Static IMG (Flash replacement)

IconFAQ

často kladené otázky

 1. Ako mám aktivovať svoj produkt?

  Pre aktiváciu Vášho softvérového produktu na plnú verziu musíte zadať meno a licenčný kľúč. Prosím, spustite produkt, ktorý si želáte aktivovať a kliknite na "Enter key" (zadať kľúč) keď budete požiadaný o registráciu produktu. Následne sa Vám zobrazí dialógové okno, kde môžete vidieť "hardware fingerprint" (hardvérový kľúč). Prosím, zašlite nám tento kľúč spolu s "Name" (menom), pod ktorým chcete svoj produkt aktivovať. Na základe týchto informácií Vám spätne zašleme licenčný kĺúč, ktorým aktivujete svoj produkt.

 2. Je možné premiestniť aktivovaný produkt na iný počítač?

  Ano, je. Spustite prosím chránený program v príkazovom riadku s parametrom UNREGISTER tzn. "ProCfg.exe UNREGISTER", bez uvodzoviek. To Vás povedie k vygenerovaniu odregistračného kódu, ktorý nám, prosíme, zašlite. Ak je kód platný, je možné postupovať s aktiváciou na inom počítači tak, ako je uvedené vyššie.

 3. Funguje SAEAUT SMS Service pod 64bitovými operačnými systémami?

  Áno, funguje, ale je potrebné vykonať nasledovný postup. 1. V prípade, že už máte nainštalovanú nejakú verziu sms servisu, odinštalujte ju. 2. Ak nemáte nainštalovaný MS Office 2007 alebo vyšší, stiahnite a nainštalujte si prosím aplikáciu z odkazu http://www.saeautom.sk/download/others/driver.zip 3. Nainštalujte SAEAUT SMS Service, ktorý stiahnete z nasledujúceho odkazu http://www.saeautom.sk/download/others/sms_service.zip 4. Spustite SAEAUT SMS Service

 4. Prečo mi konfiguračná aplikácia (SMS Configurator) nedokáže spustiť sms service?

  Prejdite do Program Files-->SAE - Automation, s.r.o-->SAEAUT SMS Service-->SMS Configurator a kliknite pravým tlačítkom myši na súbor SMSConfigurator.exe. Z ponuky vyberte "Vlastnosti", následne zvolte kartu "Kompatibilita" a zaškrtnite políčko "Spustiť ako administrátor". Následne môžete program spustiť z odkazu na ploche.

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
28.07.2017
Rozširovacie DLL, konfigurácie a príklady procesných databáz pre OpcDbGateway a SAEAUT SCADA začíname zverejňovať ako open source na GitHub v OpcDbGatewayEnhancements . Radi uvítame prispievateľov do tohto projektu. ...
29.06.2017
OpcDbGateway umožňuje spracovávať údaje z rôznych externých procesov a tiež zapisovať do nich využívajúc rôzne metódy medziprocesovej komunikácie. Tento článok popisuje možnosti a jednu konkrétnu implementáciu medziprocesovej komunikácie založenú na použití štandardného výstupu z externého procesu do procesu výkonnej aplikácie OpcDbGateway. Hotové alebo vlastné konzolové aplikácie komunikujúce cez štandardné vstupy, výstupy alebo parametre rozhrania príkazového riadka môžu výrazne zvýšiť konfigurovateľnú a/alebo naprogramovanú funkčnosť integrovaných aplikácií založených na OpcDbGateway.
27.06.2017
OpcDbGateway umožňuje doplniť konfigurovateľnú funkcionalitu pomocou zákazníckych DLL. Výmena dát medzi hlavnou výkonnou aplikáciou a zákazníckou DLL môže byť zabezpečená cez funkčné rozhranie v štýle jazyka C alebo cez zdieľané procesné premenné obrazu procesu v pamäti. Výhody a problémy obidvoch metód sú popísané v tomto článku.