Static IMG (Flash replacement)

IconFAQ

často kladené otázky

 1. Ako mám aktivovať svoj produkt?

  Pre aktiváciu Vášho softvérového produktu na plnú verziu musíte zadať meno a licenčný kľúč. Prosím, spustite produkt, ktorý si želáte aktivovať a kliknite na "Enter key" (zadať kľúč) keď budete požiadaný o registráciu produktu. Následne sa Vám zobrazí dialógové okno, kde môžete vidieť "hardware fingerprint" (hardvérový kľúč). Prosím, zašlite nám tento kľúč spolu s "Name" (menom), pod ktorým chcete svoj produkt aktivovať. Na základe týchto informácií Vám spätne zašleme licenčný kĺúč, ktorým aktivujete svoj produkt.

 2. Je možné premiestniť aktivovaný produkt na iný počítač?

  Ano, je. Spustite prosím chránený program v príkazovom riadku s parametrom UNREGISTER tzn. "ProCfg.exe UNREGISTER", bez uvodzoviek. To Vás povedie k vygenerovaniu odregistračného kódu, ktorý nám, prosíme, zašlite. Ak je kód platný, je možné postupovať s aktiváciou na inom počítači tak, ako je uvedené vyššie.

 3. Funguje SAEAUT SMS Service pod 64bitovými operačnými systémami?

  Áno, funguje, ale je potrebné vykonať nasledovný postup. 1. V prípade, že už máte nainštalovanú nejakú verziu sms servisu, odinštalujte ju. 2. Ak nemáte nainštalovaný MS Office 2007 alebo vyšší, stiahnite a nainštalujte si prosím aplikáciu z odkazu http://www.saeautom.sk/download/others/driver.zip 3. Nainštalujte SAEAUT SMS Service, ktorý stiahnete z nasledujúceho odkazu http://www.saeautom.sk/download/others/sms_service.zip 4. Spustite SAEAUT SMS Service

 4. Prečo mi konfiguračná aplikácia (SMS Configurator) nedokáže spustiť sms service?

  Prejdite do Program Files-->SAE - Automation, s.r.o-->SAEAUT SMS Service-->SMS Configurator a kliknite pravým tlačítkom myši na súbor SMSConfigurator.exe. Z ponuky vyberte "Vlastnosti", následne zvolte kartu "Kompatibilita" a zaškrtnite políčko "Spustiť ako administrátor". Následne môžete program spustiť z odkazu na ploche.

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
22.12.2016
OpcDbGateway je možné využiť aj v aplikáciách z oblasti "Internet vecí" (IoT). Data ziskané lokálne, napr. zo systému pre domácu automatizáciu, môžu byť publikované do MQTT brokera v cloude. Aplikácia vo Vašom mobilnom telefóne sa môže prihlásiť k ich odberu a Vy môžete byť na diaľku informovaný v akom stave sú rôzne zariadenia vo Vašej domácnosti. Spôsob konfigurovania OpcDbGateway pre tento účel je popísaný v pripojenom článku.
28.11.2016
Flex4Grid je projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont 2020 v kategórii "Inovačná akcia". Jeho cieľom je vytvorenie systému verejných dát a služieb umožňujúceho novú koncepciu riadenia flexibility spotrebiteľa prípadne zároveň aj výrobcu elektrickej energie (tzv. prosumera) využívajúceho "cloud computing" pre riadenie elektrickej siete a pre otvorenie infraštruktúry distribučných spoločností pre agregátorov. ...
14.11.2013
Naše produkty umožňujú vizualizovať dáta z pripojených zariadení a softvérových aplikáciach jednoducho a dokonca aj bez konfigurovania. Podrobnosti sa dočítate na našom blogu.