Softvér - poskytujúci SMS služby iným (priemyselným aj kancelárskym) aplikaciam v lokálnej sieti a cez Interent . Prepojenie s inými aplikáciami cez zdieľanú databázu alebo vytvorenie zákazníckých aplikácii priamo v mdb súbore. Porodukt pozostáva z konfiguračnej aplikácie s užívateľským rozhraním a výkonnej aplikácie implementovanej ako služba OS Windows. Konfigurátor sa dá použiť ako klientská aplikacia pre jednoduché a skupinové SMS.
EUR
SKK
259,--
7.803,--
 
SAEAUT SMS Client
SAEAUT SMS Client
Umožňuje posielanie/príjem jednotlivých/skupinových SMS v LAN s použitím SAEAUT SMS Service. Môže byť umiestnený na rovnakom alebo inom PC v LAN. Používa zdielanú SMS databázu. Prihlásený užívateľ ma prístup len k svojim prijatým a odoslaným SMS. Poskytuje hlásenia o všetkých aktivitách.
EUR
SKK
19,--
572,--
 
SAEAUT SMS Web Client
SAEAUT SMS Web Client
Je to klientská webová aplikácia, ktorá používa SAEAUT SMS Service. Umožňuje písanie a odosielanie jednoduchých a skupinových SMS cez užívateľské rozhranie vo webovom prehliadači. Prihlásený užívateľ vidí iba svoje SMS.
EUR
SKK
59,--
1.777,--
 
SAEAUT SMS Library (MFC)
SAEAUT SMS Library (MFC) Standard
MFC rozšírujúca C++ knižnica umožňujúca programátorom jednoducho pridať prijímanie a posielanie SMS správ do ich softvérových aplikácií. Dodávané s veľmi dobrou dokumentáciou a príkladom jednoduchej aplikácie. Maximálna dĺžka jednoduchej SMS správy je 160 znakov. (ETSI ES 201 901 protocol 1) - Správy sú kodované ako PDU, podľa špecifikácie GSM 03.40 a ta može byť použité akékoľvek kodóvanie.
EUR
SKK
92,--
2.772,--
 
SAEAUT SMS Library (MFC)
SAEAUT SMS Library (MFC) Distribution
MFC rozšírujúca C++ knižnica umožňujúca programátorom jednoducho pridať prijímanie a posielanie SMS správ do ich softvérových aplikácií. Dodávané s veľmi dobrou dokumentáciou a príkladom jednoduchej aplikácie. Maximálna dĺžka jednoduchej SMS správy je 160 znakov. (ETSI ES 201 901 protocol 1) - Správy sú kodované ako PDU, podľa špecifikácie GSM 03.40 a ta može byť použité akékoľvek kodóvanie.
EUR
SKK
262,--
7.893,--
 
SAEAUT SOFTWARE SUPPORT Package
SAEAUT SOFTWARE SUPPORT Package
Oprávňuje zákazníka k využitiu 5 hodín/prípadov softvérovej podpory. Ak daný prípad softvérovej podpory vyžaduje viac ako jednu človekohodinu práce, zákazník je okamžite informovaný telefonicky alebo e-mailom o odhade prácnosti na vyriešenie prípadu alebo podrobnejšie preskúmanie za účelom vzájomného odsúhlasenia odhadu. Zákazník je oprávnený požiadať o vrátenie uhradených a nevyčerpaných balíčkov sofvérovej podpory po jednom roku.
EUR
SKK
175,--
5.272,--
 
SAEAUT USB hardware key (dongle)
SAEAUT USB hardware key (dongle)
Obsahuje: USB hardvérový kľúč (dongle) pre vybrané SAEAUT OPC produkty Pozor: HW musí byť objednaný so SAEAUT OPC produktami. Použitie: USB hardverový kľúč sa používa na odomknutie licencie vybraného softvérového produktu. Výhodou je prenositeľnosť zakúpenej licencie na iný počítač - napr. keď sa pokazí PC alebo keď sa používa OPC Server pre servisné účely.
EUR
SKK
117,--
3.522,--
 


SAEAUT-SCADA - tabuľka softvérových produktov, ich súčastí a vlastností

Ako si môžem objednať?

Je možné objednávať naše produkty niekoľkými spôsobmi opísanými nižšie. Vyberte si spôsob, ktorý Vám najviac vyhovuje:

ShareIt - Digital River

Payments

 1. kúpiť produkty online
  (virtuálny nákupný obchod zabezpečený systémom ShareIt, viď FAQ)

 2. objednať faxom/e-mailom
  (v prípade, že objednávanie cez Internet nie je Vaším preferovaným spôsobom)

 3. telefonicky na +421-42-4450701
  (objednávky prostredníctvom telefonického kontaktu)


Objednávacie, dodacie a platobné podmienky

Objednať si môžete online, faxom, telefonicky alebo e-mailom. Online objednávky sú spracované okamžite a preto sú rýchlejšie než ostatné metódy. Je to preferovaný spôsob objednávania.

Online virtuálny obchod je využíva systém ShareIt, ten zahŕňa bezpečené platby cez Internet, šekmi a bankovými prevodmi pre jednoduché a pohodlné objednávanie online.

Pokiaľ platíte bankovým prevodom, musíte platiť prevodom na účet:

 • z krajín mimo Európskej únie: platné ceny sú v dolároch ($) a platba musí byť uskutočnená v amerických dolároch (USD), fakturujeme bez DPH, ale súhlasíte, že Vám môže byť účtované clo a iné dane, pokiaľ sa takéto poplatky na Vás vzťahujú.
 • z členských krajín Európskej únie: platné ceny sú v eurách (€) a platba musí prebehnúť v eurách (€), pokiaľ nám poskytneme DIČ (VAT), budeme faktúrovať bez DPH; v opačnom prípade musíme k cene pripočítať 20% DPH.
 • zo Slovenska: na právne subjekty na Slovensku sa vzťahuje 20% DPH.

Odkazy na stiahnutie produktov sú poskytnuté po uskutočnení platby. Online objednávanie Vás bude viesť všetkými krokmi od vyplnenia objednávkového formuláru, až po stiahnutie produktu na Váš počítač. Faktúru si môžete vytlačiť.

Pokiaľ bola objednávka poslaná faxom/telefonicky/e-mailom, budeme Vás spätne kontaktovať v priebehu 3 pracovných dní (obyčajne v priebehu 24 hodín) spolu s podrobnými informáciami o objednávke. Cena produktu môže byť navýšená o náklady spojené so zaslaním produktu poštou (poplatky za doručenie CD-ROM).

Valid XHTML 1.0 Transitional

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
12.03.2018
Pozrite si video - 2. časti tutorialu o MQTT publish/subscribe komunikácii s využitím OpcDbGateway.
03.02.2018
Pozrite si video, ktoré ukazuje možnosť využitia OpcDbGateway pre IoT. Demonštruje prípad použitia prenosu správ z automatizačného systému budovy do aplikácii využívajúcich MQTT subscribe klienta.
28.07.2017
Rozširovacie DLL, konfigurácie a príklady procesných databáz pre OpcDbGateway a SAEAUT SCADA začíname zverejňovať ako open source na GitHub v OpcDbGatewayEnhancements . Radi uvítame prispievateľov do tohto projektu. ...