Static IMG (Flash replacement)

IconAplikácie a integrácia

Vývoj aplikácii a integrácia riadiacich systémov pre mobilné pracovné stroje a iné zariadenia fungujúce v náročnom prostredí.

Tento dokument je dostupný aj ako PDF.

SAE – Automation, s.r.o. zabezpečuje vývoj aplikácii a integráciu riadiacich systémov pre mobilné pracovné stroje a iné zariadenia fungujúce v náročnom prostredí.

Pri tejto činnosti využíva dlhoročné skúsenosti z vývoja riadiacich systémov mobilných pracovných strojov využívajúcich bezdrôtovú (RF) komunikáciu pre prenos informácií z vstupov a výstupov užívateľského rozhrania (HMI) ako sú pákové analógové ovládače (joysticks), prepínače a zobrazovacie jednotky. Vstupy a výstupy z HMI v týchto riadiacich systémoch sú po spracovaní prenášané buď po zbernici CAN alebo pomocou prúdových a napäťových PWM signálov riadia elektro-hydralické prevodníky mobilných pracovných strojov. Riadiace systémy, na ktorých vývoji sa SAE – Automation podieľala sú v súčasnosti využívané vo veľkom počte strojov od popredných svetových výrobcov.

Pri vývoji nových aplikácií a integrácií systémov využíva SAE – Automation moduly a zariadenia od popredného švédskeho dodávateľa modulov elektronických riadiacich systémov prevádzkovaných v náročných prostrediach – od firmy CC Systems AB.

Pre Slovenskú republiku zabezpečuje SAE – Automation, s.r.o. tiež distribúciu produktov firmy CC Systems AB.

Jedná sa o nasledujúce produkty:


Univerzálny pa-lubný počítač CC PILOT XS BA-SIC Univerzálny palubný počítač CC PILOT XS BASIC

CC Pilot XS Basic je výkonný univerzálny a robustný palubný počítač využiteľný v rôznych riadiacich systé-moch. Dá sa použiť ako centrálny komponent v plne integrovaných mobilných systémoch.
Ďalšie informácie
CC PILOT XS EXTENDED Univerzálny palubný počítač CC PILOT XS EXTENDED

CC Pilot XS Extended je výkonný mnohostranne využiteľný a robustný palubný počítač pre rôzne riadiace systémy a pre aplikácie riadenia vozového parku. Množstvo jeho vlastností a funkcií umožňuje využiť ho ako centrálny komponent v plne integrovaných mobilných systémoch.
Ďalšie informácie
CC PILOT XS ALL-INTEGRATED Univerzálny palubný počítač CC PILOT XS ALL-INTEGRATED

CC Pilot XS ALL-INTEGRATED je výkonný mnohostranne využiteľný a robustný palubný počítač využiteľný v rôznych riadiacich systémoch a pre aplikácie riadenia vozového parku. Množstvo jeho vlastností a funkcií umožňuje využiť ho ako centrálny komponent v úplne integrovaných mobilných systémoch.
Ďalšie informácie
CC PILOT XL Univerzálne vysoko výkonné palubné PC CC PILOT XL

CC Pilot XL je výkonné, mnohostranne využiteľné, robustné palubné PC ideálne pre riadiace a informačné systémy. CC Pilot XL je riešené modulárne – s oddeleným PC a monitorom
Ďalšie informácie
CROSSFIRE MX1 Výkonný vstupno/výstupný modul pre riadenie hydraulických systémov CROSSFIRE MX1

CrossFire MX1 je kompaktný a univerzálny vstupno-výstupný modul s riadiacou jednotkou určený pre mobilné aplikácie. Modul poskytuje proporcionálne konštantné prúdové výstupy vysokej kvality čo ho predurčuje pre využitie v spoľahlivom proporcionálnom riadení.
Ďalšie informácie
CROSSLINK BTC Bezdrôtový CAN pre náročné aplikácie CROSSLINK BTC

CrossLink BTC je kompaktný a vysoko odolný modul pre bezdrôtovú komunikáciu s protokolom CAN určený pre mobilné aplikácie. Pomocou dvojice modulov CrossLink BTC môžete vytvoriť bezdrôtové prepojenie CAN siete s distribuovanými modulmi alebo so systémom.
Ďalšie informácie
CROSSLINK USB Výkonný USB HUB pre náročné prostredie CROSSLINK USB

CrossLink USB je kompaktný a odolný USB rozbočovač s integrovaným napájacím zdrojom ktorý umožňuje tiež zabezpečiť napájanie periférnych modulov prostredníctvom štyroch vysokorýchlostných USB portov. Tento modul je vyvinutý špeciálne pre veľmi náročné prostredie s extrémnymi teplotami, vibráciami s vysokou prašnosťou a vlhkosťou.
Ďalšie informácie
CROSSCODE CX/BT Modul pre pripojenie vstupov a výstupov užívateľského rozhrania v extrémnom prostredí CROSSCODE CX/BT

CrossCode CX/BT je kompaktný odolný a univerzálny vstupno/výstupný modul určený pre mobilné aplikácie. Je určený špeciálne pre vstupy a výstupy používateľského rozhrania ktoré sú napr. umiestnené v kabíne vozidla alebo na riadiacom paneli. Má tiež voliteľné rozhranie pre bezdrôtovú CAN zbernicu čo ho robí ideálnym pre použitie v prenosných jednotkách diaľkového riadenia (handheld remote control units)
Ďalšie informácie

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
22.12.2016
OpcDbGateway je možné využiť aj v aplikáciách z oblasti "Internet vecí" (IoT). Data ziskané lokálne, napr. zo systému pre domácu automatizáciu, môžu byť publikované do MQTT brokera v cloude. Aplikácia vo Vašom mobilnom telefóne sa môže prihlásiť k ich odberu a Vy môžete byť na diaľku informovaný v akom stave sú rôzne zariadenia vo Vašej domácnosti. Spôsob konfigurovania OpcDbGateway pre tento účel je popísaný v pripojenom článku.
28.11.2016
Flex4Grid je projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont 2020 v kategórii "Inovačná akcia". Jeho cieľom je vytvorenie systému verejných dát a služieb umožňujúceho novú koncepciu riadenia flexibility spotrebiteľa prípadne zároveň aj výrobcu elektrickej energie (tzv. prosumera) využívajúceho "cloud computing" pre riadenie elektrickej siete a pre otvorenie infraštruktúry distribučných spoločností pre agregátorov. ...
14.11.2013
Naše produkty umožňujú vizualizovať dáta z pripojených zariadení a softvérových aplikáciach jednoducho a dokonca aj bez konfigurovania. Podrobnosti sa dočítate na našom blogu.